Yazılı,Sözlü Sınavlar ve Ödev ve Projeler

0
27

YAZILI SINAVLAR

-Sınavda bilgi yanında yazının güzelliği, yazma becerisi de dikkate alınır.

-Cevaplar sınırlı değildir.

-Puanlama objektif olmayabilir.

-Cevaplama zaman alabilir bu yüzden soru sayısı azdır.

-Hazırlaması kolay fakat puanlaması güçtür ve zaman alır.

-Şans başarısı yoktur.

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Sorular anlaşılır olmalıdır.

b)Kısa ve çok sayıda soru sorulmalıdır.

c)Cevaplar sınırlandırılmalıdır.

d)Sorular ders kitabından aynen alınmamalıdır.

e)Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılabilmelidir.

f)Öğretmen önce tüm kağıtların birinci sorularını okumalı, daha sonra diğer sorulara geçmelidir.

 

SÖZLÜ SINAVLAR

-Sınav bireysel uygulandığından her öğrenciye ayrı sormak zordur ve zaman alıcıdır.

-Öğretmen ile öğrenciler yüz yüze iletişim halindedir.

-Cevaplar kaydedilmediği için puanlama sübjektiftir.

-Öğrencilerin cevapları tekrardan gözden geçirme imkanı yoktur.

-Öğrencinin anlatım gücü, tavırları, ses tonu gibi etkenler puanlamaya karışabilir. Buda geçerliği düşürür.

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Sözlü sınavın en büyük sakıncası tümüyle planlamasından kaynaklanır. Bu planlama oldukça zordur.

b)Sınavın ölçmek istediğinin dışındaki faktörlerin puanlamayı etkilememesine çalışılmalıdır.

c)Sorular sınavdan önce hazırlanmalıdır.

d)Olası cevaplara yönelik puanlama anahtarı önceden hazırlanmalıdır.

 

ÖDEVLER ve PROJELER

-Bireysel yada grup olarak verilebilir.

-Daha çok diğer sınav türlerini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalardır.

-Daha çok araştırma ve uygulamayı gerektiren alanlarda kullanılması uygundur

Viewed 4210 times

CEVAP VER