Vygotsky'e Göre Bİlişsel Gelişim

VYGOTSKY’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM

L. Vygotsky çocuğun bilişsel gelişiminde içinde bulunduğu ‘sosyal çevrenin’ önemli rolü olduğunu ileri sürmüştür.Çocuklar,çevresindeki kişilerden ve onların sosyal dünyalarından öğrenmeye başlamaktadırlar.Çocukların kazandıkları kavramların,fikirlerin,olgunların,becerilerin tutumların kaynağı sosyal çevredir.

O halde bilişsel gelişimin kaynağı,kişisel psikolojik süreçlerden önce,insanlar ve kültür arasındaki etkileşimdir.

Vygotsky’ye göre tüm psikolojik süreçler,insanlar arasında,çoğu zaman çocuk ve yetişkinler arasında paylaşılan sosyal süreçlerle başlar.Bunun en açık örneği “dil” dir.Sosyal çevremiz bizi belli bir kategoriye yerleştirir.Örneğin;zeki,uzun,kısa,zengin vb. Sonuç olarak bizim bütün kişisel psikolojik süreçlerimiz,kültürümüz tarafından biçimlendirilmiş sosyal süreçler olarak başlar.

Vygotsky,çocuğun bilişsel gelişimini etkilemede yetişkin rolünün çok önemli olduğunu vurgular.Ona göre,çocuklar,yetişkinlerle ya da diğer çocuklarla işbirliği içinde birlikte çalıştıklarında bilişsel gelişimleri beslenir.

Bir çok öğretme durumunda yetişkinler,çocukların düşünme ve problem çözme etkinliklerini kontrol eder.Ancak bu kontrol,çocukların öğrendiklerini içselleştirmelerini sağlamalı,onları bağımsız düşünürler ve problem çözücüler haline getirmelidir.

Viewed 6260 times

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.