Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – Q – R

4
135

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – Q – R

   Q

quantify: ölçmek, miktar

quarrel: kavga etmek, bozuşmak

question: soru sormak, sorgulamak

quiet: sessiz, sakin

quite: tamamen, tümüyle

   R

race: yarış, ırk, soy

raise: yükseltmek

rampant: yaygın

range: değismek, sıra, dizi, alan

rapid: hızlı

rare: ender

rarely: nadiren

rash: döküntü

rat: iri fare

rate: oran, hız, gidis

ratio: oran

raw: çiğ

ray: ışın

reach: ulaşmak

react: tepki vermek

reaction: reaksiyon, yanıt

readily: kolayca, isteyerek

real: gerçek

realise: fark etmek

realm: bölüm, alan

reason: sebep

reasonable: makul, akla yatkın

receive: almak

recent: yakın, son zamanlar

recently: yakında, son zamanlarda

recognize: tanımak, onaylamak

recommend: tavsiye etmek

recover: iyilesmek

recure: yeniden olmak

recurrent: tekrarlayan

reduce: azaltmak, hafifletmek

refer: ima etmek

reflect: yansıtmak

regard: olarak kabul etmek

regarding: ile ilgili

regardless :ne olursa olsun, mutlaka

regimen: rejim

region: bölge

regulate: ayarlamak

regulation: düzenleme

rejection: red, kabul etmemek

relapse: nüks etmek

relate: yakınlığı olmak

related to: -la ilgili

relation: yakınlık, ilgi

relationship: iliski, bağlantı

relative: röletif, nispi

relatively: nispi olarak

release: salmak, serbest bırakmak

reliable: güvenilir

relief: kurtulma, rahatlama

relieve: hafiflemek, acısını dindirmek

remadiable: düzeltilebilir, iyileştirilebilir

remain: arta kalmak, devam etmek

remainder: geriye kalan

remarkable: dikkate değer

remediable: düzeltilebilir

remedie: iyileştirici

remodeling: yeniden sekillendirme

remote: uzak, uzaktan

remove: kaldırmak

render: kılmak, eylemek

replace: yerine geçmek, yerine koymak

report: rapor etmek

reproduce: çoğalmak, üremek

reputedly:söylendiğine göre

require: gerektirmek

requirement: gereksinim

research: arastırmak

reserve: stok, rezerv

residual: geri kalan

resist: karşı koymak

resistance: direnç

resistant: dirençli

resolution: çözülme, erme, dağılma

resolve: çözmek, ayrıştırmak

resonate: yankılamak

resorption: yeniden emilme

respect: saygı, uyma

respectively: sırasıyla

respirate: solumak, soluk alıp vermek

respiration: solunum

respond: tepki vermek

response: cevap, yanıt

responsibility: sorumluluk

responsible for: -den sorumlu olmak

ressure: güven vermek

rest: dinlenmek, istirahat, ara

restrict: sınırlamak

result from: -den dolayı olmak

result in: -ile sonuçlanmak

result: netice, sonuç

retard: engellemek, geciktirmek

retardation: yavaşlatma, geriletme

retratcion: retraksiyon, büzülme, çekilme

retrieve: anımsamak

return: geri dönmek

reveal: ortaya çıkarmak, açıklamak

reversible: geri dönüslü

revise: revize etmek, gözden geçirmek

revolve: etrafında dönmek

rib: kaburga kemiği, kosta

rich: zengin

rickets: raşitizm

right: sağ, doğru

ring: halka

rise: yükseliş

rod: çomak, çubuk

role: rol, görev

room: oda

rough: kaba, pürüzlü

round: yuvarlak

rubber: lastik

rule out: ortadan kaldırmak

run in families: ailesel olmak

Viewed 14720 times

4 YORUMLAR

CEVAP VER