The Simple Past Tense

The Simple Past Tense

-dı –di –tu –tü –ti kipi (gitti)

The Simple Past Tense hem kelime anlamıyla hem de buradaki anlamıyla “Geçmiş Zaman” manasındadır. Biraz Türkçe dilbilgisiyle anlam kuracak olursak, geçmiş zamanın iki şekli vardır. –di’li ve –miş’li geçmiş zaman olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre biz de “The Simple Past Tense”i –di’li geçmiş zaman olarak algılayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi geçmiş zaman, geçmişte belirli bir zamanda olmuş ve bitmiş olaylara denir.

İngilizcede geçmiş zamanlı bir cümle yapmak için fiili değiştirmemiz gerekir. Bu da yalın haldeki fiilin sonuna –ed eklemektir. Mesela (play – played) . Yalnız, İngilizcedeki bütün fiiller bu kurala uymaz. Bundan dolayı İngilizler fiilleri düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. İngilizcedeki bu düzensiz fiillerin üç hali vardır; Base Form, Simple Past ve Past Participle. Düzenli fiiller çok kolaydır sadece sonuna –ed eklersiniz ve cümlelerinize devam edersiniz. Düzensizlere ise –ed ekleyemezsiniz, bununla beraber düzensiz fiillerin sayısı çok fazla değildir. Bu fiillerin ikinci ve üçüncü yani Simple past ve Past Participle halleri farklıdır. Düzensiz fiilleri geçmiş zamanlı cümle yapmak için kullanırız. Bunun için de belirttiğimiz üç halden olan fiillerin 2. halini, yani Simple past halini kullanırız. Bunları bilmek için önce kalemi defteri elinize alın ve size en uygun öğrenme metodu hangisiyse uygulamaya başlayın. Sitede en sık kullanılan düzensiz fiiller verilmiştir.

Düzesiz fiilerin 1. 2. ve 3. hallerinden bazı örnekler…

Base

Simple past

Past Participle

write

see

go

shut

wrote

saw

went

shut

written

seen

gone

shut

Cümle yapısına başlamadan önce burayı çok dikkatli okuyun!

Fiilleri aklınıza getirin. Bildiğimiz gibi fiillerin bazıları hareket bazıları ise durum belirtir. İşte bu iki özellik geçmiş zamanda çok önemlidir ve okullarda İngilizce öğrenmeye çalışanların %85’i bu özelliği anlayamadığı için geçmiş zamanı yanlış ya da eksik öğrenir.

Aşağıdaki zaman çizelgesinde (Timeline) bize “The Simple Past Tense” in ne olduğunu hakkında görsel bilgilendirme verilmiştir. “The Simple Past Tense” i geçmişte belirli bir zamanda tamamlanmış, bitmiş olaylarda kullanırız. Aşağıdaki örnekte, kişinin 35 yaşında taşındığını görüyoruz ve anlamalıyız ki bu kişi 35 yaşında taşınmış ama sonrası hakkında bir bilgi yok yani yaşıyor da olabilir ölmüş de.

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

Verb2

Was/were

Object

Özne

Fiilin 2. Hali

Was/were

Nesne

We invited them to our party.

Biz davet ettik onları -e bizim parti.

Özne Yüklem Nesne Yönelme Dolaylı Tümleç

Eki

Bu cümlede “invite” fiiline –ed takısı getirilerek geçmiş zamanlı bir cümle yapılmıştır. Cümlenin tam çevirisi şöyle olacaktır. “Onları partimize davet ettik.”

*Durum belirten fiillerin (hareket bildirmeyen fiiller) “The Simple Past Tense” yapılışı.

Durum belirten fiilleri geçmiş zaman yapmak için “be” fiillinin 2. hali olan “was/were”yi kullanırız. Aslında mantık aynıdır. Yalın fiilin past formunu getirmektir. Ancak, anlamanız gereken cümle durum bildiriyorsa “be” fiilinin 2. hali olan “was/were”yi kullanılarak past tense yapılacak olması ve eğer hareket bildiriyorsa hareket fiillinin 2. hali getirilecek olmasıdır.

He was sick yesterday. (Hasta olmak kişinin durumunu belirtir.)

They are at the airport now. The Simple Present Continuous Tense

Onlar şimdi havaalanındalar.

They were at the yesterday. The Simple Past Tense

Onlar dün hava alanındaylar.

Yukarıdaki örnekte şimdiki zamanla geçmiş zaman karşılaştırılmıştır. Gördüğünüz gibi “are” yardımcı fiili “were”ye dönüşmüştür. Burada yapılan “be” fiilinin 2. hali olan “were” konulmuş ve “now” zarfı yerine geçmiş zamana ait bir zarf olan “yesterday” getirilmiştir.

I

was

Ben

was

You

were

Sen

were

He

was

O

(bay)

was

She

O

(bayan)

It

O

(cansız)

We

were

Biz

were

You

Siz

They

Onlar

Yukarıdaki tabloda hangi zamire “was” hangisine “were” geleceği gösterilmiştir.

We were really happy in the USA.

Amerika’da gerçekten çok mutluyduk.

Our holiday was so enjoyable in Antalya.

Tatilimiz Antalya’da çok eğlenceliydi.

(“Our holiday” kelimesinin zamiri “it” dir ve “it” zamiri (was) yardımcı eki aldığı için (was) kullandık.)

Hareket bildiren fiil örnekleri

I went to Antalya two years ago. (İş oluş bitmiştir.)

Antalya’ya iki yıl önce gittim.

M. Kemal Atatürk found Turkish Republic in 1923. (Geçmişte yapılmış olay.)

M. Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini 1923’te kurdu.

Common Tense Makers / Genel Zaman İfadecileri ve Zaman Yapıcıları

*Aşağıdaki tabloda gördüğünüz kelimeler İngilizcedeki geçmiş zamanın zaman (ifadecileri) zarflarıdır. Yani, bu kelimeleri hangi cümlede görürsek o cümlenin geçmiş zamanla bir ilişkisi olduğunu anlamalıyız. Bu da demektir ki, olay geçmişte belli bir zamanda bitmiştir.

Ago / Last week, month, year etc.

Önce / Geçen hafta, ay, yıl vb.

Yesterday / The previous day

Dün / Önceki gün

At the age of…

… Yaşında, … Yaşındayken.

Her iki cümle past tense ya da past continuous tense grubundan

olduğunda.

I met him when I was in London.

Onunla Londra’dayken tanıştım.

Examples / Örnekler

She got married two weeks ago.

O iki hafta önce evlendi.

I was so furious the day before.

Önceki gün çok öfkeliydim.

They built their last construction in 1999.

Onlar son yapılarını 1999’da inşa etti.

The dog ran so fast to catch the chicken.

Bu Köpek tavuğu yakalamak için çok hızlı koştu.

I saw them last Sunday.

Onları geçen Pazar gördüm.

General Fields of Usage / Genel Kullanım Alanları

Geçmiş zaman, geçmişte belli bir zamanda olmuş bitmiş olaylara işaret eder.

She prepared our exams yesterday.

Öğretmen sınavlarımızı dün hazırladı.

(Bu çeviride “she” zamirine “öğretmen” kelimesi karşılık gelmiştir. Bu da “she” kişisinin öğretmen olduğunu bildirir.)

We flew to İstanbul two days ago.

İki gün önce İstanbul’a uçtuk.

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

Ayşe got her degree in 1980.

Ayşe başarı puanını 1980’de aldı.

Tom and Jerry married in June.

Tom ve Jerry Haziranda evlendi.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

Musa did not fall in love right away.

Musa ilk görüşte âşık olmadı.

Veli didn’t like Ali at first.

Veli başta Ali’yi sevmedi.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Did they teach English?

Onlar İngilizce öğretti mi?

Did they study together?

Onlar beraber ders çalıştılar mı?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, they did. / Evet, öyle.

Yes, he did. / Evet, öyle yaptı.

No, they didn’t. / Hayır, yapmadım.

No, he didn’t. / Hayır, öyle değildi.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

Who introduced them?

Onları kim tanıttı?

When did they meet?

Onlar ne zaman tanıştılar?

The Simple Past and The Simple Past Relation / Geçmiş Zaman ve Geçmiş Zaman İlişkisi

*Bu bölüm geçmiş zamanın en sık kullanıldığı bölümlerden biridir. Unutmayın, eğer birbirine bağlanmış bir ana ve bir yan cümle varsa ve bunlardan herhangi biri The Simple Past Tense / Geçmiş Zaman ya da The Past Continuous Tense / Geçmişte Devam eden Zaman ise, diğer cümle genellikle “The Simple Past Tense” / Geçmiş Zaman’dır.

They fell in love when they met.

Geçmiş Z. Geçmiş Z.

The Simple Past and The Past Continuous Relation / Geçmiş Zaman ve Geçmişte Devam eden Zaman İlişkisi

She met him while she was studying.

Geçmiş Z. Geçmişte Devam eden Z.

Viewed 47530 times

13 Comments

  1. Ya waLLa ßir Sınav var HeraLde 50 tane Site DoLastım Hicbiri Net Bi BiLqi Vermiyo Bu Sitede oLduqu Gibi . Ya Yeter Artık . Sacma Sapan Ya Üff Yapamıyosanız Yapmayın Kardesim . Net Bi AcıkLama Verin Bize Yeteeeeeeeeeeeerrrrrrrrr

  2. ya herkes yazio site sahibi kimse doğru şeyleri versin aratma yeri koysun ordan arayalım bakalım kardeşim bu ne ya site sahibi benim de sitem var bak bunlara

  3. ben geçmiş zaman tablosu aradım ama bulamadım yada görmedim bulabilceğim sayfa varmıı??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.