• “The Simple Past Tense” için 13 yorum bulunmaktadır. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz.
 • The Simple Past Tense

  -dı –di –tu –tü –ti kipi (gitti)

  The Simple Past Tense hem kelime anlamıyla hem de buradaki anlamıyla “Geçmiş Zaman” manasındadır. Biraz Türkçe dilbilgisiyle anlam kuracak olursak, geçmiş zamanın iki şekli vardır. –di’li ve –miş’li geçmiş zaman olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre biz de “The Simple Past Tense”i –di’li geçmiş zaman olarak algılayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi geçmiş zaman, geçmişte belirli bir zamanda olmuş ve bitmiş olaylara denir.

  İngilizcede geçmiş zamanlı bir cümle yapmak için fiili değiştirmemiz gerekir. Bu da yalın haldeki fiilin sonuna –ed eklemektir. Mesela (play – played) . Yalnız, İngilizcedeki bütün fiiller bu kurala uymaz. Bundan dolayı İngilizler fiilleri düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. İngilizcedeki bu düzensiz fiillerin üç hali vardır; Base Form, Simple Past ve Past Participle. Düzenli fiiller çok kolaydır sadece sonuna –ed eklersiniz ve cümlelerinize devam edersiniz. Düzensizlere ise –ed ekleyemezsiniz, bununla beraber düzensiz fiillerin sayısı çok fazla değildir. Bu fiillerin ikinci ve üçüncü yani Simple past ve Past Participle halleri farklıdır. Düzensiz fiilleri geçmiş zamanlı cümle yapmak için kullanırız. Bunun için de belirttiğimiz üç halden olan fiillerin 2. halini, yani Simple past halini kullanırız. Bunları bilmek için önce kalemi defteri elinize alın ve size en uygun öğrenme metodu hangisiyse uygulamaya başlayın. Sitede en sık kullanılan düzensiz fiiller verilmiştir.

  Düzesiz fiilerin 1. 2. ve 3. hallerinden bazı örnekler…

  Base

  Simple past

  Past Participle

  write

  see

  go

  shut

  wrote

  saw

  went

  shut

  written

  seen

  gone

  shut

  Cümle yapısına başlamadan önce burayı çok dikkatli okuyun!

  Fiilleri aklınıza getirin. Bildiğimiz gibi fiillerin bazıları hareket bazıları ise durum belirtir. İşte bu iki özellik geçmiş zamanda çok önemlidir ve okullarda İngilizce öğrenmeye çalışanların %85’i bu özelliği anlayamadığı için geçmiş zamanı yanlış ya da eksik öğrenir.

  Aşağıdaki zaman çizelgesinde (Timeline) bize “The Simple Past Tense” in ne olduğunu hakkında görsel bilgilendirme verilmiştir. “The Simple Past Tense” i geçmişte belirli bir zamanda tamamlanmış, bitmiş olaylarda kullanırız. Aşağıdaki örnekte, kişinin 35 yaşında taşındığını görüyoruz ve anlamalıyız ki bu kişi 35 yaşında taşınmış ama sonrası hakkında bir bilgi yok yani yaşıyor da olabilir ölmüş de.

  Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

  Subject

  Verb2

  Was/were

  Object

  Özne

  Fiilin 2. Hali

  Was/were

  Nesne

  We invited them to our party.

  Biz davet ettik onları -e bizim parti.

  Özne Yüklem Nesne Yönelme Dolaylı Tümleç

  Eki

  Bu cümlede “invite” fiiline –ed takısı getirilerek geçmiş zamanlı bir cümle yapılmıştır. Cümlenin tam çevirisi şöyle olacaktır. “Onları partimize davet ettik.”

  *Durum belirten fiillerin (hareket bildirmeyen fiiller) “The Simple Past Tense” yapılışı.

  Durum belirten fiilleri geçmiş zaman yapmak için “be” fiillinin 2. hali olan “was/were”yi kullanırız. Aslında mantık aynıdır. Yalın fiilin past formunu getirmektir. Ancak, anlamanız gereken cümle durum bildiriyorsa “be” fiilinin 2. hali olan “was/were”yi kullanılarak past tense yapılacak olması ve eğer hareket bildiriyorsa hareket fiillinin 2. hali getirilecek olmasıdır.

  He was sick yesterday. (Hasta olmak kişinin durumunu belirtir.)

  They are at the airport now. The Simple Present Continuous Tense

  Onlar şimdi havaalanındalar.

  They were at the yesterday. The Simple Past Tense

  Onlar dün hava alanındaylar.

  Yukarıdaki örnekte şimdiki zamanla geçmiş zaman karşılaştırılmıştır. Gördüğünüz gibi “are” yardımcı fiili “were”ye dönüşmüştür. Burada yapılan “be” fiilinin 2. hali olan “were” konulmuş ve “now” zarfı yerine geçmiş zamana ait bir zarf olan “yesterday” getirilmiştir.

  I

  was

  Ben

  was

  You

  were

  Sen

  were

  He

  was

  O

  (bay)

  was

  She

  O

  (bayan)

  It

  O

  (cansız)

  We

  were

  Biz

  were

  You

  Siz

  They

  Onlar

  Yukarıdaki tabloda hangi zamire “was” hangisine “were” geleceği gösterilmiştir.

  We were really happy in the USA.

  Amerika’da gerçekten çok mutluyduk.

  Our holiday was so enjoyable in Antalya.

  Tatilimiz Antalya’da çok eğlenceliydi.

  (“Our holiday” kelimesinin zamiri “it” dir ve “it” zamiri (was) yardımcı eki aldığı için (was) kullandık.)

  Hareket bildiren fiil örnekleri

  I went to Antalya two years ago. (İş oluş bitmiştir.)

  Antalya’ya iki yıl önce gittim.

  M. Kemal Atatürk found Turkish Republic in 1923. (Geçmişte yapılmış olay.)

  M. Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini 1923’te kurdu.

  Common Tense Makers / Genel Zaman İfadecileri ve Zaman Yapıcıları

  *Aşağıdaki tabloda gördüğünüz kelimeler İngilizcedeki geçmiş zamanın zaman (ifadecileri) zarflarıdır. Yani, bu kelimeleri hangi cümlede görürsek o cümlenin geçmiş zamanla bir ilişkisi olduğunu anlamalıyız. Bu da demektir ki, olay geçmişte belli bir zamanda bitmiştir.

  Ago / Last week, month, year etc.

  Önce / Geçen hafta, ay, yıl vb.

  Yesterday / The previous day

  Dün / Önceki gün

  At the age of…

  … Yaşında, … Yaşındayken.

  Her iki cümle past tense ya da past continuous tense grubundan

  olduğunda.

  I met him when I was in London.

  Onunla Londra’dayken tanıştım.

  Examples / Örnekler

  She got married two weeks ago.

  O iki hafta önce evlendi.

  I was so furious the day before.

  Önceki gün çok öfkeliydim.

  They built their last construction in 1999.

  Onlar son yapılarını 1999’da inşa etti.

  The dog ran so fast to catch the chicken.

  Bu Köpek tavuğu yakalamak için çok hızlı koştu.

  I saw them last Sunday.

  Onları geçen Pazar gördüm.

  General Fields of Usage / Genel Kullanım Alanları

  Geçmiş zaman, geçmişte belli bir zamanda olmuş bitmiş olaylara işaret eder.

  She prepared our exams yesterday.

  Öğretmen sınavlarımızı dün hazırladı.

  (Bu çeviride “she” zamirine “öğretmen” kelimesi karşılık gelmiştir. Bu da “she” kişisinin öğretmen olduğunu bildirir.)

  We flew to İstanbul two days ago.

  İki gün önce İstanbul’a uçtuk.

  Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

  (+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

  Ayşe got her degree in 1980.

  Ayşe başarı puanını 1980’de aldı.

  Tom and Jerry married in June.

  Tom ve Jerry Haziranda evlendi.

  (-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

  Musa did not fall in love right away.

  Musa ilk görüşte âşık olmadı.

  Veli didn’t like Ali at first.

  Veli başta Ali’yi sevmedi.

  (?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

  Did they teach English?

  Onlar İngilizce öğretti mi?

  Did they study together?

  Onlar beraber ders çalıştılar mı?

  (!) Short Answers / Kısa Cevaplar

  Yes, they did. / Evet, öyle.

  Yes, he did. / Evet, öyle yaptı.

  No, they didn’t. / Hayır, yapmadım.

  No, he didn’t. / Hayır, öyle değildi.

  WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

  Who introduced them?

  Onları kim tanıttı?

  When did they meet?

  Onlar ne zaman tanıştılar?

  The Simple Past and The Simple Past Relation / Geçmiş Zaman ve Geçmiş Zaman İlişkisi

  *Bu bölüm geçmiş zamanın en sık kullanıldığı bölümlerden biridir. Unutmayın, eğer birbirine bağlanmış bir ana ve bir yan cümle varsa ve bunlardan herhangi biri The Simple Past Tense / Geçmiş Zaman ya da The Past Continuous Tense / Geçmişte Devam eden Zaman ise, diğer cümle genellikle “The Simple Past Tense” / Geçmiş Zaman’dır.

  They fell in love when they met.

  Geçmiş Z. Geçmiş Z.

  The Simple Past and The Past Continuous Relation / Geçmiş Zaman ve Geçmişte Devam eden Zaman İlişkisi

  She met him while she was studying.

  Geçmiş Z. Geçmişte Devam eden Z.

  Viewed 41463 times

  İlgili Konular

  “The Simple Past Tense” için 13 cevap

  1. handan özcan diyor ki:

   ya uzun olmasa

  2. harun diyor ki:

   süper walla bayıldım

  3. beyza bayram diyor ki:

   bu ingilizce şeyine katılmak istiyorum

  4. fatih beyazıt diyor ki:

   ya ne gıcık gün

  5. misafir diyor ki:

   asdfghjklşi,
   üğpoıuytrewq,
   zxcvbnmöç.

  6. bahar gülmez diyor ki:

   ya istediğim tam olrak çıkmıyo a dan z ye olacak

  7. sevgi diyor ki:

   ders çalışmama çok yardımcı oldu ellerinize saglık

  Yorumlarınız cevaplandırılmaktadır. Soru sorabilirsiniz.


  Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,598 adet konu ve 3,707 yorum bulunmaktadır..

  73 Sorgu Süresi:1,367