The Simple Future Tense

The Simple Future Tense

–ecek –acak kipi (gidecek)

“The Simple Future Tense” Türkçesiyle basit gelecek zaman anlamına gelmektedir. Tabi ki bizim dilimizde tam olarak gelecek zaman anlamında ve işlevindedir. “The Simple Future Tense” gelecekte olacak olaylarda kullanılır.

The Simple Future Tense

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

Will

Verb-1

Object

Özne

will

Fiil yalın halde

Nesne

*Burada cümle yapısı en basit biçimiyle verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre; Özneden sonra will yardımcı fiili gelmektedir. “The Simple Future Tense” de will yardımcı fiili bütün öznelerde sabittir, aynıdır. Örneğin;

I will drink cola!

Ben eceğim içmek cola!

Özne Yrd. Fiil Fiil Nesne

(Ben cola içeceğim.)

Gördüğünüz gibi bu cümle örneğinde önce özne sonra “will” yardımcı fiili sonra fiilin birinci hali ve son olarak nesne getirilmiştir. “The Simple Future Tense” diğer zamanlara göre çok basittir ve kullanımı kolaydır. Sizde yukarıdaki örneğe bakarak farklı özne ve farklı fiiller kullanarak “The Simple Future Tense” cümleler yapın.

Common Tense Makers / Genel Zaman İfadecileri ve Zaman Yapıcıları

*Aşağıdaki tabloda gördüğünüz kelimeler İngilizcedeki gelecek zamanın zaman (ifadecileri) zarflarıdır. Yani, bu kelimeleri hangi cümlede görürsek o cümlenin gelecek zamanla bir ilişkisi olduğunu anlamalıyız.

Soon / before long

Yakında

shortly

Kısa bir süre, kısaca

next week, month, year,

I will go / go to work after I eat breakfast.

(Kahvaltımı yaptıktan sonra işe gideceğim.)

tomorrow

Yarın

Examples / Örnekler

John is out he will be back soon.

John dışarıda yakında geri dönecek.

Could you wait for a while? I’ll be with you shortly.

Biraz bekleyebilir misin? Kısa süre içinde seninle olacağım.

He will go to Alanya next week.

Gelecek hafta Alanya’ya gidecek.

It seems that there will be a serious conflict before long.

Görünüyor ki, yakında ciddi bir kargaşa olacak.

Türkiye will be as modern as other countries soon.

Yakında Türkiye diğer ülkeler gibi modern olacak.

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

One day people will live on planets.

İnsanlar bir gün gezegenlerde yaşayacak.

Leyla will help me tomorrow.

Leyla yarın bana yardım edecek.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

They won’t study together again.

Bir daha onlar beraber ders çalışmayacak.

Kemal will not read the same newspaper anymore.

Kemal artık aynı gazeteyi okumayacak.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Will you get up early tomorrow?

Yarın erken kalkacak mısın?

Will he play golf with us?

O bizimle golf oynayacak mı?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, I will. / Evet, öyle yapacağım.

Yes, he will. / Evet, öyle yapacak.

No, I won’t. / Hayır, yapmayacağım.

No, he won’t. / Hayır, öyle yapmayacak.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

When will they leave?

Ne zaman ayrılacaklar?

What will she wear tonight?

Bu akşam o ne giyecek?

Viewed 23250 times

14 Comments

  1. yada bu site için öncelikle söylemem gereken yani tavsiye şu
    tamam bilgiler yararlı ama onun dışında exercises falan koysanız daha iyi olabilir…

  2. konuları güzel bir şekilde anlatılmış ben beğendim güzel bir site birde videolar olsa daha iyi anlarız

    1. The Simple Future Present Tense ile ilgili wh questions soru ve cevaplar daha çok yazılabilir.Tşk 🙁

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.