The Present Perfect Continuous Tense

The Present Perfect Continuous Tense

Bu zaman türü yakın geçmiş zamanın devam eden şeklidir. Aslında genel hatlarıyla “The Present Perfect Tense” ile aynıdır. Eğer “The Present Perfect Tense” yi çok iyi öğrendiyseniz eminim bu zamanı da kolayca öğreneceksiniz. “The Present Perfect Continuous Tense” ve “The Present Perfect Tense” genellikle “for” ve “since” ile kullanılır. “The Present Perfect Continuous Tense”de (stative verbs) durum fiillerini genellikle kullanılmaz. Aslında bu kural sadece “The Present Perfect Continuous Tense” için değil bütün “Progressive, Continuous” sürerlik, devam bildiren zamanlar için geçerlidir. Çünkü devam bildiren fiiller sürerlik değil durumu bildirirler.

“The Present Perfect Continuous Tense”nin “The Present Perfect Tense” den farkı şudur. “The Present Perfect Tense” geçmişte başlar ve günümüzde genel anlamda devam eder ama “The Present Perfect Continuous Tense” de ise genel anlamda değil içinde bulunduğumuz anda devam eder ve gelecekte de devam edebilir.

The Present Perfect Continuous Tense

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

has/have

been

Verb-1

(Base Form of the Verb)

-ing

Object

Özne

has/have

Yardımcı Fiil

been

Fiil-1

(Fiil yalın halde)

-ing

Nesne

The Present Perfect Continuous Tense I have been read + ing this newspaper for 5 years.

Özne Yrd. Fiil Ek Fiil 1 + ing Nesne Zarf

The Present Perfect Continuous Tense Ben (sürerlik gösterir) oku + yorum bu gazeteyi 5 yıldır.

(Bu gazeteyi 5 yıldır okuyorum.)

Yukarıdaki örnekte “The Present Perfect Continuous Tense”nin kullanımı incelenmiştir. Beş yıldır bu gazeteyi okuyorum diyen kişi şuanda konuşmaktadır ve belki okumaya gelecekte de devam edecektir. Zaten “The Present Perfect Continuous Tense”yi kullanmamızın amacı geçmişte başladığımız ve şimdi devam eden ve gelecekte de devam edebilecek olan durumları ifade edebilmektir.

(Aşağıdaki tabloda özne – yardımcı fiil ilişkisini gösteren tablo verilmiştir.) “The Present Perfect Continuous Tense” bir cümle yapmak için Özneye göre (have/has) bir yardımcı fiil getirip sonra “been” yardımcı fiilini eklemek en son olarak ta fiilin yalın haline –ing takısı eklemeliyiz.(Aşağıdaki tabloda özne – yardımcı fiil ilişkisini gösteren tablo verilmiştir.)

Bu zamanı Şimdiki zamanla karıştırmamak için sonunda for ya da since olup olmadığına bakın eğer varsa cümle % 90 “The Present Perfect Continuous Tense” dir.

I

have

Ben

have

You

have

Sen

have

He

has

O

(bay)

has

She

O

(bayan)

It

O

(cansız)

We

have

Biz

have

You

Siz

They

Onlar

(!) Hatırlayın Durum bildiren fiiller genellikle “progressive” sürerlik, devamlılık formunda kullanılmaz.

Examples / Örnekler

He has been working here for 20 years.

20 yıldır burada çalışıyor.

She has been studying in England.

İngiltere’de okuyor.

I’ve been hearing a lot about her during the past few days.

Son birkaç gündür ondan haber alıyorum.

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

I have been building a website this month.

Bu ay bir web sayfası yapıyorum.

She has been working for this company for 5 years.

Bu şirket için 5 yıldır çalışıyor.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

He hasn’t been making many dives lately.

O son zamanlarda çok fazla dalış yapmıyordu.

They haven’t been fighting for the last two days.

Onlar son iki gündür kavga etmiyorlar.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Have they been learning how to use computer?

Bilgisayar kullanmasını öğreniyorlar mı?

Has she been going out with her boyfriend?

O erken arkadaşıyla dışarı çıkıyorlar mıydı?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, they have. / Evet, öyle yapıyorlar.

Yes, he has. / Evet, öyle yapıyor.

No, they haven’t. / Hayır, yapmıyorlar.

No, he wasn’t. / Hayır, o öyle yapmıyor.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

Who has been teaching him to dive?

Ona dalmayı kim öğretiyordu?

When has she been learning using computer?

Bilgisayar kullanmayı ne zaman öğreniyordu?

Viewed 10474 times

3 Comments

  1. iki zamanın farklarını anlamamazı saglayacak bazı kelimeler vardı just yet gibi onlardan bahsedebilr misiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.