• “The Present Continuous Tense” için Yorum yapılmamış. bulunmaktadır. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz.
 • THE PRESENT CONTINUOUS TENSE

  2-1 FORM

  Affirmative (olumlu)

  Negative (olumsuz)

  Interrogative (soru)

  I am writing now.

  You are reading a book.

  He/She/It is eating lunch.

  We are listening to music.

  You are working hard.

  They are discussing their financial problems.

  I am not writing now.

  You are not reading a book.

  He/She/It is not eating lunch.

  We are not listening to music.

  You are not working hard.

  They are not discussing their financial problems.

  Am I writing now?

  Are you reading a book?

  Is he/she/it eating lunch?

  Are we listening to music?

  Are you working hard?

  Are they discussing their financial problems?  Olumsuz soruyu iki şekilde sorabiliriz.

  Am I not trying to help you?        or

  Are you not helping your mother? or

  Is she not studying English?      or

  Are we not leaving for class now? or

  Are you not watching the film?  or

  Are they not having breakfast?  or

  Aren’t I trying to help you?                                         Aren’t you helping your mother?                              Isn’t she studying English?

  Aren’t we leaving for class now?

  Aren’t you watching the film?                              Aren’t they having breakfast ?  2-2 SPELLING OF  -ING

  Sonu -e ile biten fuller

  write

  admire

  hope

  hide

  writing

  admiring

  hoping

  hiding

  shave

  amaze

  dine

  ride

  shaving

  amazing

  dining

  riding

  Sonu -e ile bilen fiillere -ing takısı eklenirken –e

  düşer. *

  Sonu bir sesli harf +bir sessiz harfle biten fiiller

  TEK HECELİ FİİLLER

  Bu gruba giren tek hece­li fiillerde. sondaki sessiz harf çift yazılır.

  stop

  beg

  sit

  stopping

  begging

  sitting

  run

  rub

  set

  running

  rubbing

  setting

  İKİ HECELİ FİİLLER

  Vurgu l.hecedeyse  sondaki sessiz harf tek yazılır;2.hecedeyse çift yazı­lır.

  a)   listen

  happen

  b)   prefer

  refer

  listening

  happening

  preferring

  referring

  open

  ripen

  begin

  control

  opening

  ripening

  beginning

  controlling

  Sonu -y ile biten fiiller

  study

  reply

  try

  studying

  replying

  trying

  play

  buy

  enjoy

  playing

  buying

  enjoying

  -y ile biten fiillere -ing takısı eklenirken yazım­da değişiklik olmaz.

  Sonu -ie ile biten fiiller

  die

  lie

  tie

  dying

  lying

  tying

  -ie -y‘ ye dönüşür ve     -ing eklenir.

  Sonu iki sessiz harfle biten fiiller

  stand

  hold

  spend

  standing

  holding

  spending

  start

  find

  bend

  starting

  finding

  bending

  İki sessizle biten fiillere     -ing eklenirken yazımda değişiklik olmaz.

  * Sonu -ee biçiminde biten fiiller -ing takısı alırken -e düşmez: see-seeing, agree-aareeing, free-freeing

  USE OF THE PRESENT CONTINUOUS TENSE

  a) Bu  tense  ile temel   olarak  içinde  bulunduğumuz arıda yapmakta olduğumuz eylemleri  anlatırız. Zamanı pekiştirmek için ise now, right now, at the moment, at present, still gibi zaman zarflan kullanırız.

  Mother is in the kitchen now. She is cooking dinner.

  Where is your sister?   —I think she is writing a letter in her room. Listen! They are talking about us. Can you hear what they are saying?

  b) Konuşmanın geçtiği sırada eylemi yapıyor olmasak bile, o sıralarda yapmakta olduğumuz işleri de bu tense ile anlatırız ve nowadays, these days, this term, this year, this month, this semestre, at the moment ( “şu sıralar” anlamında ) gibi zaman zarfları kullanırız.

  — How many courses are you taking this term?

  I’m taking five courses.

  — I haven’t seen Peter recently. Have you?

  — No, but I talked to him on the phone last Saturday. He is very busy these days.     He is redecorating his house by himself.

  c) Değişmekte olan durumları, olayları bu tense ile anlatırız.

  “Everything is expensive. (Her şey pahalı.)” cümlesi, fiyatların o anki durumunu anlatır. Fakat,

  “Everything is getting more and more expensive. (Her şey gittikçe pahalılaşıyor.)” ifadesi, fiyatların sürekli değiştiğini, yükseldiğini gösterir.

  It is cold. ( Hava soğuk.)

  It is getting colder. ( Hava gittikçe soğuyor.)

  The economic situation in Turkey is very bad. (Türkiye’nin ekonomik durumu çok kötü.)

  The economic situation in Turkey is getting worse. (Türkiye’nin ekonomik durumu gittikçe kötüleşiyor.)

  d) Bu  tense’i,   tomorrow,   next  week,   next year,   next  summer gibi gelecek zaman     zarflarıyla, gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri anlatmak için kullanırız.

  I’m meeting Ann next Saturday.

  They are giving a party next month. She is leaving Istanbul in two days.

  Örneklerde görüldüğü gibi, cümle yapı olarak şimdiki zamana, anlam olarak ise gelecek zamana

  aittir. Aynı kullanım Türkçe’de de varolduğu için, bu cümleleri Türkçe’ye, gelecek zaman ya da şimdiki zaman yapısında çevirmemiz mümkündür. Son örneği Türkçe’ye şu şekilde çevirebiliriz:

  İki gün sonra İstanbul’dan ayrılıyor. / İki gün sonra İstanbul’dan ayrılacak.

  İlgili Konular

  Yorumlarınız cevaplandırılmaktadır. Soru sorabilirsiniz.


  Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,598 adet konu ve 3,707 yorum bulunmaktadır..

  76 Sorgu Süresi:1,385