The Past Perfect Continuous

The Past Perfect Continuous

“The Past Perfect Continuous” mişli geçmiş zamanın devam eden şeklidir. Bildiğiniz gibi “The Past Perfect” geçmişte belli bir zamandan daha önce olmuş olaylara işaret eder. İşte“The Past Perfect Continuous” geçmişte belli bir zamandan önce başlamış veo zaman içersinde sürerlik kazanmış aksiyonlardır. Bu zaman türü “The Past Continuous” e benzer ama aralarındaki fark “The Past Continuous” geçmişte belli bir zamanda başlamıştır, belli bir dönem sürmüştür ve tamamen bitmiştir. Oysa “The Past Perfect Continuous” geçmişteki bir tarihten önce başlamış ve o dönem içerisinde sürmüş olayları anlatır.

“The Past Perfect Continuous” süreli vurgular! Sonucu değil.

The Past Perfect Continuous

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

had

been

Verb-1

(Base Form of the Verb)

-ing

Object

Özne

had

Yardımcı Fiil

been

Fiil-1

(Fiil yalın halde)

-ing

Nesne

The Past Perfect Continuous


The Past Perfect Continuous I have been read + ing this newspaper for 5 years when I became blind.

Özne Yrd. Fiil Ek Fiil 1 + ing Nesne Zarf

Ben (sürerlik) oku+yordum bu gazeteyi 5 yıldır, kör olduğumda.

(Kör olduğumda bu gazeteyi 5 yıldır okuyordum.)

(!) Hatırlayın Durum bildiren fiiller genellikle “progressive” sürerlik, devamlılık formunda kullanılmaz.

Examples / Örnekler

He finally arrived at 6 o’clock. I had been waiting for him since 3 o’clock.

Sonunda saat 6’da gelebildi. Saat 3’ten beri onu bekliyordum.

Metin had been walking to school before his father bought him a bicycle.

Babası ona bisiklet almadan önce, Metin okula yürüyerek gidiyordu.

We had been planning to go to Antalya but we changed our minds when we found a cheap motel in Fethiye.

Antalya’ya gitmeyi planlıyorduk fakat Fethiye’de ucuz bir motel bulunca fikrimizi değiştirdik.

It was 4.00 A.M. I had been writing grammer for 8 hours.

Saat sabah 4’te sekiz saattir gramer yazıyordum.

I had been focusing on the details of “The Past Perfect Continuous Tense” for hours when somebody knocked the door.

Birisi kapıyı tıkladığında saatlerce “The Past Perfect Continuous Tense”nin detaylarına odaklanıyordum.

I had been installing Windows Xp exactly for 30 minutes when the electricity went out.

Elektrik gittiğinde Windows Xp’yi 30 dakikadır kuruyordum.

*Yukarıdaki örneklere dikkat ederseniz örneklerin çoğu tek başına kullanılmamıştır. Her biri cümle grubudur ve çoğu “The Past Perfect Continuous Tense” ve “The Simple Past Tense” kullanılarak yapılmıştır. Zaten “The Past Perfect Continuous Tense” en çok ve sık “The Simple Past Tense” ile cümle gruplarında kullanılır. Birbirinden farklı iki cümle bağlaçlar yoluyla birbirine bağlanır.

“The Past Perfect Continuous Tense”nin diğer “Past Tense”lerle çok yakın ilişkisi vardır. Bu da demektir ki, eğer bir cümle grubunda “Past Tense” bir ifade varsa diğer cümlelerin de “Past Tense” olma ihtimali çok yüksek.

General Fields of Usage / Genel Kullanım Alanları

Dikkat! Aşağıdaki “when”li cümlelerde ki anlam farkına bakınız.

When the race started, it was raining and the streets were wet.

Yarış esnasında yağmur yağıyordu.

When the race started, it had been raining and the streets were wet.

Yarış esnasında yağmıyordu, yağmur çoktan durmuştu.

“The Past Perfect Continuous Tense” yi genellikle “by” ile kullanırız.

By the time I got home, he had been sleeping for an hour.

Ben eve varana kadar, o bir saattir uyuyordu.

“The Past Perfect Continuous Tense” yi belirtisi olan olaylarda kullanırız.

She was out of breath. It was clear that she had been running.

Nefessizdi. Belliydi ki koşuyordu. (Koşma işlemi önce olmuş ve nefessiz kalması koşuyor olmasının sonucu.)

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

I had been building on a website since 3 o clock when my Windows XP burnt into flames.

Windows XP çöktüğü zaman saat 3’ten beri web sayfası inşa ediyordum.

They had been working for this company for 5 years when they had a job accident.

Bir iş kazası geçirdiklerinde bu şirket için 5 yıldır çalışıyorlardı.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

He hadn’t been making many dives until she was 13 years old.

13 yaşına basana kadar, çok fazla dalış yapmıyordu.

They hadn’t been being together from the time she left her.

Onlar son iki gündür mutlular.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Had she been exercising regularly?

Düzenli olarak alıştırma yapıyor muydu?

Had he been travelling abroad before he was 16.

O 16 yaşına basmadan önce yurtdışında seyahat ediyor muydu?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, they had. / Evet, öyle yapıyorlardı.

Yes, he had. / Evet, öyle yapıyordu.

No, they had not. / Hayır, yapmıyorlardı.

No, he hadn’t. / Hayır, o öyle yapmıyordu.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

How long had they been exercising?

Ne zamandır alıştırma yapıyorlardı?

How long had it been raining?

Ne zamandır yağıyordu?

Contractions / Kısaltmalar

I’d

You’d

We’d

He’d

Viewed 6709 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.