The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense

–i yordu kipi (gidiyordu)

Geçmiş zamanın bir farklı şekli olan “The Past Continuous Tense” i burada öğreneceğiz. Türkçe kelime anlamıyla “Geçmişte Devam eden Zaman” manasına gelmektedir. Bu zaman geçmiş zamanlar içerinde büyük öneme sahiptir. Eğer “The Past Continuous Tense” olmasaydı. Anlatılan olaylar, hikâyeler, haberler durgun olurdu. Yani olay, hikâye, haber geçmişte olmuş ama hiç harekete uğramamış, devam etmemiş olurdu. İşte “The Past Continuous Tense” hem geçmişte olmuş hem de geçmişte devam etmiş olayları kapsar.

Bu zamanın kullanımı ve uygulaması çok kolaydır. Aşağıda verilen kullanım alanları ve zaman ifadecilerini (Zaman Zarflarını) iyice okuyup aklınızda tutmaya çalışın.

Aşağıdaki zaman çizelgesi (Timeline) bize “The Past Continuous Tense”in ne olduğunu görsel olarak anlatıyor. Gördüğünüz gibi Şimdi ile Geçmiş arasındaki dönem bize “The Past Continuous Tense” i vermektedir. 1985 yılı civarında yaşıyordu bu zaman dışında bir zamanda öldü.

The Past Continuous Tense

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

was/were

Verb+ing

(Base Form of the Verb)

Object

Özne

was/were

Yardımcı Fiil

Fiil+ing

(Fiil Yalın halde)

Nesne

I was read + ing book.

Özne Yrd. Fiil Fiil 1 -ing Eki Nesne

Ben dum oku + -yor kitap.

(Ben kitap oku-yor-dum.)

Kitap okuma olayı geçmişte olmuştur aynı zamanda da geçmişte devam etmektedir. Bu fark “The Simple Past Tense” i, “The Past Continuous Tense” den ayıran farktır.

Yukarıda gördüğünüz gibi. Öncelikle, özneye göre “be”(olmak) fiilinin 2. hallerinden biri olan “was” getirilmiş, daha sonrada “read” (okumak) fiilinin yalın haline -ING (ay, en, ci {okunuşu}) getirilmiştir. (Aşağıdaki tabloda özne – yardımcı fiil ilişkisini gösteren tablo verilmiştir.) En son olarak nesne de konularak cümlemiz “The Past Continuous Tense” e uygun bir cümle olmuştur.

I

was

Ben

was

You

were

Sen

were

He

was

O

(bay)

was

She

O

(bayan)

It

O

(cansız)

We

were

Biz

were

You

Siz

They

Onlar

(!) Hatırlayın Durum bildiren fiiller genellikle “progressive” sürerlik, devamlılık formunda kullanılmaz.

Common Tense Makers / Genel Zaman İfadecileri ve Zaman Yapıcıları

*Aşağıdaki tabloda gördüğünüz kelimeler The Past Continuous Tense de kullanılan bağaçlardır. The Past Continuous Tense de kullanılan zaman ifadecileri The Simple Past Tense’deki kullanılanların hemen hemen aynısıdır. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir;

O zaman The Past Continuous Tense ile The Simple Past Tense yi nasıl ayırt edeceğiz?

İşte bu noktada biraz mantığınızı kullanarak okuduğunuzu anlamanız ve olayın geçmişte devam edip etmediğine bakmalısınız. Geçmişte devam etmiş ise The Past Continuous Tense olay bitmişse The Simple Past Tense’dir.

While / Just as / As

-iken (yaparken, okurken, yazarken)

When / As

-dığında (yaptığında, okuduğunda)

Examples / Örnekler

While I was watching TV, he was studying his lessons.

Ben TV izlerken o ders çalışıyordu.

Just as I was getting into the house, I heard a terrible explosion.

Eve tam girerken, korkunç bir patlama duydum.

When I arrived he was reading a book.

Vardığımda, o kitap okuyordu.

As / When / While I was walking in the park, I saw two men fighting.

Parkta yürürken, iki tane kavga eden adam gördüm.

General Fields of Usage / Genel Kullanım Alanları

Geçmişte Devam eden zaman, geçmişte belli bir zamanda devam eden olaylara işaret eder.

She was preparing our exams two weeks ago.

Öğretmen sınavlarımızı iki hata önce hazırlıyordu.

(Bu çeviride “she” zamirine “öğretmen” kelimesi karşılık gelmiştir. Bu da “she” kişisinin öğretmen olduğunu bildirir.)

We were playing footbal last week on the playground.

Geçen hafta oyun sahasında futbol oynuyorduk.

Eğer cümlelerden birisi The Simple Past Tense ya da The Past Continuous Tense ise bu durumda da The Past Continuous Tense kullanırız.

Tom was fleeing and Jerry was chasing as well.

Tom kovalıyordu ve Jerry de kovalıyordu.

While she was running, she fell down.

Koşarken yere yığıldı. (düşmek, yere yığılmak vb. gibi fiiller bir anlık olaydır ve böyle fiilleri sürerlik kazanmış olaylar olarak kullanamazsınız!)

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

She was studying at the Sorbonne in 1880

1880 de Sorbonne’de okuyordu.

She was waiting for her lover.

Sevgilisini bekliyordu.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

They weren’t paying attention to their teacher.

Öğretmenlerini dinlemiyorlardı.

He was looking for a new laptop.

Yeni bir dizüstü arıyordu.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Was he teaching English?

O İngilizce öğretiyor muydu?

Were they going out together?

Onlar beraber dışarı çıkıyorlar mıydı?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, they were. / Evet, öyle yapıyorlardı.

Yes, he was. / Evet, öyle yapıyordu.

No, they weren’t. / Hayır, yapmıyorlardı.

No, he wasn’t. / Hayır, o öyle değildi.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

Who was coaching them?

Onları kim eğitiyordu?

When were they attending sport school?

Onlar spor okuluna ne zaman gidiyorlardı?

The Past Continuous Tense and The Past Continuous Tense Relation / Geçmişte devam eden Zaman ve Geçmişte devam eden Zaman İlişkisi

*Bu bölüm geçmiş zamanın en sık kullanıldığı bölümlerden biridir. Unutmayın, eğer birbirine bağlanmış bir ana ve bir yan cümle varsa ve bunlardan herhangi biri The simple Past Tense / Geçmiş Zaman ya da The Past Continuous Tense / Geçmişte Devam eden Zaman ise, diğer cümle genellikle “The simple Past Tense” / Geçmiş Zaman’dır.

She was doing research while she was teaching.

Geçmişte D.eden açmışta D.eden

The Past Continuous Relation and The Simple Past / Geçmişte Devam eden Zaman ve Geçmiş Zaman İlişkisi

She was studying when she met him.

Geçmiş Z. Geçmişte Devam eden Z.

Viewed 43264 times

12 Comments

 1. huu spr bnce sınavımda bu site yardımcı olucak !!

  sadece yazılanlar kopyalanmıo 🙁

  ama mükemmel 😀

 2. anlatımınızdan fazla bıse kapamadım tek anladıgım yapıyor du- gıbı gecmıste olan ve gecmıste devam eden bırsey oldugu ve when whıle gıbı kalıplarla kullanıldıgı ama sorun sudur kı Yemek yerken ıncerı gırdı(ıcerı gırmek bır anlıktır yanı past tense) dıgerı ıse sımple past contınıous bıze burada dusen cumleyı tam anlamıyla yorumlayıp nolacak bu devam edebılır mı yoksa bır anlık bır sey mı buna dıkkat etmek degıl mı?

 3. bence cok güzel olmuş emeğinize saygı ama keşke yazılarda kopyalansa çok iyi olurdu yorumum cok güsel olabilir buda size…
  neyse unut gitsin. ama süper
  olmuş 😀

 4. anlatımınızdan fazla bıse kapamadım tek anladıgım yapıyor du- gıbı gecmıste olan ve gecmıste devam eden bırsey oldugu ve when whıle gıbı kalıplarla kullanıldıgı ama sorun sudur kı Yemek yerken ıncerı gırdı(ıcerı gırmek bır anlıktır yanı past tense) dıgerı ıse sımple past contınıous bıze burada dusen cumleyı tam anlamıyla yorumlayıp nolacak bu devam edebılır mı yoksa bır anlık bır sey mı buna dıkkat etmek degıl mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.