The Future Perfect Continuous –iyor olacağım (gidiyor olacak)

The Future Perfect Continuous

–iyor olacağım (gidiyor olacak)

Bir önceki dersimiz olan “The Future Perfect Tense” yi hatırlayacak olursanız. Orada ki zamanda, gelecekte yapılmış olması koşulu vardı. “The Future Perfect Continuous” da “The Future Perfect Tense” bir özellik dışında tamamen benzer. Bu özellik de “The Future Perfect Tense” nin gelecekte bir zamana kadar aksiyonun yapılmış olmasıdır. Ancak durum “The Future Perfect Continuous” da ise gelecekte belli bir zamanda yapılıyor ve gelecekteki zamandan sonra da yapılacağını gösteriyor.

Yine bir önceki dersimizdeki örneği hatırlayacak olursanız. Orada (2010 yılına kadar 50 tane roman okumuş olacağım) örneğini vermiştik. Şimdi bu örneği gelecekte sürerlik bildiren bir zaman olan “The Future Perfect Continuous” zamanına uyarlayacağız. O zaman bu örneği, (2010 yılına kadar 50 tane roman okuyor olmuş olacağım) şeklinde yazarız. Bu konuyu daha iyi anlamanız için aşağıdaki zaman çizelgesine bakarak örneği okuyun.

The Future Perfect Continuous

Yukarıdaki zaman çizelgesine baktığımızda kişinin roman okuma eylemini sürekli devam ettirdiğini görüyoruz ve 2010 yılına kadar 50 tane roman okuyor olacak ve okumaya devam edeceğini anlıyoruz.

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

subject

will

have

Been

Verb+ing

Object

özne

will

have

been

Verb+ing

Nesne

*Burada “The Future Perfect Continuous” zamanın cümle yapısı en basit biçimiyle verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre; Özneden sonra will, sonra have daha sonra fiile –ing takısı getirilmiştir.

In 2008, I will have been living in Antalya for 5 years.

2008’de, Ben yaşıyor olacağım Antalya’da 5 yıldır.

Özne Yrd. Fiil Fiil

(2008’de, Antalya’da 5 yıldır yaşıyor olmuş olacağım.)

(!) Hatırlayın Durum bildiren fiiller genellikle “progressive” sürerlik, devamlılık bildiren zamanlarda kullanılmaz.

Yukarıdaki örneğe ilişkin olarak, anlıyoruz ki, kişi 2008 yılına daha girmemiş, Antalya’da uzun zamandır yaşıyor ve gelecekte 2008 yılda Antalya’da yaşayalı 5 yıl olacak ancak 2008’den sonra da yaşamaya devam edecek. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için farklı zaman aralıklarında sizler de buna benzer örnekler yapın. Ancak yaptığınız örneklerin her kelimesini, her yapısını, her şeyini öğrenmeye çalışın.

* Bazı “The Future Perfect Continuous” örnekler “The Future Perfect Tense”de de kullanılabilir bu anlam açısından çok önemli bir değişiklik yaratmaz. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

a)By the time Ahmet retires, he’ll have been working here for 30 years.

b)By the time Ahmet retires, he’ll have worked here for 30 years.

a)Ahmet emekli olana kadar, burada 30 yıldır çalışıyor olacak.

b)Ahmet emekli olana kadar, burada 30 yıldır çalışmış olacak.

Examples / Örnekler

By the time we get to Marmaris, I’ll have been driving for ten hours.

Marmaris’e varana kadar, on saattir sürüyor olmuş olacağım. (Demek ki Marmaris’ten sonra da sürecek.)

By then, I will have been studying for 7 hours.

O zamana kadar 7 saattir ders çalışıyor olmuş olacağım.

By the spring, I will have been travelling for 6 months.

Bu ilkbahara kadar 6 aydır seyahat ediyor olmuş olacağım.

Forms of The Simple Future Tense Sentence Structure

Gelecek Zamanın Cümle Yapısı Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

By 2010 I will have been living in Antalya for 7 years.

2010’a kadar Antalya’da 7 yıldır yaşıyor olmuş olacağım.

I will have been saving enough by then.

O zaman kadar yeterince biriktiriyor olmuş olacağım.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

They won’t have been studying by Monday.

Pazartesi’ye kadar ders çalışmıyor olmuş olacaklar olacaklar.

Kemal will not have been saving 5000 stamps by 23.

Kemal 23 yaşına kadar 5000 tane pul biriktirmiyor olmuş olacak.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Will you have been writing enough by tomorrow?

Yarın’a kadar yeterince yazıyor olmuş olacak mısın?

Will he have been playing golf for 5 years by 2006?

2006’ya kadar 5 yıldır golf oynuyor olmuş olacak mı?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, I will. / Evet, öyle yapıyor olmuş olacağım.

Yes, he will. / Evet, öyle yapıyor olmuş olacak.

No, I won’t. / Hayır, öyle yapmıyor olmuş olacağım.

No, he won’t. / Hayır, öyle yapmıyor olmuş olacak.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

How long will they have been living there?

Orada kaç yıldır yaşıyor olmuş olacaklar.

When will she have been collecting 200 units of stones?

Ne zaman 200 tane taş topluyor olmuş olacak.

*Arkadaşlar cümlelerin tercümesini yaparken bu zamana ilişkin olarak sürekli (olmuş olacak) kelimelerini kullandık. Belki bazılarınız bu kelimeleri yanlış ya da saçma buldu. Ancak, (olmuş olacak) yerine (oluyor olacak) dersek bu kelimeler “The Future Continuous” zamana tekabül eder. Diğer bir değişle yanlış tercüme yapmış oluruz.

Viewed 17053 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.