The Future Continuous Tense

The Future Continuous Tense

–iyor olacak (gidiyor olacak)

“The Future Continuous Tense” gelecekte belli bir zamanda olacak aksiyonun yine gelecekte sürerlik, devamlık kazanmış olmasıdır.

The Future Continuous Tense

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

am / is/ are

going to

be

Verb–1+ing

Object

Özne

am / is/ are

going to

be

Fiil yalın halde+ing

Nesne

Subject

will

be

Verb+ing

Object

Özne

will

be

Fiil yalın halde+ing

Nesne

The Future Continuous Tense


I will be reading book tomorrow. Her iki yapıda kullanılır

I am going to be reading book tomorrow. ikiside aynıdır.

Yarın kitap okuyor ola-cağı-m.

(!) Hatırlayın Durum bildiren fiiller genellikle “progressive” sürerlik, devamlılık bildiren zamanlarda kullanılmaz.

“The Future Continuous Tense” i genellikle gelecekte belli bir zamanda yapılması sürecek olaylarda kullanırız.

I will be taking the car tomorrow.

I am going to be taking the car tomorrow.

Yarın arabayı alıyor olacağım.

Don’t visit me tomorrow, I will be shopping all day.

Yarın beni ziyaret etme, bütün gün alışveriş yapıyor olacağım.

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

People will be living on Mars by 2050.

İnsanlar 2050 ye kadar Mars’ta yaşıyor olacak.

Leyla will be helping me tomorrow.

Leyla yarın bana yardım ediyor olacak.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

They won’t be studying together next week.

Gelecek hafta ders çalışıyor olmayacaklar.

Kemal isn’t going to be reading the same newspaper next month.

Gelecek ay Kemal aynı gazeteyi okumuyor olacak.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Will you be having berakfast tomorrow?

Yarın kahvaltı yapıyor olacak mısın?

Is he going to be playing golf with us after lunch?

O bizimle golf oynayacak mı?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, I will. / Evet, öyle yapacağım.

Yes, he is. / Evet, öyle yapacak.

No, I won’t. / Hayır, yapmayacağım.

No, he isn’t. / Hayır, öyle yapmayacak.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

When will they be leaving?

Ne zaman ayrılıyor olacaklar?

What will she be wearing tonight?

Bu akşam o ne giyiyor olacak?

Viewed 5309 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.