Tam Öğrenme Modeli

TAM ÖĞRENME MODELİ (Bloom)

-Bu modelin temelinde “hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrenci vardır” görüşü yatmaktadır. Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı verilir ve yüksek nitelikli öğretme hizmeti sağlanırsa beklenen öğrenme düzeyine ulaşabileceği belirtilir.

Bilişsel giriş davranışları öğrenme ünitesi ya da bilgi birimlerinin öğrenilmesine etki eden ön öğrenmeler ve bilişsel faktörlerdir.

Duyuşsal giriş özellikleri, öğrencinin konuya, öğrenme-öğretme etkinliklerine karşı tutumu, ilgisi, güdüsü, kendine güveni ve süreçte göstereceği çabası bu öğe içerisinde yer almaktadır.

Öğretim hizmetinin niteliği: Öğretim sürecinde gerçekleştirilen her türlü etkinlik bu kapsam altındadır, öğretim hizmeti niteliğinin değişkenleri;

-İpucu kullanma

-Katılım

-Pekiştirme

-Dönüt-düzeltme etkinlikleridir.

Öğrenme ürünleri: Bloom’un modelinin bağımlı değişkenidir. Bunlar, öğrencinin bilişsel başarısı, öğrenme hızı, duyuşsal özellikleri ve becerileridir, öğrencilerin giriş davranışlarındaki eksiklikler tamamlanır.

UYGULAMA SIRASINDA YAPILANLAR

1)Ünite ya da konunun hedef-davranışlarını ve öğrenme içeriğini ayrıntılı olarak belirlenir.

2)Önkoşul öğrenme ve davranışların neler olduğunu saptanır.

3)Öğrencilerin önkoşul öğrenmelere ne derece sahip olduğunu araştırılır.

4)Öğrencilerin önkoşul öğrenmelerindeki yetersizliği ya da öğrenme eksiklikleri tamamlanır.

5)Yeni hedef ve davranışların kazandırılması için öğretim etkinliklerini planlama ve uygulaması yapılır.

6)Ünitenin hedef-davranışları gerçekleştirildikten sonra izlemeye yönelik değerlendirme yapılır.

7)En az %70’lik tam öğrenme ölçütüne göre öğrencilerin düzeyleri değerlendirilir.

8)Tam öğrenme standardına ulaşamayan öğrencilerin öğrenme eksikliklerini tamamlamak için ilave öğretim etkinlikleri planlanır.

9)Tekrar izlemeye yönelik değerlendirme yaparak tam öğrenme standardının gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

Viewed 6671 times

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.