MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER

1911 yılında İttihat ve Terakki Partisine karşı kuruldu. 1918’den itibaren yönetimde etkili olmaya baş­ladı.Anadolu hareketini İttihatçıların hareketi olarak gören parti Kurtuluş Savaşına karşı gelişin liderli­ğini üstlendi.

Read more »

AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER

Fener Rum patrikhanesi tarafından kuruldu
Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı ve Ege’de ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaç­lıyordu. (megale idea)
Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu ve Rum izcilik kuruluşları bu cemiyetin alt kollarıydı

Read more »