İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler – Synonyms 100 Kelime

İngilizce dilindeki eş anlamlı kelimelere dair örnekler bulabileceğiniz bir konu…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – T – U

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – T – U    T take place: gerçeklesmek taper: sivrilmek, uca doğru incelmek target: hedef task: vazife taste: tatmak, tat teenager: 13-19 yasları arasında olan…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – S

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – S S sac: kase sad: üzgün sadness: kederlilik safe: güven safety: güvenlik sample: numune, örnek sanitation: halk sağlığı satellite: uydu satisfactory: tatminkar satisfying: doyurucu scant:…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – Q – R

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – Q – R    Q quantify: ölçmek, miktar quarrel: kavga etmek, bozuşmak question: soru sormak, sorgulamak quiet: sessiz, sakin quite: tamamen, tümüyle    R race:…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – P

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – P    P pain: ağrı painful: ağrılı painless: ağrısız pair: çift pale: soluk pallor: solukluk palm: avuç içi palpate: ellemek, elle muayene etmek palpitation: çarpıntı…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – N – O

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – N – O      N name: isimlendirmek namely: yani narrow: dar narrowing: darlık, daralma nation: ulus natural: doğal nature: doğa, tabiat nausea: bulantı nearby: yakın…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – J – K – L

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – J – K – L      J jaundice: sarılık jaw: çene join: bağlamak, birlestirmek joint: eklem judge: muhakeme etmek, kıyaslamak judgement: muhakeme judicious: akıllı,…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – İ

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – İ    İ idea: fikir, düsünce identify: tanımlamak, teshis etmek ignore: önem vermeme illness: hastalık imbalance: dengesizlik imitate: taklit etmek immobility: hareketsizlik immortal: ölümsüz immunity:…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – H

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – H    H habit: alışkanlık half-life: yarı ömür harbour: barınak hard: katı, sert, zor hardening: sertleşme harm: zarar vermek, yaralamak harmful: zararlı, dokunur harmless: zararsız…

Read more »

Tus’ta çıkan İngilizce Kelimeler – G

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler – F    G gain: kazanç gallbladder: safra kesesi gallstone: safra tası gardbage; çöp gender: cins general: umumi, genel generalized: genelleştirilmis generally: genellikle, çoğunlukla generate: üretmek…

Read more »