Etiket arşivi: İngilizce Şiirler

Bazı Kelimelerin Okunuşu

İngilizcedeki bazı kelimelerin telaffuzlarında sıkıntı yaşanır. özellikle yanlış öğrenme sonucu öğrencilerin bir türlü düzeltemedikleri bazı kelimeler vardır. öğretmenler de bu konuda büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Yeni birşeyler öğretmek kolaydır. Ancak öğrencinin daha önceden öğrendiği bir yanlışı düzeltmek çok zor bir iştir. Aşağıda sizlere bazı ipuçları sunuyorum. Umarım işinize yarar.


BECAUSE Bu kelimenin 2 türlü doğru telaffuzu vardır: “bikız” veya ‘bikoz.” Ama genellikle öğrenciler arasında “bikaus” diye telaffuz edilir. Bu kelime için şöyle bir fikir verirseniz öğrenciler kesinlikle unutmazlar. “Ya elimizde bir kız vardır, ya da elimizde bir koz vardır.” 🙂


JUNE, JULY Ayları anlatırken genellikle öğrencilerde bu iki kelimenin yanlış söylemini fark ederiz. öğrenciler ayları sırayla söylediklerinde genellikle “Cun, Coli” diye telafuz ederler. Evet, 1. kelime doğru ama 2. kelime yanlıştır. 2. kelimenin de doğru okunması için onlara şu örneği verebilirsiniz.”Curcuna” der gibi “Cun-Culay” derseniz daha akılda kalıcı olur 🙂


SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER Bu ayların da sırası genelde karıştırırlır. Bunun için öğrencilere bu ayların ilk harflerinden “SON” kelimesinin çıktığını hatırlatırsak bu problem de çözülmüş olur.


AUGUST Bu kelime de genellikle “Agust” diye yanlış telaffuz edilir. Bunun için “O kız” der gibi “ogıst” diyeceksiniz


DECEMBER “Desembır mı demesembır mı? Bence desembır. 🙂

 

RUSSIA “Haşa ” der gibi “Raşa” diyeceksiniz. 🙂


BELOW, ABOVE Bilo “ıbaav” dedi. 🙂 AUTUMN “O tım, Bu tım, şu tım” 🙂 COUSIN “Kazın toprağı” 🙂 HOW Köpekler “hov hov” demez, “haw haw” der. 🙂SHOULD, WOULD, COULD Should kelimesini “şuld” diye okursanız, Türkçe konuşmaya çalışan bir İngiliz de size “Topa şult attım” der. Oysa “şult” denmez. “şut” denir. Dolayısıyla siz de İngilizce “Şud, Wud, Kud” diyeceksiniz. “L” harfi okunmaz.


TOMORROW “Tımarlı sipahiler” der gibi “tımaro”diyeceksiniz. Devamını ilham geldikçe yazarım. Şimdilik bu kadar. Gözünüz burada olsun..! 🙂 özkan çelen www.ozkancelen.com

Modals – “MUSTN’T” ,“DON’T HAVE TO” AND “NEED TO”

“MUSTN’T” ,“DON’T HAVE TO” AND “NEED TO”

 

MUSTN’T

 

*Yasaklamadır.(Prohibition)Bir şeyin yapılmaması gerektiğini bildirir.

 

– I mustn’t be late.(Geç kalmamalıyım.)

– She mustn’t forget to phone George.(George’u aramayı unutmamalı.)

– You mustn’t walk on the grass.(Çimlerin üzerinde yürümemelisin.)

 

DON’T HAVE TO

 

*Yapmaya gerek yok demek istediğimiz zaman “don’t have to V1” kullanırız.

 

-I am not working tomorrow so I don’t have to get up early.(Yarın çalışmayacağım bu yüzden erken kalkmama gerek yok.)

-She doesn’t have to work very hard because she has got an easy job.(Çok sıkı çalışmasına gerek yok çünkü kolay bir işe sahip.)

 

*Eğer geçmişte bir şeyi yapmamıza gerek yoktuysa ve biz yapmamışsak burada “didn’t have to V1” kullanırız.

 

-We didn’t have to wait very long.The bus soon came.(Uzun süre beklememize gerek kalmadı.Otobüs hemen geldi.)

 

 

NEED TO

 

*Yapmaya gerek var ya da yapmaya ihtiyacımız var anlamını vermek istediğimiz zaman “need to V1” kullanırız.

 

-We need to study.(Ders çalışmamız gerekiyor. / Ders çalışmaya ihtiyacımız var.)

-We need to wear a hat.(Şapka giymemiz gerekiyor.)

 

 

NEEDN’T

 

*Yapmaya gerek yok diyorsak “needn’t V1” kullanırız.

 

-I needn’t clean the windows.They aren’t dirty.(Pencereleri temizlememe gerek yok.Onlar kirli değiller.)

-We needn’t drive fast.We have got plenty of time.(Hızlı kullanmamıza gerek yok.Çok zamanımız var.)

 

*Hemen gerçekleşmesi beklenen bir olay için,birisine bir konu hakkında yapmana gerek yok diyorsak “needn’t” ve “don’t have to” birbirlerinin yerine kullanılabilir.

 

-You don’t need to water the garden.It’s going to rain.(Bahçeyi sulamana gerek yok.Yağmur yağacak.)

-You needn’t water the garden.It’s going to rain.(Bahçeyi sulamana gerek yok.Yağmur yağacak.)

 

This, That, These, Those Video

This, That, These, Those: İşaret Zamirleri – Bu, Şu, Bunlar, Şunlar

 

Bu bölümümüzde Temel İngilizce dersinin konularını ele aldık. İngilizce bölümümüz YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, Ortaöğretim ve İlköğretim öğrencileri için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ingilizce, ingilizce dersler, ingilizce öğretim, ingilizce quiz, ingilizce chat, ingilizce test, ingilizce şiir, ingilizce sohbet, ingilizce gazeteler, kpds, kpds test, kpds kelime sınavı, kpds kelimeler, ingilizce hikayeler, ingilizce fıkralar, ingilizce zamanlar, present tense, present continuous, must mustn't, can cant, should shouldnt, adjectives, comparative, superlative, gelecek zaman, future tense, how much, how many, ingilizce sayılar, alfabe programı sesli, EGNLİSH QUİZ, CHAT in English, Future tEnse, be going to, quantifies, taq, Taq Questions, have to, has to, Don’t Have To, Lise İngilizce, ingilizce şiirler, video ingilizce, ingilizce videolar, ingilizce video konu anlatımları, video konu anlatımları, ingilizce videoları, ingilizce video zamanları, video zamanları, ingilizce videolu zamanlar...

There is & There are Video Anlatımı 3

There is There are : UYGULAMA

Bu bölümümüzde Temel İngilizce dersinin konularını ele aldık. İngilizce bölümümüz YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, Ortaöğretim ve İlköğretim öğrencileri için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ingilizce, ingilizce dersler, ingilizce öğretim, ingilizce quiz, ingilizce chat, ingilizce test, ingilizce şiir, ingilizce sohbet, ingilizce gazeteler, kpds, kpds test, kpds kelime sınavı, kpds kelimeler, ingilizce hikayeler, ingilizce fıkralar, ingilizce zamanlar, present tense, present continuous, must mustn't, can cant, should shouldnt, adjectives, comparative, superlative, gelecek zaman, future tense, how much, how many, ingilizce sayılar, alfabe programı sesli, EGNLİSH QUİZ, CHAT in English, Future tEnse, be going to, quantifies, taq, Taq Questions, have to, has to, Don’t Have To, Lise İngilizce, ingilizce şiirler, video ingilizce, ingilizce videolar, ingilizce video konu anlatımları, video konu anlatımları, ingilizce videoları, ingilizce video zamanları, video zamanları, ingilizce videolu zamanlar...

Must – Mustn’t Video Konu Anlatımı

Must : Mecburiyet Cümlesi

 

Bu bölümümüzde Temel İngilizce dersinin konularını ele aldık. İngilizce bölümümüz YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, Ortaöğretim ve İlköğretim öğrencileri için hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: ingilizce, ingilizce dersler, ingilizce öğretim, ingilizce quiz, ingilizce chat, ingilizce test, ingilizce şiir, ingilizce sohbet, ingilizce gazeteler, kpds, kpds test, kpds kelime sınavı, kpds kelimeler, ingilizce hikayeler, ingilizce fıkralar, ingilizce zamanlar, present tense, present continuous, must mustn't, can cant, should shouldnt, adjectives, comparative, superlative, gelecek zaman, future tense, how much, how many, ingilizce sayılar, alfabe programı sesli, EGNLİSH QUİZ, CHAT in English, Future tEnse, be going to, quantifies, taq, Taq Questions, have to, has to, Don’t Have To, Lise İngilizce, ingilizce şiirler, video ingilizce, ingilizce videolar, ingilizce video konu anlatımları, video konu anlatımları, ingilizce videoları, ingilizce video zamanları, video zamanları, ingilizce videolu zamanlar...

1984 George Orwell

1984


Part I sets up the misery of Winston’s world before he outwardly expresses any sort of rebellion.


Winston Smith is living in London, chief city of Airstrip One (formerly known as England), in the superstate of Oceania. It is‹he thinks‹1984.Oceania is a totalitarian state dominated by the principles of Ingsoc (English Socialism) and ruled by an ominous organization known simply as the Party. Oceania and the two other world superstates, Eurasia and Eastasia, are involved in a continuous war over the remaining world, and constantly shift alliances. As the novel progresses, it becomes clear that the war is largely an illusion, and that the three superstates maintain this illusion for their mutual benefit. It serves their shared purpose of holding onto absolute power over their respective peoples. Much of the warfare, in fact, is inflicted by these governments upon their own citizens.


Oceanic society is hierarchical and oligarchic. At the bottom‹where the vast majority of the population lies‹are the “proles” or proletariat, the working classes who are uneducated and largely left alone by the government except when it is necessary to tap into mass patriotism or political participation. Above the proles is the Outer Party, less privileged members of the Party who spend their time keeping the wheels of the Party machine well-oiled and running smoothly. These people are systematically brainwashed from a young age and are kept under constant surveillance by ubiquitous “telescreens” (which can receive and transmit visual and aural impulses simultaneously) and the ominous Thought Police. Above the Outer Party are the Inner Party members, who enjoy the fruits of power and production, and whose sole aim is to perpetuate power for the Party, forever. At the very top of the pyramid is Big Brother, the embodiment of the Party, a “face” and glorified persona which it is easier to love than an abstract collective organization.


On this April day, Winston has left the Ministry of Truth, where he works in the Records Department, to take his lunch break at home, because he wishes to write in his diary‹a compromising activity and a compromising possession to begin with. Yet, despite his fears, he is overwhelmed with the need to impose some sanity upon his world. Winston is a rebel at heart, a heretic who does not subscribe to Party doctrines or beliefs.


After reflecting on the day’s events, notably the event which inspired him to begin the diary on this day, Winston is startled by a knock on the door. Could it be the Thought Police already?


Fortunately, it is only his neighbor Mrs. Parsons, asking him to help her unclog her kitchen sink drain. He does, and after being briefly tormented by her children‹dangerous little demons already brainwashed by the Party and certain to turn on their parents one day‹he returns to his flat.


Winston’s diary and his dreams and memories of the past are all testament to his need to anchor himself in the past, believing it to be more sane than the world he lives in now. The description of his dreams and memories gradually unfolds the developments which have led to the current world order.


Winston’s job at the fraudulently-named Ministry of Truth involves the daily rewriting of history: he corrects “errors” and “misprints” in past articles in order to make the Party appear infallible and constant‹always correct in its predictions, always at war with one enemy. Currently the enemy is Eurasia, and it follows (according to the Party) that it has always been Eurasia, though Winston knows this to be untrue.


Despite his horror at the Party’s destruction of the past, Winston enjoys his part in it, taking pleasure in using his imagination in rewriting Big Brother’s speeches and such.


It becomes apparent, through a painstaking unfolding of detail, that the standards of living in Oceania are barely tolerable. For the majority of the population, goods are scarce, and everything is ugly and tastes horrible. Depressed, Winston wonders if the past were better. Once upon a time, did people enjoy marriage, was sex pleasurable, were there enough goods to go around? He recalls his own dismal marriage to Katharine, a frigid woman so inculcated with Party doctrine that she hates sex but insists upon it once a week as “our duty to the Party.”


Winston feels that the only hope lies in the proles, if they wake up one day and realize that they are not living the kind of life they could be. But will they wake up?


Tormented by memories and searching for answers, Winston walks aimlessly through a prole area. He tries to talk to an old man about the past, but can’t seem to get anywhere. Eventually, he finds himself in front of the antique shop where he had bought the diary. He enters, starts to chat with Mr. Charrington (the proprietor), and wanders through the quaint antiques. He buys a beautiful glass paperweight. Mr. Charrington talks to him some more and shows him an upstairs room furnished with old furniture. There is no telescreen in this room, amazing Winston, and inspiring him to consider renting this room as a hiding place‹though he immediately dismisses the idea as lunacy. Still, enchanted, he resolves to come back sometime.


Upon leaving the shop, he is startled to see a girl with dark hair who works in his Ministry. There is no reason for her to be in this area, and he deduces she must have been following him. Terrified, he hurries home and tries to write in his diary, but cannot.


The second part of the book traces hopeful events.


It opens with a startling encounter with the girl with dark hair. They pass one another in a corridor. She trips and falls on her injured arm; Winston helps her up. As he does, she slips him a note. He is surprised but tries not to show it. When he finally reads it, he is astonished to see that it says, “I love you.”


Knocked for a loop, but forgetting all his previous fear and hatred of her, Winston tries to figure out how they can meet. After a few days, they finally manage to exchange some words in the canteen, and meet later that evening in Victory Square (once, apparently, Trafalgar Square). There, the girl discreetly gives him directions to a meeting place where they will rendezvous on Sunday afternoon.


Sunday afternoon rolls around, and Winston and the girl, Julia, meet out in the countryside. He is surprised and delighted to find that she detests the Party and goes out of her way to be as “corrupt” as possible. They spend a pleasant time together, and make love.


Winston and Julia start to meet clandestinely in the streets to “talk by instalments,” as Julia calls it; private meetings are rare and difficult to coordinate. But they do manage once more that month. They talk as much as they can and get to know one another’s personalities and histories.


Finally, the pressures and troubles of arranging meetings induce them to take the risky step of renting Mr. Charrington’s upstairs room. In this room, they start to act like a married couple‹Julia puts on makeup and plans to get a dress, so she can feel like a woman, while Winston enjoys the sensation of privacy and the novelty of being able to lie in bed with your loved one and talk as much (or as little) as you want about whatever you wish. As time passes, they grow closer and talk about escaping together, though they know it is impossible.


At about this time, O’Brien‹an Inner Party member for whom Winston feels an inexplicable reverence, and some sort of bond‹suddenly makes an overture, presenting Winston with his address. This seems to be a sign. Winston and Julia go to O’Brien’s flat together. There they are inducted into the Brotherhood, a legendary underground anti-Party organization founded by Emmanuel Goldstein, a former Party member. O’Brien gives them instructions and details on what to expect and what not to expect.


Here Hate Week intervenes. Months and weeks of preparation are nothing to the flurry the Ministry of Truth is cast into when suddenly, at the climax of Hate Week, it is made known that Oceania is at war with Eastasia rather than Eurasia. Winston and Julia and all their co-workers are thrown into a 90-hour-stretch of correcting old newspapers, since it must be made to appear that Oceania has always been at war with Eastasia.


Winston has received the book, the bible of the Brotherhood written by Emmanuel Goldstein, but has not had time to read it until his work at the Ministry finally finishes. All workers are given the rest of the day off, and he and Julia head separately for their upstairs room.


There Winston reads a good deal about what he already knows. Julia comes in, and after they make love he settles down to read the book to her. She falls asleep, and shortly after he realizes this, he closes the book and goes to sleep too.


When they awaken, the old-fashioned clock says 8:30, but various hints indicate that it is 8:30 a.m., not p.m. as Winston and Julia suppose. They stand together, looking out at the world, feeling how beautiful it is, feeling hopeful that the future will be all right even though they will not live to see it.


Suddenly they hear a voice and jump apart. There has been a telescreen in the room, behind a picture hanging over the bed. Winston and Julia have been caught. Helpless, they are taken away by the Thought Police, their momentary glimpse of happiness shattered.


Part III recounts the downfall of Winston and Julia.


After being held in a common prison for a while, Winston is transferred to the Ministry of Love. He sits in his cell, starving, thirsty, tortured by fear, waiting for he does not know what. As he waits, people come in and out, including Ampleforth, the poet from his department, and Parsons, who has been denounced by his seven-year-old daughter. Other people he does not know come in, and through them he hears about “Room 101,” which seems to terrify everyone. He thinks longingly of being smuggled a razor blade by the Brotherhood, though he knows he probably wouldn’t use it.


At last the door opens and, to his utter shock, Winston sees O’Brien come in. His assumption is that O’Brien has been captured; but it turns out that O’Brien was never a member of the Brotherhood, and that the whole thing had been a trap.


Winston is tortured and interrogated for a seemingly endless time. Somehow he feels that O’Brien is behind it all, directing the entire process with a twisted kind of love. Finally he finds himself alone with O’Brien, who tells him he is insane and that they are to work together to cure him. Winston’s discussions with O’Brien dwell on the nature of the past and reality, and reveal much about the Party’s approach to those concepts. They also uncover a good deal in O’Brien’s personality, which is a puzzling and intricate one. Perhaps most importantly, the discussions finally answer Winston’s former question, “WHY?” The Party, O’Brien explains with a lunatic intensity, seeks absolute power, for power’s own sake. This is why it does what it does; and its quest will shape the world into an even more nightmarish one than it already is.


Winston cannot argue; every time he does, he is faced with obstinate logical fallacy, a completely different system of reasoning which runs counter to all reason. His final attempt to argue with O’Brien ends in O’Brien showing Winston himself in the mirror. Winston is beyond horrified to see that he has turned into a sickly, disgusting sack of bones, beaten into a new face.


After this, Winston submits to his re-education. He is no longer beaten; he is fed at regular intervals; he is allowed to sleep (though the lights, of course, never go out). He seems to be making “progress,” but underneath he is still holding onto the last remaining kernel of himself and his humanity: his love for Julia.


This comes out when, in the midst of a dream, Winston cries aloud, “Julia! Julia! Julia, my love! Julia!”


This thoughtcrime is his undoing. He is taken to Room 101, where he is threatened with the possibility of being eaten alive by rats. Insane with panic and terror, he screams that they should do it to Julia, not him. Physically he is saved by this betrayal; but it has wiped away the last trace of his humanity and his ability to hold himself up with any sort of pride.


The end of the book finds Winston a shell of a man, completely succumbed to the Party. He and Julia no longer love each other; after Room 101, this is impossible for both of them. He is essentially waiting for his death. As he sits in the Chestnut Tree Cafe, musing distractedly (but never rebelliously) on the wreck of his life, word comes over the telescreen that Oceania has won a major victory against Eurasia (with which it is back at war) and that she now has complete control over Africa. Winston is just as triumphantly excited as everyone else, and he gazes up at the portrait of Big Brother with new understanding. At last, he loves Big Brother.


George Orwell

A Dream Within a Dream

“A Dream Within a Dream” by Edgar Allan Poe


A Dream Within a Dream


Take this kiss upon the brow!

And, in parting from you now,

Thus much let me avow-

You are not wrong, who deem

That my days have been a dream;

Yet if hope has flown away

In a night, or in a day,

In a vision, or in none,

Is it therefore the less gone?

All that we see or seem

Is but a dream within a dream.


I stand amid the roar

Of a surf-tormented shore,

And I hold within my hand

Grains of the golden sand-

How few! yet how they creep

Through my fingers to the deep,

While I weep- while I weep!

O God! can I not grasp

Them with a tighter clasp?

O God! can I not save

One from the pitiless wave?

Is all that we see or seem

But a dream within a dream?


Edgar Allan Poe


İngilizce Şiirin Çevirisi


Rüya İçinde Rüya


Al bu buseyi kaşın üzre sen!

Ve işte şimdi ayrılıyorken,

İzin ver itiraf edeceğim-

Yanlış değildi söylediğin

Günlerin bir rüyaydı derken;

Uçup gittiyse umut yine de

Geceleyin ya da gündüz,

Hayalde, ya da hiçbirinde

Peki kaybımdan eksilen ne?

Rüya içinde bir rüyadır

Hep gördüğümüz, göründüğümüz.


Bir uğultunun ortasındayım

Dalgaların dövdüğü bir kıyıda,

Ve avucumda tuttuğum

Altın kum taneleri-

Azlar! Ama nasıl da kayıyorlar

Derinliğe parmaklarımdan,

Ağlarken – ben ağlarken!

Tanrım! Sıkıca tutamaz mıyım

Bırakmadan avucumdan?

Tanrım! Kurtaramaz mıyım

Birini acımasız dalgadan?

Yoksa rüya içinde bir rüya mı

Hep gördüğümüz, göründüğümüz?


Translator: Şükrü KAYA

That Endless Race

That Endless Race / (Ceyhun Atıf KANSU)

THAT ENDLESS RACE


The hero set foot in Samsun today,

Meadows and pastures turned green on the path of victory.

Feasting starts to the sound of drums and flutes,

My heart jumps and sings on a branch of spring.


Offer poppies to the dream of Ataturk,

Lovely roses from the garden of labour.

We are in an endless morning … let him sleep,

Our joy makes his heart rejoice.


That song of victory set out from Samsun

Like a plough, from mountain to mountain,

Rearing up it raised the flag to the old post,

A fresh spring opened the eyes of the nation.


My red flag waves free in Ankara Castle,

Waving towards a golden age,

New heroes walk arm in arm

To the flag on those snowy mountains.


A garland for the free leader of May 19,

The season of cherries, the month of youth and roses.

Hearts are full of colour in a spring garden,

Look at that endless race all over the meadows.


Ceyhun Atıf KANSU

The Epic of Atatürk

The Epic of Atatürk / (Aşık HASAN)

THE EPIC OF ATATURK


I wish I had the strength to write an epic

To be read with desire and determination,

I would sing praises to the end of time

Of our great commander-in-chief.


Tulips and violets open for him,

Every corner of the world speaks his name.

His influence carried to the rocks and the mountains,

I would sing his praises to the end of time.


In ten years he jumped centuries,

Open up the glorious past,

Made reading and writing easy.

I would sing his praises to the end of time.


If I live to be seventy

I saw the greatest thing in the last ten years.

Such a man among men was needed.

I would sing his praises to the end of time.


Tunnels were carved through all hard rocks,

We now go by train when once we walked.

The world longs for Ataturk.

I would sing his praises to the end of time.


One never tires of speaking of him,

It was he who gave rights to women.

They call me the bard Hasan.

I would sing his praises to the end of time.


I wrote this epic in mourning while driving the cattle

To the dry soil.

How can I praise such a lion among men?

I would sing his praises to the end of time.


Aşık HASAN

The Last Letter From Atatürk

The Last Letter From Atatürk / (Halim YAĞCIOĞLU)

THE LAST LETTER FROM ATATURK


You still have not understood me,

And never will for ages to come.

You still talk about ‘19 May, 1919,’

And praise me and yourselves with stale words.


That is not how to understand Mustafa Kemal.

Mustafa Kemal’s cause is not one of words alone.Let go that golden leaf,

Let the martyrs rest in memory,

Speak of what you have done for me.

Have you overcome poverty and want?


Bring me good news again,

Of new discoveries fit for civilized lands,

I want action from you, not words,

Do you understand?

Have you written the name of the Turk in space

With Ataturk’s capsule?


Understanding Mustafa Kemal means not being distracted,

Mustafa Kemal’s cause is not one of words alone.


Those sorrowful laments are still on your lips.

You still weep for me every November 10.

Wake up, I say. Awake, awake.

Other nations are exploring distant worlds.


Understanding Mustafa Kemal means being open,

Mustafa Kemal’s cause is not one of words alone.


If you love and understand me,

Spend your days in the laboratories, not the coffee houses.

Let knowledge and reading turn your hair white.

That is the only way to shed light on that eternal darkness.


Weeping is not how to understand Mustafa Kemal,

Mustafa Kemal’s cause is not one of words alone.


I brought you democracy and freedom.

But I see you are still where you were,

And you have made no progress.

You have fallen out amongst yourselves,

Instead of serving the people.

What became of electricity and plenty for our villages?

What became of unreserved smiles?


Simply hearing is not how to understand Mustafa Kemal,

Mustafa Kemal’s cause is not one of words alone.


I want you to catch up with developed nations.

Loathsome sycophants can lead nobody to science or art.

This nation, my beloved nation,

Wants you to work.

Put an end to self-praise and distraction.


Deception is no way to understand Mustafa Kemal,

Mustafa Kemal’s cause is not one of words alone.


Halim YAĞCIOĞLU