Some any konu anlatımı

Some;olumlu ve olumsuz cümlelerde, sayılabilen isimlerle birlikte “birkaç” ve sayılamayan isimlerle birlikte “biraz” anlamında kullanılır. Some ile birlikte kullanılan isimler sayılabilen cümlelerde çoğul sayılamayan cümlelerde kullanıkır. Some, en yaygın şekliyle; (biraz, birkaç) manasında kullanılmaktadır. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktadır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman; Türkçe’de some, (birkaç) manasında sayılamayan isimlerle kullanıldığı zaman ise; some, (biraz) manasına gelmektedir.

 

a) Some olumlu cümlelerde kullanılır:

• I had some rice for lunch

• He’s got some books from the library.

b)Aynı zamanda some cevabından olumlu sonuç beklediğim sorularda kullanılır:• Did he give you some tea? (= I’m sure he did.)

• Is there some fruit juice in the fridge? (= I think there is)

c) Bazen some bir ricada bulunmak veya ortaya fikir atmak için soru cümlelerinde kullanılabilir: • Could I have some books, please?

• Why don’t you take some books home with you?

• Would you like some books?

Some, sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman isimler daima çoğul olur.Some, sayılamayan isimlerle kullanıldığı zaman ise daima tekil olarak düşünülür. Some ile kullanılan bazı isimler:

Something: Bir şey (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)

Someone / somebody: Birisi (insan) (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)

Somevvhere / someplace: Bir yer

Some time: Belirsiz bir zamanda… (Ayrı yazılır)

Zaten sayılamayan isimlerin çoğul olması mümkün değildir. Bazı istisnalar haricinde (aşağıda bahsedilecektir) some normalde olumlu cümlelerde kullanılır.

There are some men in front of your house. What are they doing? Evinizin önünde birkaç adam var. Ne yapıyorlar?

There are some flowers in a vase on his table. Masanın üstünde vazo içerisinde birkaç çiçek var.

His father has some pairs of shoes. Babasının birkaç çift ayakkabısı var.

Some tourists from Germany visited some cities this summer. Almanyalı birkaç turist bu yaz birkaç şehri gezdiler.

Yukarıdaki cümlelerde some, sayılabilen isimlerle kullanılmaktadır ve isimler hep çoğul olarak görülmektedir.

There is some water in the jug. Sürahide biraz su var.

I have got some money today. Bugün biraz param var.

Mum is going to buy some sugar. Annem birkaç şeker alacak.

He needs some medicine. Biraz ilaca ihtiyacı var.

Bu cümlelerde some sayılamayan isimlerle kullanılmıştır va tekil olarak düşünülmüştür.

Some’ın istisnai kullanılış şekli :

Normalde some olumlu cümlelerde kullanılır demiştir. Fakat some bazen soru cümlelerinde kullanılabilir.Eğer soruyu soran kişi cevabın “evet” olacağını düşünüyor veya umuyorsa some soru cümlesinde kullanılır.

Have you got some tea? Çayınız var mı?

We haven’t got any left. Bizde hiç kalmadı.

Dad, can you give me some money? Baba bana biraz para verir misin?

Bu cümlelerde adeta “biliyorum” havası vardır. Ricada bulunmalarda ve karşı tarafa bazı şeyler takdim etmede some soru cümlelerinde kullanılabilmektedir.

Would you like some more tea? Biraz daha çay alır mıydınız?

May I have some of your books? Kitaplardan birkaçını alabilir miyim?

 Some” için örnekler:

There are some pencils on the table.

Masanın üstünde birkaç kurşun kalem var.

Masada birkaç kurşun kalem var.

Dikkat edin “some” olumlu cümlelerde kullanılır.

Ve cümle içerisinde “some” dan sonra gelen isim çoğuldur.

Ayrıca “is” değil “are” kullanılır.

There are some pictures on the wall.

Duvarda birkaç resim var.

There are some dogs under the tree.

Ağacın altında birkaç köpek var.

I’m going to buy some eggs.(Birkaç tane yumurta alacağım.)

There is some ice in the fridge.(Buzdolabında biraz buz var.)

We made some mistakes. (Bazı yanlışlar yaptık.)

She said something. (Birşey söyledi.)

I met someone.(Birisiyle tanıştım.)

There are some plates on the table.(masanın üzereinde bir kaç kitap var.)

Some cats in the kitchen.(Mutfakta bir kaç kedivar.)                                                         Are here some students in the room? (Odada öğrenciler var mı?)

I have some money in the bank. (Bankada biraz param var.)

Do you have some time for me? (Bana ayıracak biraz zamanın var mı?)

  1. There are some students in the classroom.
  2. I brought some orange juice.
  3. Would you like to drink cola?
  4. A: Do you have any friends in Ankara?
  5. B: No, I don’t have any.
  6. There isn’t any water in the fridge.

I would like some soup, please.

Biraz çorba istiyorum lütfen.

There is some rice in the cupboard.

Dolapta biraz pirinç var.

Here is some money to buy your lunch.

Burada öğle yemeğini alman için biraz para var.

There is some butter in the fridge.

Dolapta biraz tereyağı var.

      There is some water in the bottle. (Şişede biraz su var.)

– I have got some money in my purse. (Cüzdanımda biraz param var.)

– Dad is going to buy some sugar. (Babam biraz şeker alacak.)

Viewed 7215 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.