Singular and Plural

0
19

SINGULAR / PLURAL

 

 

—The plural of a noun is usally “s”

 

*Türkçe’de bir ismi çoğul yapmak için ismin sonuna nasıl “lar , ler” eki getiriyorsak,İngilizce’de de çoğu zaman “s” getirerek bir ismi çoğul yapmış oluyoruz.

 

 

-a flower ………… flowers

-a car …………… cars

-a book ………….. books

 

—“es” after –s , -sh , -ch , -x,

 

*İngilizce’de bazen çoğul yaparken “s” getirme kuralı geçerli olmuyor.Eğer ismimizin sonu “-s,-sh,-ch,-x” harfleriyle bitiyorsa,çoğul ekini “-es” şeklinde getirmemiz gerekmektedir.

 

-bus ……….. buses

-dish ………. dishes

-box………… boxes

-church ……..churches

-watch……….watches

-kiss………….kisses

-potato………..potatoes

-tomato………..tomatoes

 

“ies”

 

*Eğer ismimiz “y” ile bitiyorsa ve kendinden öncede sessiz harf varsa, “y” düşer ve “ies” takısını alır.

 

-baby…………babies

-party…………parties

-dictionary……dictionaries

-family………..families

-city…………..cities

-country………countries

 

BUT

 

*Kelimemiz “y” ile bitiyor fakat bundan önceki harfimiz sesli ise “y” düşmez, “s” takısı gelir.

-day…….days

-monkey…monkeys

-boy……..boys

-guy……..guys

 

-f /fe ………….ves

 

*İsmimizin sonu “-f , -ve” ile bitiyorsa bu harfler düşer ve “-ves” gelir.

-self…………..selves

-knife…………knives

-wife…………..wives

 

SOME PLURALS DON’T END IN – “S”(IRREGULAR)

 

 

*Bazı kelimeler vardır ki yukarıda okuduğumuz kuralların hiç birine uymaz.Biz bunlara düzensiz(irregular) çoğullar deriz.Aşağıdaki gibi değişiklik gösterir.

 

a man………………men

-a child………………children

-a mouse……………mice

-a sheep…………….sheep

-a foot……………….feet

-a woman…………women

-a person…………..people

-a fish………………fish

-a tooth…………….teeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viewed 4827 times

CEVAP VER