Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense

İngilizcede Geçmiş Zaman:

Simple past tense, ingilizce geçmiş zamanı anlatan tensdir.

Simple past tense konu anlatımı

Simple past tense geçmişte belirli bir zamanda yapılan işleri anlatır.

Bu belirli zaman çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir kaç dakika öncesi de olabilir.

Örneğin,

I went to school yesterday.

Ben dün okula gittim.

You went Ankara last year.

Sen geçen yıl Ankara’ya gittin.

We played basketball last Sunday.

Biz geçen pazar basketbol oynadık. gibi.

Simple past tense ile olumlu cümleler

* özne+fiilin 2. şekli+tümleç çatısı ile oluşturulur.

* fiillerin 2. şekilleri Regular-Irregular Verbs başlığında verilmiştir.

Özne

Yüklem

Tümleç

I

called

the ambulance.

You

He/She/It

We

You

They

Ben ambulans çağırdım.

Sen ambulans çağırdın.

O ambulans çağırdı.

Biz ambulans çağırdık.

Siz ambulans çağırdınız.

Onlar ambulans çağırdılar.

Simple past tense örnekler

Two boys played with a ball.

İki çocuk bir topla oynadılar.

An old lady walked with her dog.

Yaşlı bir bayan köpeğI ile dolaştı.

A nurse brought a little baby to the park.

Bir dadı parka küçük bir bebek getirdi.

An old man sat down and read his newspaper.

Yaşlı bir adam oturdu ve gazetesini okudu.

A gardener swept up dead leaves.

Bir bahçıvan ölü (kuru) yaprakları süpürdü.

He finished all the exercices.

Tüm egzersizleri bitirdi.

I enrolled to the pilates course.

Pilates kursuna yazıldım.

Dr Brown healed the patient.

Dr Brown hastayı iyileştirdi.

They bought 2 tickets for the U2 concert.

U2 konseri için 2 bilet aldılar.

Simple past tense ile zaman zarfı

*zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.

Michael Jackson recorded his last album in 2009.

Michael Jackson son albümünü 2009 yılında kaydetti.

He bought the last discounted computer 1 day ago.

İndirimdeki son bilgisayarı bir gün önce o satın aldı.

Yesterday, I played with my little son.

Dün,küçük oğlumla oyun oynadım.

A dog bit me last evening.

Geçen akşam beni bir köpek ısırdı.

They took their medicaments a few minutes ago.

Birkaç dakika önce ilaçlarını aldılar.

Simple past tense ile olumsuz cümleler

* to do yardımcı fiilinin olumsuzu geçmiş zamanda kullanılarak (didn’t) kurulur.

* fiilin kendisi ek almadan ve mastar haliyle kullanılır.

Özne

Yüklem

Yardımcı fiil

Fiil

I

didn’t (did not)

ring the bell.

You

He/She/It

We

You

They

Ben zili çalmadım.

Sen zili çalmadın.

O zili çalmadı.

Biz zili çalmadık.

Siz zili çalmadınız.

Onlar zili çalmadılar.

Simple past tense ile ilgili olumsuz cümleler

He didn’t win the Nobel.

Nobel’i kazanmadı.

My father didn’t catch the last train.

Babam son treni yakalayamadı.

I didn’t change my shoes.

Ayakkabılarımı değiştirmedim.

You didn’t steal my wallet.

Cüzdanımı sen çalmadın.

Michael Jackson didn’t start his tourne “This is it”.

Michael Jackson “This is it” turnesine başlamadı.

The director didn’t sign the letters.

Müdür mektupları imzalamadı.

Simple Past Tense, ingilizce geçmiş zaman soru cümlesi

* to doyardımcı fiili geçmiş zamanda kullanılarak (did) kurulur.

* yardımcı fiil özneden önce gelir.

Yardımcı Fiil

Özne

Fiil

Tümleç

Did

I

loose

weight

you

he/she/it

we

you

they

Ben kilo verdim mi?

Sen kilo verdin mi?

O kilo verdi mi?

Biz kilo verdik mi?

Siz kilo verdiniz mi?

Onlar kilo verdiler mi?

Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman örnekler

Did you forget your identity card at the office?

Nüfus cüzdanını ofiste mi unuttun?

Yes, I forgot my identity card at the office.

Evet, nüfus cüzdanımı ofiste unuttum.

Did he shake your hand yesterday?

O dün seninle tokalaştı mı?

No, he didn’t shake my hand yesterday.

Hayır, o dün benimle tokalaşmadı.

*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:

Did you camp at Olympos last summer?

Geçen yaz Olimpos’ta kamp kurdunuz mu?

Yes, we did.

Evet, kurduk.

Did they read the news about Wikileaks?

Wikileaks hakkındaki haberi okudular mı?

No they didn’t.

Hayır, okumadılar.

Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman ile soru cümlesi ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim | what, where,when,why,how,who

* soru kelimesi+yardımcı fiil+ yüklem+özne+nesne ile kurulur.

* kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler soru kelimesi+yüklem+nesne ile kurulur.

Simple past tense,ingilizce geçmiş zaman ile ilgili cümleler:

What did happen after the 9/11 attacks?

11 Eylül saldırılarından sonra ne oldu?

The government made an explanation.

Hükümet bir açıklama yaptı.

Where did you sleep last night?

Dün gece nerede uyudun?

I slept on the couch.

Kanepede uyudum.

When did you cook the bread?

Ekmeği ne zaman pişirdin?

I cooked the bread yesterday.

Ekmeği dün pişirdim.

Why did the dog bite you?

Köpek seni neden ısırdı?

Because it was angry.

Çünkü kızgındı.

How did you find your job?

İşini nasıl buldun?

I applied on the internet.

İnternetten başvurdum.

Who painted the wall?

Duvarı kim boyadı?

I painted the wall.

Duvarı ben boyadım.

!!! Dikkat edilecekler:

Soru cümlesi ve olumsuz cümle kurulurken geçmiş zaman çekimi yardımcı fiilde kullanılır, fiil mastar olarak kalır:

Did you play the Play Station 2?

Play Station 2 oynadınız mı?

I played the Play Station 2 but Ahmet didn’t play.

Ben Play Station 2 oynadım fakat Ahmet oynamadı.

Did you and your brother drink a coffee this morning?

Sen ve erkek kardeşim bu sabah bir kahve içtiniz mi?

My brother didn’t drink a coffee this morning but I drank.

Erkek kardeşim bu sabah bir kahve içmedi ama ben içtim.

Viewed 33280 times

16 Comments

  1. arkadaşlar bana simple past tense ile ilgili 30 olumlu 30 olumsuz 40 tanede soru cumlesi yazarmısınız

    ne olurrrrrr!!!!!

  2. Çok teşekkür ederim. İngilizce performansım vardı yaptım.sağolun arkadaşlar elinize kolunuza sağlık tekrar teşekkür ederim.

  3. simple past tense ile soru cümlesindeki tabloda başlıklar gözükmüyor bilen varsa söyliyebilir mi lütfen acilllll

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.