Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense

— yor kipi (gidiyor)

“The Present Continuous Tense”, Türkçesiyle Şimdiki İlerleyen
Zaman anlamına gelmektedir. Yani “The Present Continuous Tense” bizim Türkçede kullandığımız “Şimdiki Zaman” anlamına gelmektedir. Eğer Türkçe dilbilginiz iyi ise ve şimdiki zamana aşina iseniz, bu zamanı daha kısa sürede öğrenebilirsiniz.

“The Present Continuous Tense”, konuşma esnasında ya da içinde bulunduğumuz süreç içerisinde devam eden olayları bildirir.

Aşağıdaki zaman çizelgesi (Timeline) bize “The Present Continuous Tense”nin ne olduğunu görsel olarak anlatıyor. “The Present Continuous Tense” açık ve net olarak, içinde bulunduğumuz zaman sürecinde yaptığımız işlerdir. Aşağıdaki cümlede “She is reading” örneği kullanılmıştır. Anlıyoruz ki, bu bayan kitabı şimdi okuyor.

ingilizceogretim.com

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

am

is

are

Verb+ing

Object


Özne

Yardımcı Fiil

am

is

are

Fiil+ing

Nesne

Burada dikkat edilmesi gereken, özneye göre yardımcı fiil getirmek ve fiile –ing (ay-en-ci) takısını eklemektir. Bunları yapmazsanız şimdiki zaman olan bir cümle kuramazsınız.

I

AM

Ben

AM

You

ARE

Sen

ARE

He

IS

O

(bay)

IS

She

O

(bayan)

It

O

(cansız)

We

ARE

Biz

ARE

You

Siz

They

Onlar

Yukarıdaki tabloda hangi zamirlere hangi yardımcı fiilin gelmesi gerektiği gösterilmiştir.

He is playing in the garden now. (Şimdi bahçede oynuyor.)

They’re studying at the moment. (Şuanda ders çalışıyorlar.)

Common Tense Makers / Genel Zaman İfadecileri ve Zaman Yapıcıları

*Aşağıdaki tabloda gördüğünüz kelimeler İngilizcedeki şimdiki zamanın zaman (ifadecileri) zarflarıdır. Yani, bu kelimeleri hangi cümlede görürsek o cümlenin şimdiki zamanla bir ilişkisi olduğunu anlamalıyız. Bu da demektir ki, olay ya hala sürmekte ya da gelecekte belli bir zamanda olacak anlamındadır.

Currently / Nowadays

Halen, Şuanda, Bugünlerde

At present

For the time being

Şimdiki halde, Şimdiki durumda

Şimdilik

At the moment / Now

Şu an, Şimdilik

Look!* Listen!*

*Emir cümleleri, işin ya da olayın devam ettiğini gösterir ve şimdiki zamanda kullanılır.

While / When

—iken anlamındadır. Sen bunu yaparken bende şunu yapacağım.

(!) Hatırlayın Durum bildiren fiiller genellikle “progressive” sürerlik, devamlılık bildiren zamanlarda kullanılmaz.

Examples / Örnekler

Turkish Republic is currently trying to participate in Europe Union.

Türkiye Cumhuriyeti bu aralar Avrupa Birliğine girmeye çalışıyor.

At present, transportation is developing faster and faster than before.

Şu anda, ulaşım öncekinden çok daha hızlı gelişiyor.

I will buy a new computer, but for the time being I am using my friend’s.

Yeni bir bilgisayar alacağım, ama şimdilik arkadaşımınkini kullanıyorum.

Listen! Sezen Aksu is singing the song. I have never heard it before.

Dinle! Bu şarkıyı Sezen Aksu söylüyor. Daha önce bunu söylediğini hiç duymadım.

While you are playing, I will go shopping.

Sen oynarken, ben de alışverişe gideceğim.

General Fields of Usage / Genel Kullanım Alanları

“The Present Continuous Tense”, konuşma ya da ilerleme zamanındaki olaylara işaret eder.

She is cooking lunch in the kitchen now.

O şimdi mutfakta öğle yemeği pişiriyor.

He is working outside today.

O bugün dışarıda çalışıyor.

“The Present Continuous Tense”, gelecekte olması planlanan işlerde de kullanılır.

John is starting work tomorrow.

John yarın işe başlıyor. ( Gelecekteki bir olayı şimdiki zamanla anlatıyor.)

I am flying to Maldives next week.

Gelecek hafta Maldiv adalarına uçuyorum.

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

Today, people are choosing unisex names.

Bugünlerde insanlar unisex isimleri seçiyorlar.

Megan is helping me today.

Bugün Megan bana yardım ediyor.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

They aren’t studying now. (are not)

Onlar şimdi ders çalışmıyorlar.

Tarık isn’t reading at the moment. (is not)

Tarık şu anda okumuyor.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Are you getting up early these days?

Bu günlerde erken kalkıyor musun?

Is he reading the Hürriyet now?

O şu anda Hürriyet mi okuyor?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, I am. / Evet, öyle.

Yes, he is. / Evet, öyle yapıyor.

No, I am not. / Hayır, yapmıyorum.

No, he is not./ Hayır, öyle yapmıyor.

(?) WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

How are they feeling these days?

Bu günlerde onlar nasıllar?

Why is she smiling?

Neden gülümsüyor?

Viewed 28965 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.