Piaget'e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler

PİAGET’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1-Olgunlaşma

2-Yaşantı

3-Uyum

4-Örtüleme

5-Dengeleme

6-Sosyal Geçiş

1- Olgunlaşma:Piaget’e göre olgunlaşma önce fiziksel büyüme ile ilgilidir.Fiziksel büyümede zihinsel gelişimi sağlar.

Örneğin;okuma-yazma davranışının kazanılması için önce belirli bir yaşa ulaşmak gerekmektedir.Yani organizmanın boy ve kilo olarak fiziksel büyümesini tamamlamak zorundadır.

2-Yaşantı: Birey çevreyle etkileşimi sonucu algıladığı dış dünyayı anlamlandırır.Dış dünya ile etkileşimler arttıkça birey onlara ilişkin şema geliştirilmesi için arıları görmesi gerekir.

3-Uyum:Alt düzeydeki bir dengeden,üst düzeydeki bir dengeye ilerleme olarak tanımlanır.

4-Örgütleme:Bilgileri,olayları, ve süreçleri sistematik ve tutarlı hale getirmek için birleştirme eğilimidir.Bireylerin tüm etkinlikleri koordineli öğrenmesini sağlar.

ÖRNEK:Yeni doğan bebeğin nesneleri yakaladığını,emdiğini gözlemleyebilirsiniz.Ancak bu etkinlikler,başlangıçta koordineli değildir.Bir kaç koordinesiz yakalama ve emme etkinliğinden sonra artık,istediği nesneyi düzgün olarak yakalayıp emme davranışını gösterebilir.Böylece düzensiz etkinliklerden organize olmuş etkinliklere doğru bir ilerleme görülür.

5-Dengeleme:Çocuğun bilişsel dengesi,yeni karşılaştığı olay,durum,varlıklarla bozulur.Onlarla etkileşimde bulunarak yeni yaşantılar kazanır ve yeni olay,durum,varlığa uyum sağlar.

6-Sosyal Geçiş(sosyal etkileşim):İçinde bulunan toplumda kurulan her türlü iletişim zihinsel gelişimini etkiler.Bazı bilişsel gelişmeler sosyal geçişle olur.Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler insanların tecrübelerini artırmakta ve bu da zihinsel gelişimi etkilemektedir.

Viewed 18728 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.