İZMİR’İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)

1-Kuva-yı Milliye ortaya çıkmaya başladı

2-Milli bilinç uyandı

3-Halkı Milli Mücadele için örgütlemek kolaylaştı

4-Mitingler düzenlendi

Defining, Non-Defining Relative Clauses

1.) Defining (tanımlanan) Yapılarda: The letter which he had sent was lost. (Onun gönderdiği mektup kayboldu.) The letter he had sent was lost. (Onun gönderdiği mektup kayboldu.) Defining yapılarda kısaltma yapılırken sadece İlgi Zamiri atılır. Kısaltılmış bu yapıları görmek ve çevirirken “…dığı” anlamını vermek zordur. Geliştirilecek İpucu: Bir cümlede, birinci kelimeden sonra virgül olmadan bir şahıs zamiri veya bir isim gelmişse burada mutlaka bir İlgi […]

Diğer Relative Pronuns’lar

DİĞER İLGİ ZAMİRLERİ Where: …ki oraya, …ki orada. Nitelenen isim yer ismi ise kullanılır. When: …ki o zaman. Nitelenen isim bir zaman ismi ise kullanılır. Why: …ki onun için. Nitelenen isim bir sebep ismi ise kullanılır. Bu ilgi zamirlerinin üçü de cansızlar için kullanılır. “which”in alternatifleridirler. Bunlardan en sık kullanılanı “where”dir. Bazı sınavlarda “where”nin sorulduğu görülür. Diğer ikisinden pek soru gelmez. The hotel where we […]

Relative Pronouns

RELATİVE PRONOUNS İlgi zamiri demektir. KPDS’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. Ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. Diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda İnglizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. Bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur. İngilizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” […]

Connective Relative Pronouns

  Connective Relative Pronouns Bu yapıda sadece “which” kullanılır. “which” kendisinden önceki bir ismin yerine değil de bir cümleciğin yerine kullanılır. Çeviride de “…ki bu da” olarak çevrilir. He failed again, which dissappointed his parents. (O yine başarısız oldu ki bu da anne-babasını hayal kırıklığına uğrattı.) Bu kullanımda “which”, ilgi zamiri “he failed again”in yerini almıştır. Türkçe’de bu ifade iki ayrı cümle ile söylenir. İngilizce […]

Imperatives

  İMPERATİVES Emir kipi demektir. Türkçe’de emir tüm şahıslara verilebilir. Ingilizce’de böyle değildir. Ingilizce mantığına göre emir sadece karşıdakine verilir. Diğer şahıslara emir verilmez. Olumlu Olumsuz I speak. (Konuşurum.)                                                   I don’t speak. (Konuşmam.) You speak.                                                                        You don’t speak. He speaks                                                                        He doesn’t speak. She speaks.                                                                      She doesn’t speak. We speak.                                                                        We don’t speak. You speak.                                                                        You don’t speak. They speak.                                                                      They don’t speak. İngilizce’de emir […]

İngilizce Sıfatlar – Adjectives in English

İngilizce Sıfatlar – Adjectives in English

Old : Yaşlı / Eski / Yaşça Büyük

Prepositions

  Prepositions Türkçe ile batı dilleri arasındaki en büyük farklılık edatların kullanımındadır. Türkçe’de edatlar hangi ismi etkilerse o ismin sonrasında gelir. İngilizce’de ise edatlar isimden önce gelirler. İngilizce’de edatların kullanım yerleri ismin yanıdır. Ama ismi nitelemezler. Çünkü ismi niteleyen sıfatlardır. Tanımından da anlaşılacağı gibi edatlar, tek başlarına kullanılmayan, bir isim ile kullanılp o ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır. Edatlar ism ile beraber kullanıldıklarından İngilizce’de üç […]

Possesive Pronouns, İyelik Zamirleri

POSSESIVE PRONOUNS (İYELİK ZAMİRLERİ) İyelik zamirleri ismin kime ait olduğunu belirterek, şahıs zamirlerine ait alt öğeleri yani nesneleri anlatmak için kullanılır. His ……. Erkekler için Onun Her …… Bayanlar için Onun Its …….. Cansız ve hayvanlar için Onun Our …… Bizim Your … Senin,Sizin Their … Onların My ……. Benim     DİKKAT! İyelik zamirleri asla tek başına kullanılamaz. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmesi […]

İngilizce bir cümlede sözcük dizimi

WORD ORDER IN AN ENGLISH SENTENCE (İngilizce bir cümlede sözcük dizimi) İngilizce sözcük dizimi, Türkçe sözcük diziminden farklıdır. Türkçe bir cümlede yüklem cümlenin sonunda yer alır ve özneyi de içinde barındırır. Ben İngilizce çalışırım. Özne         Nesne      Yüklem Subject     Object       Verb cümlesini, “İngilizce çalışırım.” biçiminde de ifade edebiliriz ve ikinci cümlede özneyi açık olarak göremediğimiz halde, öznenin 1. tekil şahıs olduğunu yüklemdeki -m takısından anlarız.Bu durum […] • FACEBOOK
 • GOOGLE
 • YAHOO MYWEB
 • TWITTER
 • Başlangıç Seviyeler için İngilizce
 • Gündelik İngilizce
 • Sözlük-Dictionary
 • Telaffuz-Pronunciation
 • Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,597 adet konu ve yorum bulunmaktadır..

  49 Sorgu Süresi:2,302