KURTULUŞ SAVAŞININ HAZIRLIK DÖNEMİ

Orta ve Doğu Kara Deniz Bölgesinde Pontus Rum Cemiyetinin çalışmaları sonucunda bölgedeki Rum halkı karışıklıklar çıkarıyor ve olayın sorumlusu olarak da Türk halkı gösteriliyordu…

Present Perfect Tense Konu Anlatımı

Bu zaman içinde kullanılan yardımcı fiiller have / has cümle içerisinde kelime olarak bir mana ifade etmezler. Vazifeleri sadece sadece yardımcılık yapmaktadır. “Sahip olmak” manasındaki kullanışları bu yapı içerisinde aranmamalıdır.

Question Words

Soru Kelimelerinin İsim Cümleciklerinde Bağlaç Olarak Kullanılması Questıon Words (QW) What: ne Where: nerede, nereye When: ne zaman Who: kim Whom: kimi, kime From whom: kimden With whom: kiminle To whom: kime Whose: kimin Which: hangi How: nasıl Why: niçin How many: kaç tane, ne kadar, kaç (sayılabilenler için) How much: kaç tane, ne kadar, kaç (Sayılamayanlar için) How long: ne kadar (zamanı sorar) How […]

Prepositions – Basit Edatlar

Prepositions – Basit Edatlar In: içinde On: üstünde (statik olarak) Under: altında Near: …nın yakınında, …e yakın Next to: …nın yanına, bitişiğinde Behind: arkasında In front of: önünde Over: üstünde (temas olmadan) “over” bir önek olarak kullanılrsa sonrasındaki kelimeye  “aşırı, fazla” anlamını katar. At: …de, …da Into: içinde (haraket olduğunda) Onto: üzerinde (hareketli) Up: yukarıya, yukarıda Down: aşağıya, aşağıda After: …den sonra Before: …den önce […]

Have got / Has got – Sahiplik Yapısı

Biz have got ve has got yapısını Türkçe’de sahiplik anlamına kullanırız.Sahip olduğumuz her şeyden bahsederken bunu kullanabiliriz.Türkçe olarak sahip olduğumuz bir şeyi hemen düşünelim.”ben bir arabaya sahibim.”İşte bu örnekte olduğu gibi bu tür cümlelerde bu yapıyı kullanacağız.Peki ama neden aynı anlama gelen iki sözcük var diye düşünebilirsiniz.İşte bu noktada bizde size aşağıdaki tabloyu incelemenizi önereceğim

CONJUNCTIONS

CONJUNCTION İnglizce’yi iyi bir şekilde öğrenme ve sınavdaki başarının büyük bir kısmı iyi bir bağlaç hakimiyetine bağlıdır. Bağlaçların iyi bilinmesi halinde normaldeki sınav puanı 10- 15 puan artar. Bu yüzden her ders mutlaka iyi bir şekilde öğrenilerek bir sonraki derse gelinmelidir. Bağlaçlar konusu gramer kitaplarında çok karmaşık halde verildiği için gerekli mesaj alınamıyor. Her dersimizde 15 – 20 tanesi geçecek. Bunların anlamları, kullanımları ve sınav […]

English Alphabet / İngilizce Alfabe

Alphabet Software, Alfabe Programı

Colours in English, İngilizce Renkler

COLOURS    Blue            Red            Green            Yellow            Purple            Orange            Pink            Grey            Black            White  

Adverbs, Zarflar

Adverbs “Adverb” kelimesi Türkçedeki karşılığı ile “Zarf” anlamına gelmektedir. Bu konu boyunca bilinmesi gereken ana noktalardan birisi, İngilizce de “Adverb” lerin sonuna “–ly” eki almasıdır. Bahsettiğimiz “–ly” ekleri sıfatların yani “Adjectives” lerin sonuna getirilir. Örneğin: clear / clearly, easy / easily, happy / happily. Not: easily ve happily zarflarından sonra “–ly” eki getirilirken, “y => i” “y” harfinin “i” harfine dönüşmesini anlamadıysanız, Acemiler için İngilizce […]

Matematikte ne kadar iyisin?

Rivayete göre en az 120 IQ gerekiyormuş bu soruyu çözebilmek için.
Matematik senin için mantık demekse eğer, bu soru tam sana göre soruyu çözmeye çalış ve cevabını yaz, bakalım kaç kişi bilebilecek bu soruyu… • FACEBOOK
 • GOOGLE
 • YAHOO MYWEB
 • TWITTER
 • Başlangıç Seviyeler için İngilizce
 • Gündelik İngilizce
 • Sözlük-Dictionary
 • Telaffuz-Pronunciation
 • Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,591 adet konu ve 3,691 yorum bulunmaktadır..

  49 Sorgu Süresi:1,982