KURTULUŞ SAVAŞININ HAZIRLIK DÖNEMİ

Orta ve Doğu Kara Deniz Bölgesinde Pontus Rum Cemiyetinin çalışmaları sonucunda bölgedeki Rum halkı karışıklıklar çıkarıyor ve olayın sorumlusu olarak da Türk halkı gösteriliyordu…

İdare Hukuku

İdare Hukuku Özellikleri * Genç bir hukuk dalıdır * Derleme edilmemiştir * Kamu yararı ön plandadır * Uyuşmazlıkları idari yargıda çözümlenir * İçtihatlara dayanır * Üstün ve ayrıcalıklı yetkiler kullanılır * Sürekli bir devlet fonksiyonudur * İdare ve özel kişiler arasında eşitlik yoktur * Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik * Öğreti, Yargı İçtihatları İdari Fonksiyonun Özellikleri * İdari işlemler ile yerine getirilir. Kaynakları * Anayasa, İdari […]

Do- Does Konu Anlatımı

Geniş zaman (genelde do-does olarak bilinir ) ile ilgili açıklamaları ” Elementary ” bölümünde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Biz bu dersimizde ise pratik anlamda geniş zamanı nasıl kullanacağımızı örneklerle vereceğiz.

Kuvayi Milliye Hareketi

KUVAY-İ MİLLİYE HAREKETİ Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilâf Devletleri antlaşma hükümlerini uygulamaya başladılar. Osmanlı hükümetinden umudunu kesen Türk halkı her türlü görevin kendine düştüğünü anladı. Mitinglerle ve direnme kuvvetleri ile düşmana karşı koymaya başladı. Kuvay-i Milliye : Bağımsız yaşayabilmek ve yurdu düşman işgalinden kurtarmak için oluşturulan teşkilâttır. Kuvay-i Milliye başlangıçta işgal bölgelerindeki direniş kuvvetlerine verilen bir isim iken daha sonraları vatanın kurtuluşunu, istiklâlini, milletin ruh […]

10 Temmuz 2012 KPSS-A, KPSS-B nedir?

- 10 TEMMUZ 2010 KPSS-A ne demektir? Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir. Örnek gerecek olursak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman yardımcısı, TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrolör yardımcısı kadroları KPSS-A kadrolardır. Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte […]

Enough Cümleleri

“Enough” sözcüğü “yeterli”, “yeteri kadar” anlamında kullanılır; yerine göre sıfat, yerine göre de zarf olarak kullanılır.

Ne zaman bir hicran bestesi duysam‏

Annesi hasta yatağında son anlarını yaşarken, yüreği kan ağlayan oğlu başucunda, onun için hisseden gönüllere annenin ne demek olduğunu anlatacak,  gören gözleri yaşlara boğacak bir şiir yazıyor.    Kendisi için ömrünü adayan annesine tüm içtenliği ile hüzün gözyaşları dökerek bu şiiri yazan evladı saygıyla anıyorum. Bu şiiri ilk olarak geçen sene televizyon seyrederken şarkı olarak duymuştum. Bu e-postayı gönderdikten sonra anneme okuyacağım…     ANNE […]

Words and actions should be the same

WORDS AND ACTIONS SHOULD BE THE SAME   There once was a boy who loved eating sweets. He always asked for sweets from his father. His father was a poor man. He could not always afford sweets for his son. But the little boy did not understand this, and demanded sweets all the time. The boy’s father thought hard about how to stop the child […]

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem sivil hem de politik alanda ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından Uluslararası İnsan Hakları’nın uygulamalı tek çalışmasıdır. Anlaşmaya göre devletler bu haklara saygı göstereceklerini imza koyarak kabul etmektedirler. Çocuk Hakları Söz[eşmesi halen var olan en geniş uluslararası kabul görmüş ve katılımlı […]

To Kill a Mockingbird by Harper Lee

To Kill a Mockingbird is a coming-of-age story of Scout Finch and her brother, Jem, in 1930’s Alabama. Through their neighborhood meanderings and the example of their father, they grow to understand that the world isn’t always fair and that prejudice is a very real aspect of their world no matter how subtle it seems.

Atatürk’ün Dile Verdiği Önem

Atatürk’ün Dile Verdiği Önem Toplumları millet haline getiren en önemli unsur dildir. Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu gibi, insan topluluklarının bir yığın ve kitle olmaktan kurtaran, aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir cemiyet yani ‘millet’ haline getiren en önemli kültürel değerdir. Ayrıca dil, kültürün temeli olduğu gibi taşıyıcısıdır da… Dili yok ettiğiniz takdirde milli ruh ve kültür diye bir şey […]

Birinci Dünya Savaşı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI   1914 Ağustos’undan 1918 Kasım’ına kadar süren ve çok geniş bir bölgeyi içine alan uluslar arası bir savaştır. Savaşın başlangıcında , ingiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleri ile Fransa , Belçika , Rusya , Sırbistan ve savaşa kısa bir süre katılan Japonya İtilaf Devletleri’ni oluşturdu. Bu devletlere daha sonra ABD,İtalya , Romanya , yunanistan ve öbür bazı ülkeler de katıldılar.Öbür yanda ise […]

I.Dünya Savaşı

I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) Savaşa Katılan Üçlü İttifak (Bağlaşma)  Devletleri: -Almanya -Avusturya-Macaristan İmparatorluğu -İtalya Savaşa Sonradan Katılan İttifak Devletleri: -Osmanlı Devleti -Bulgaristan Savaşa Katılan İtilâf (Anlaşma) Devletleri: -İngiltere -Fransa -Rusya Savaşa Sonradan Katılan İtilâf Devletleri: Amerika (ABD) Belçika Portekiz Romanya Yunanistan Karadağ Japonya. Not :İtalya savaş sırasında grup değiştirerek İttifak devletleri grubundan İtilâf devletleri grubuna geçmiştir.   I. Dünya Savaşı’nın Sebepleri: 1)Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya […]

Yeraltı Suları ve Kaynaklar

Yeraltı Suları ve Kaynaklar Yer altı Suyu (Taban Suyu) Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğimine, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır. Yer altı Sularının Bulunuş Biçimleri […]

Enerji Tasarrufu Haftası

Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her…

Her Hakkı Saklıdır © 2013 ingilizceogretim.com - Copyright © 2013 ingilizceogretim.com All rights reserved. Ferhat Bayık tarafından tasarlanmış ve İngilizce Dersler yazılmıştır.
İLETİŞİM

Sitemizde 1,596 adet konu ve 3,186 yorum bulunmaktadır..

27 adet sorgulama 1,623 saniye içinde yüklendi.