HAVZA  GENELGESİ

Samsun bölgesini, İngiliz ve Rumların varlığından dolayı, milli mücadele çalışmalarının başlaması için uygun görmeyen Mustafa Kemal; Samsun’dan Havza’ya hareket etti.

Zarf

ZARF(BELİRTEÇ)   Eylemlerin,eylemsilerin ve sıfatların anlamlarını kuvvetlendirerek belirgin hale getiren sözcüklere "zarf"denir.Zarflar, kendi türünden sözcüklerin de derecelerini belirtir. Zarflar,sözcükleri açıkladıkları anlamlara göre türlere ayrılır.   1)Hal (durum) Zarfı:Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirten zarftır.Durum zarfları,eyleme sorulan "nasıl"sorusunun cevabıdır.   ÖRNEK: Kapıyı yavas kapayın. İçeriye usulca girmelisin. Herkes dersi dikkatle dinliyor.   2)Zaman Zarfı:Eylemleri zaman bakımından belirten sözcüklerdir.Zaman zafları,yükleme sorulan "ne zaman"sorusunun cevabıdır.   […]

İngilizcede Günlerin Yazılışı Okunuşu Anlamları

İngilizcede Günlerin Yazılışı Okunuşu Anlamları, İngilizce Günler

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Mili Mücadele’nin kazanılmasından sonra sıra Türk Milleti’nin çehresini her alanda değiştirecek inkılâpların yapılmasına gelince,inkılâpların şekli ve zamanı konularında  M. Kemal ve bazı arkadaşları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.Bu görüş ayrılıkları zamanla iyice belirginleşmiş ve çok geçmeden bu kişiler mensubu oldukları Cumhuriyet Halk Fırkası’nın icraatlarına karşı çıkmaya başlamışlardır.Muhalifler Cumhuriyet Halk Fırkası’nın çatısı altında kalmayı uygun görmeyerek,istifayı düşünmüşlerdir.Aralarında M. Kemal’in silah arkadaşlarının da bulunduğu […]

Merkeze Yardımcı Kuruluşlar

İller yasa ile kurulur. Vali ilde, devletin, hükümetin ve bakanların temsilcisidir. Vali istisnai memurluktur İçişleri bakanın önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cum onayı ile atanır.

Doğu Cephesi

Doğu Cephesi Doğuda Ermeni sorunu 1977-1978 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlamıştır. Ruslar Ermenileri bağımsızlık vaadiyle isyana teşvik etmişlerdi. İngiltere’de Ermeni Meselesi büyük role sahipti. İngiltere çıkarlarına ters düştüğü için doğuda Rus nüfuzunda bir Ermeni Devleti istemiyordu. Çünkü Rusya devleti Doğu Akdeniz ve Basra Körfezini tehdit edebilirdi.İngilizler burada kendi desteğinde bir Ermeni Devleti kurarak Rusya’nın emellerini engellemek istiyordu. Ermeniler tüm bu olaylardan güç alarak Hınçak ve Taşnak Cemiyeti’ni […]

Öğretmenlik Kadrolarına Hangi Puanla Atama Yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı 5 tablo halinde puanları açıklamıştır. İlk tabloda kadrolu öğretmenliklere yapılan atamalarda oluşan minimum puanlara yer verilmiştir. İkinci tablo ise sözleşmeli öğretmen atamalarındaki minimum puanlardır. 3. tabloda naklen öğretmen alımlarında olulan hizmet süresi bulunmaktadır. Bu tabloda minimum memuriyet süreleri bulunmaktadır. Örneğin bu tablıya göre, Türkçe öğretmenliğine 3 kişi atanmıştır ve atanan kişinin minimum memuriyet süresi 2931 gündür. 4. tabloda istifa edenlerden öğretmenliğe atananlara […]

Bitki Türleri

RELİK (RELİKT) BİTKİ: (Relikt Plant): Kalıntı, eskiden kalma, günümüze gelme…Paleoklimatik koşullarda yetişerek yaygın bir durum alan, fakat iklim koşullarının değişmesi üzerine günümüzde zorlukla yaşamını sürdüren bitki toplulukları ve bunların üyeleri. Relik bitkiler genellikle türleri ortadan kalkmaya doğru giden bitkilerdir ve çoğunluğu endemiktir. Örneğin, Karadeniz Bölgesinde yer yer kıyı kuşağında ve ve ardındaki oluklarda bulunan Akdeniz bitki toplulukları, daha önce bu bölgeye Akdeniz iklim koşulları egemen […]

Tus İngilizce  Kelimeler – A

Tus’ta çıkan İngilizce  Kelimeler  A ability: muktedirlik, yetenek, beceri able to: muktedir olmak abnormal: anormal, normal olmayan abolish: kaldırmak abortion: abortus, düsük about: hakkında, ortalama above: üstünde, üzerinde abrubtly: beklenmedik şekilde absence: yokluk, mevcut olmamak absolute: mutlak , kesin abstain from: kaçınmak abstruse: anlaşılması zor abuse: sövmek accelerate: hızlandırmak, çabuk-lastırmak access: giriş yol geçit accessible: ulaşılabilir accommodate: uymak accompany: refakat etmek, birlikte bulunmak accomplish: başarmak according […]

Deprem Haftası 1-7 Mart

Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir.

Mezar Ziyareti

  Mezar Ziyareti Babo nasısan, eyimisen? Gene Fatihayı gaptın, keyfin yerinde. Oraları bilmem amma… Buraları bura olmaktan çıhmış gayri. Mezarıydan galksan,gafayı yersen. Öldüğüye sevinirsen… Sıra geceleri bitti artık. Şindi Bitliste beş minare de yok. Hasangalasında caketim de galmamış. Hem Urfa dağlarında ceylanlar da gezmiy. Herkes: Şak-şuka, şaka da – şuka söylüy… Ne mırranın, ne de gayfenin dadı galdı, Gayfenin neslisi çıkmış, südü de içinde. Gaçak […]

ALAŞEHİR KONGRESİ

Batı Anadolu’nun Yunanlılara karşı bütünlüğünün korunması için Redd-i İlhak Cemiyetinin çalışma­ları sonucunda Hacim Muhittin başkanlığında top­lanmıştır.

İlettiği yargıya göre cümleler

KPSS 2010 –TÜRKÇE DERSİ ÖZETLERİ İLETİĞİ YARGIYA GÖRE CÜMLELER 1)İçerik Cümleleri: Bir yazıda neyin anlatıldığını bildiren cümlelerdir. -Şiirlerinde kendi acılarından çok toplumun isteklerini dile getirir. 2)Üslup Cümleleri: Bir sanatçının ya da sanat eserinin dil ve anlatım özelliklerini bildiren cümlelerdir. -Onun bütün öyküleri günlük konuşma diliyle yazılmıştır. 3)Öneri Cümleleri: Bir sorunu çözmek için öne sürülen görüş ve düşünceleri bildiren cümlelerdir. -Bence arkadaşlarınla görüşmek seni rahatlatacak. -Günde […]

Ölçmeye neden gereksinim duyarız?

ÖLÇMEYE NEDEN GEREKSİNİM DUYARIZ? Ölçme: Öğrenciler çalışırken gözlemleyerek, ürünlerine bakarak, yeteneklerini ve bilgisini test ederek yapılan çalışmaya Ölçme denir. Öğrencilerin neleri bildikleri, neleri yapabildikleri hakkında bilgi toplamak olarak da Ölçmeyi tanımlayabiliriz. Değerlendirme: Ölçümden elde edilen bilgileri yorumlama ve değişik kararlar vermedir. Test: Bir çeşit Ölçme aracı. Formativ (Genel) Ölçme: Öğretme ve öğrenme sürecinde yapılan Ölçmelerin tümü. Öğretme sürecine bilgi akışını sağlar. Özetleyici Ölçme: Öğrencinin ne […]

Karşılaştırmalı katarsis yaklaşımları

Katarsis – A.Boal Karşılaştırmalı katarsis yaklaşımları Freud, travmatik sahneye tekrar geri dönüşlerin yaşanışını onu aşmak için bir çaba olarak tespit etmiş ve psikanalizi bu yolda geliştirmişti, ama bu teknik neredeyse sadece, “teşhisi olanaklı kılan” ve günlük hayatlarımızda psikologlarca hala gayet ciddi ve maliyetli bir şekilde sunulmaya çalışılan bir yaklaşım olarak karşımızda duruyor. Moreno’nun bir tekniği olan psikodrama ile yolculuğumuzda ise, artık yeni bir aşamaya varmanın […]

Avukatlık Mesleği ve Gereklilikleri

AVUKAT Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.   Eğitim Süresi ve Okutulan Belli Başlı Dersler Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza […]

Her Hakkı Saklıdır © 2013 ingilizceogretim.com - Copyright © 2013 ingilizceogretim.com All rights reserved. Ferhat Bayık tarafından tasarlanmış ve İngilizce Dersler yazılmıştır.
İLETİŞİM

Sitemizde 1,596 adet konu ve 3,418 yorum bulunmaktadır..

27 adet sorgulama 1,936 saniye içinde yüklendi.