KURTULUŞ SAVAŞININ HAZIRLIK DÖNEMİ

Orta ve Doğu Kara Deniz Bölgesinde Pontus Rum Cemiyetinin çalışmaları sonucunda bölgedeki Rum halkı karışıklıklar çıkarıyor ve olayın sorumlusu olarak da Türk halkı gösteriliyordu…

Zamanların Kullanımına Bazı Örnekler

Zamanların Kullanımına Bazı Örnekler I haven’t received the documents yet. (Hala belgeleri almadım.) Present Perfect Bu cümlede, “have” var ve fiil üçüncü haldedir. Bu nedenle Present Perfect ile kurulmuş bir cümledir. Bu cümleyi “……….almamışım.” diye Türkçe’ye çevirmek İngilizce açısından daha uygundur. Ama Türkçe’ye uygunluk açısından “…….almadım” diye çevrilir. Bu yüzden İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yaparken genel yapıyı ve anlamı bozmamak şartıyla kulağa hoş geldiği şekilde çevirmek […]

İngilizce bir cümlede sözcük dizimi

WORD ORDER IN AN ENGLISH SENTENCE (İngilizce bir cümlede sözcük dizimi) İngilizce sözcük dizimi, Türkçe sözcük diziminden farklıdır. Türkçe bir cümlede yüklem cümlenin sonunda yer alır ve özneyi de içinde barındırır. Ben İngilizce çalışırım. Özne         Nesne      Yüklem Subject     Object       Verb cümlesini, “İngilizce çalışırım.” biçiminde de ifade edebiliriz ve ikinci cümlede özneyi açık olarak göremediğimiz halde, öznenin 1. tekil şahıs olduğunu yüklemdeki -m takısından anlarız.Bu durum […]

Adverbs, Zarflar

Adverbs “Adverb” kelimesi Türkçedeki karşılığı ile “Zarf” anlamına gelmektedir. Bu konu boyunca bilinmesi gereken ana noktalardan birisi, İngilizce de “Adverb” lerin sonuna “–ly” eki almasıdır. Bahsettiğimiz “–ly” ekleri sıfatların yani “Adjectives” lerin sonuna getirilir. Örneğin: clear / clearly, easy / easily, happy / happily. Not: easily ve happily zarflarından sonra “–ly” eki getirilirken, “y => i” “y” harfinin “i” harfine dönüşmesini anlamadıysanız, Acemiler için İngilizce […]

Passive Voice

PASSIVE VOICE (Edilgen Çatı) *Öncelikle “Passive Voice” denildiği zaman neyden bahsediyoruz bunu bilmeliyiz. Örneğin; “ben bir cam kırdım derken” bu cümlem active bir cümledir yani bu cümlenin öznesi bir kişidir ve kendi işini kendi yapar. Fakat “cam kırıldı” bu cümlem ise passive bir cümledir yani bu cümlenin öznesi bir nesnedir. Düşünün bir cam kendi kendine kırılır mı? Elbette hayır. Mutlaka camı birinin kırması gerekmektedir. İşte […]

The Future Continuous Tense

The Future Continuous Tense –iyor olacak (gidiyor olacak) “The Future Continuous Tense” gelecekte belli bir zamanda olacak aksiyonun yine gelecekte sürerlik, devamlık kazanmış olmasıdır. Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi) Subject am / is/ are going to be Verb–1+ing Object Özne am / is/ are going to be Fiil yalın halde+ing Nesne Subject will be Verb+ing Object Özne will be Fiil yalın halde+ing Nesne […]

Articles

ARTICLES (a-an-the)   A/AN   * “A-an” isimlerin önüne gelip ve “ herhangi bir “ tanesi anlamını verir.Örneğin bir öğrenci bütününden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz öğrenci herhangi bir özelliği olmayan, benzerleri içinden sadece herhangi biridir veya bir şey not almak için karşımızdan bir kalem istediğimizde, herhangi bir kalem istiyoruzdur. İngilizce’de isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren bazı eklere ihtiyaç duyulur […]

NEED’ in Esas Fiil Olarak Kullanımı

NEED’ in Esas Fiil Olarak Kullanımı   I need to learn that. (Şunu öğrenmeye ihtiyacım var veya Şunu öğrenmem gerekir.)   I need some money. (Biraz paraya ihtiyacım var.)   I don’t need anything. (Herhangi bir şeye ihtiyacım yok.)   She  dosen’t need anything. (Herhangi bir şeye ihtiyacı yok.)   She dosen’t need to resign. (İstifa etmeye ihtiyacı yok veya İstifa etmesi gerekmez.)            […]

The Conditionals, If, Type 1-2-3

CONDITIONALS (Koşul Cümleleri) ZERO CONDITIONAL   If Simple Present, Simple Present   *Şuandaki yada doğa kanunları ile ilgili koşul cümleleri kuruyorsak bu yapıyı kullanacağız.   If it is hot,I wear thin clothes.(Eğer hava sıcaksa,ince kıyafetler giyerim.) If you heat ice, it melts. (Eğer buzu ısıtırsan,erir.) If he shouts at me, I get angry. (Eğer bana bağırırsa,sinirlenirim.)   If Simple Present,imperatives   If you have problems, […]

Should, Shouldn’t

İngilizce de karşımızdaki kişiye tavsiye verirken bu yapıları kullanacağız. “should” malısın , shouldn’t ise mamalısın demektir.
You should take an aspirin..(Bir aspirin almalısın)


 • FACEBOOK
 • GOOGLE
 • YAHOO MYWEB
 • TWITTER
 • Başlangıç Seviyeler için İngilizce
 • Gündelik İngilizce
 • Sözlük-Dictionary
 • Telaffuz-Pronunciation
 • Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,592 adet konu ve 3,590 yorum bulunmaktadır..

  45 Sorgu Süresi:1,505