HAVZA  GENELGESİ

Samsun bölgesini, İngiliz ve Rumların varlığından dolayı, milli mücadele çalışmalarının başlaması için uygun görmeyen Mustafa Kemal; Samsun’dan Havza’ya hareket etti.

Şeyh Edebalinin Osman Beye Nasihatı

ŞEYH EDEBALİNİN OSMAN BEYE NASİHATİ Ey Oğul! Beysin… Bundan sonra öfke bize , uysallık sana… Güceniklik bize, gönül almak sana… Suçlamak bize, katlanmak sana… Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana… Geçimsizlik, çatışmalar, uyumsuzluk, anlaşmazlıklar bize, katlanmak sana… Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlamak sana… Ey Oğul! Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana… Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana… Ey Oğul! Sabretmesini bil. […]

İngilizce bir cümlede sözcük dizimi

WORD ORDER IN AN ENGLISH SENTENCE (İngilizce bir cümlede sözcük dizimi) İngilizce sözcük dizimi, Türkçe sözcük diziminden farklıdır. Türkçe bir cümlede yüklem cümlenin sonunda yer alır ve özneyi de içinde barındırır. Ben İngilizce çalışırım. Özne         Nesne      Yüklem Subject     Object       Verb cümlesini, “İngilizce çalışırım.” biçiminde de ifade edebiliriz ve ikinci cümlede özneyi açık olarak göremediğimiz halde, öznenin 1. tekil şahıs olduğunu yüklemdeki -m takısından anlarız.Bu durum […]

Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU

Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU, 25 Ğubat 1935’de İtalya’nın Bari kentinde doğdu. Ortaöğrenimini burslu olarak okuduğu Ankara Yenişehir Lisesi(Bugünki TED Koleji)’ni birincilikle bitirerek tamamladı. Kimya Mühendisliği eğitimini ABD Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley’de aldı ve burayı da birincilikle bitirdi. Ertesi yıl(22 yaşında) MIT(Massachusetts Institute of Technology)’den yüksek kimya mühendisliği derecesi aldı. Daha sonra tekrar Berkeley’e döndü ve zamanın ünlü kuantum kimyacılarından K. S. Pitzer ile […]

Zooloji Nedir?

Zooloji Zoo hayvanlar topluluğu, logos bilim anlamında kullanılan bir kelime olduğundan, Zooloji; biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir dalıdır, demek yanlış olmaz.    Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar, zoolojinin inceleme alanına girmektedir. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasılığı vardır.     İlk olarak Mısır, İran ve Yunan kültürlerinde hayvanları incelemelere ait […]

İnsan Hakları Haftası

İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır…

Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi12.Sınıf İngilizce Yazılısı

Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi12.Sınıf İngilizce Yazılısı. Natalia from Russia Works as an ‘’au pair’’ in Cambridge and lives with a British family.It’s a typical British family.The woman doesn’t cook –she just puts a pizza in the microwave.But she always watches cooking programmes on TV everyday.The man usually cooks at the weekend;he cooks fantastic meals.Their child has

Ay Dede – Neyzen Tevfik

Ay Dede Hüsufe uğrama, aman Ay Dede!Takdirin, tasvîbin bollaşır oldu, Şüpheye düşmesin zaman, Ay Dede!Nimetler, hizmetler kapalı geçsin, Dualar almışsın yetimden, duldan,Saptın mı acaba tuttuğun yoldan, Şu dümen kırışın yaman, Ay Dede!İşaret feneri görünmez oldu, Kim sola yanaştıysa kalmıştır züğürt;Yetişir gurbetten aldığın öğüt, Sesini çıkarmaz saman, Ay Dede!Sen suya yular tak, altından yürüt; Neyzen Tevfik

Silgiyi kim icat etti?

SİLGİYİ KİM İCAT ETTİ ? SİLGİ : Silgiyi ilk defa 1736’ da Avrupa’ ya getiren, Fransız kaşif ve bilim adamı Charles Marie de la Condamine’ dir. Bu aslında, Güney Amerika’ da yerli kabilelerin oyun için ve tavuk tüyü gibi şeyleri vücutlarına yapıştırmak için kullandıkları bir maddeydi. Avrupalılar bunu kullandı fakat bir süre sonra çürüdüğü için kullanışlı olmadı. 1839’ da Charles Goodyear, kauçuğu işlemenin ve dayanıklı […]

Polislik Mesleği

POLİSLİK MESLEĞİ Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca-Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine Polis ismini vermişlerdir. Polis kelimesi, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koru¬yan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyimi de kullanılmaktadır. Polis, görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf […]

Çelebi Mehmet

Çelebi Mehmet Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: 1413-1421 Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’dur. Küçüklüğünden itibaren devrin en yüksek alimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. 1393′te devlet idaresinde tecrübe sahibi olmak üzere Amasya’ya sancak beyi tayin olundu. Çelebi Mehmet, Ankara savaşından sonra […]

Akraba Evliliklerinin Sakincalari

Akraba Evliliklerinin Sakincalari Kişide her genin, biri anneden biri babadan gelmiş olan iki kopyası (aleli) bulunur. Bazen genin bir kopyasının yapısı bozuktur ve bu bozuk kopya yüzde elli olasılıkla çocuğuna geçer. Bozuk bir gen, kişinin bazı vücut işlevlerinin bozulmasına neden olur. Bir karaktere ait olan özelliğin diğerine baskın olması halinde o karaktere baskın gen , baskın olmayan gene resesif gen denir.  Bir karakterin çıkması, iki […]

Yunus Emre Kimdir? Hayatı ve Eserleri

YUNUS EMRE   Yunus Emre (1238 -1320) yılları arasında yaşadığı tahmin edilen ve Anadolu da Türkçe şiirin öncüsü olan bir şair ve mutasavvıftır, yaşamına ilişkin belgeler sınırlıdır. Medrese eğitimi gördüğü, Arapça ve Farsça bildiği, İran ve Yunan mitolojisi ile tasavvuf ve tarihi incelediği sanılıyor. Vahdet-i vücut (varlık birliği) öğretisine ulaşan bir tasavvuf yorumunu benimsemiştir. Gerçeğe, Tanrı’ya, evrensele, her şeyin özüne varmak için ”Şeriat-tarikat-marifet-hakikat” olmak üzere […]

Demir Çubuk Sesi İletir

DEMİR ÇUBUK SESİ İLETİR Deneyin Amacı: Demir çubuğun sesi ilettiğini doğrulamak Hazırlık Sorusu: Tren raylarında tren sesini dinleyen bir çocuk trenin geldiğini önceden duyabilir mi? Nedenlerini araştırınız. Kullanılan Araç ve Gereçler 1.statif çubuk 2.diyapozon (kutusuz) 3.diyapozon tokmağı Deney düzeneği: Deneyin Yapışı: 1.Çubuğu elinizle tutarak, bir ucunu kulağınıza değdiriniz. 2. Arkadaşınız diyapazonu sap kısmından tutarak, tokmağı ile diyapazon çatalına vursun. 3.Titreşmekte olan diyapazonun sapını, çubuğun öbür […]

Bazı Kelimelerin Okunuşu

İngilizcedeki bazı kelimelerin telaffuzlarında sıkıntı yaşanır. özellikle yanlış öğrenme sonucu öğrencilerin bir türlü düzeltemedikleri bazı kelimeler vardır. öğretmenler de bu konuda büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Yeni birşeyler öğretmek kolaydır. Ancak öğrencinin daha önceden öğrendiği bir yanlışı düzeltmek çok zor bir iştir. Aşağıda sizlere bazı ipuçları sunuyorum. Umarım işinize yarar. BECAUSE Bu kelimenin 2 türlü doğru telaffuzu vardır: “bikız” veya ‘bikoz.” Ama genellikle öğrenciler arasında “bikaus” diye […]

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar -3

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar Öğrenme Halkası (Karplus): Piaget;in bilişsel gelişim kuramına dayalı olarak geliştirilen bu model öğrencide zihinsel gelişim, muhakeme kabiliyeti, konuları öğrenme başarısının geliştirilmesinde ve özellikle somut işlemler dönemindekilerde etkilidir. Aşamaları: 1- İnceleme / Veri toplama 2- Kavram Tanıtımı 3- Kavram Uygulama Akvaryum Tekniği: Öğrencilerin ilgi duyduğu ya da üzerinde anlaşmaya varamadığı konuların öğretiminde kullanılan bir tartışma tekniğidir. Bir çember çizilerek ortasına […]

Her Hakkı Saklıdır © 2013 ingilizceogretim.com - Copyright © 2013 ingilizceogretim.com All rights reserved. Ferhat Bayık tarafından tasarlanmış ve İngilizce Dersler yazılmıştır.
İLETİŞİM

Sitemizde 1,596 adet konu ve 3,400 yorum bulunmaktadır..

27 adet sorgulama 1,340 saniye içinde yüklendi.