KURTULUŞ SAVAŞININ HAZIRLIK DÖNEMİ

Orta ve Doğu Kara Deniz Bölgesinde Pontus Rum Cemiyetinin çalışmaları sonucunda bölgedeki Rum halkı karışıklıklar çıkarıyor ve olayın sorumlusu olarak da Türk halkı gösteriliyordu…

KPDS Sınavı Kelimeleri – KPDS Vocabulary

Geçmiş yıllarda yapılan KPDS Sınavlarında çıkan, az bilinen ve Advanced seviyede kelimeler… Hazırlandıkça eklenecektir. Sizlerde listelerinizi gönderebilirsiniz KPDS VOCABULARY / KPDS KELİMELERİ Reinterpret: Yeniden yorumlamak. embark on: -e başlamak , girişmek. yolcu almak, atılmak, girişmek, alkışmak, yatırmak, uçağa binmek, bindirmek, yüklenmek, uçağa bindirmek, yüklemek, uçağa yüklemek. Surpass: geçmek. üstün olmak. baskın çıkmak. aşmak. Defy: karşı koymak, x önle/kafa tut/başkaldır, karşı gelmek, meydan okumak. Undertake: üzerine […]

Causatives

  CAUSATIVES   Ettirgenlik kipidir. Inglizce dışında diğer dillerde yapısı basittir ama İngilizcede biraz karmaşıktır. Ettirgenlik, “bir eylemi başkasına yaptırmak demektir.” Türkçe’de bu “tir” eki ile sağlanır, ayrı bir fiil yapısı yoktur. “kestirdim, diktirdim, sildirdim…” gibi. İngilizcede ise “Have, Make, Get “ olmak üzere ettirgenliği sağlayan üç fiil vardır. Bu fiiller, modallar gibi çalışarak belli bir kurala göre temel fiillerden önce yazılarak ettirgenlik sağlamış olurlar. […]

GERUNDS

GERUNDS “Gerund” isim fiil (verbal noun) demektir. Bir fiilin –ing almış biçimidir. “Gerund” lar, bir fiil ve bir isim özelliği taşırlar. Cümlede isim veya zamir olarak kullanılırlar. Yapı bakımından ortaçlara (present participle) benzerlerse de kullanış ve anlam bakımından çok farklıdırlar. “Gerunds” yapısı geniş bir konudur. Dört madde halinde anlatılacaktır. Özellikle ilk üç maddesi KPDS için çok önemlidir ve konunun % 90’ ını kapsar. Bunun da […]

Possesive Pronouns, İyelik Zamirleri

POSSESIVE PRONOUNS (İYELİK ZAMİRLERİ) İyelik zamirleri ismin kime ait olduğunu belirterek, şahıs zamirlerine ait alt öğeleri yani nesneleri anlatmak için kullanılır. His ……. Erkekler için Onun Her …… Bayanlar için Onun Its …….. Cansız ve hayvanlar için Onun Our …… Bizim Your … Senin,Sizin Their … Onların My ……. Benim     DİKKAT! İyelik zamirleri asla tek başına kullanılamaz. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmesi […]

Some any konu anlatımı

Some, en yaygın şekliyle; (biraz, birkaç) manasında kullanılmaktadır. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktadır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman; Türkçe’de some, (birkaç) manasında sayılamayan isimlerle kullanıldığı zaman ise; some, (biraz) manasına gelmektedir.

Opposite Adjectives / Zıt Anlamlı Sıfatlar

Opposite Adjectives / Zıt Anlamlı Sıfatlar Konu anlatımı ve kelimelerin anlamları…

Relative Pronouns

RELATİVE PRONOUNS İlgi zamiri demektir. KPDS’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. Ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. Diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda İnglizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. Bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur. İngilizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” […]

Perfect Modals

PERFECT MODALS   Adından da anlaşılacağı gibi bu başlık altında modalların perfect kullanımını göreceğiz. Bu yapı, modallara “present perfect” yani “have + V3” eklenerek kurulur ve daha sonraki derslerimizde de detaylı olarak göreceğimiz gibi bu yapılar “Unreal” yapılardır.   Modallar ile ilgili olarak daha önce anlatılanlar KPDS’ de sorulmayan detaylardı. Ama hem Perfect Modals konusuna hazırlık hem de temel modal bilgileri anlamında iyi öğrenilmelidir. KPDS […]

KPDS Kelimeleri – KPDS Vocabulary

Geçmiş yıllarda yapılan KPDS Sınavlarında çıkan, az bilinen ve Advanced seviyede kelimeler… Hazırlandıkça eklenecektir. Sizlerde listelerinizi gönderebilirsiniz KPDS VOCABULARY / KPDS KELİMELERİ Antidote: i., tıb. antidot, panzehir; çare. Apathetic: s. ilgisiz, kayıtsız, lakayt. Articulate: s. 1. düşüncelerini açık bir şekilde ifade edebilen. 2. açık (ifade); net (telaffuz). 3. anat. eklemli; boğumlu, oynaklı. Audacity: i. 1. cüret. 2. küstahlık. Beset: f. (be.set, –ting) 1. -e sıkıntı […] • FACEBOOK
 • GOOGLE
 • YAHOO MYWEB
 • TWITTER
 • Başlangıç Seviyeler için İngilizce
 • Gündelik İngilizce
 • Sözlük-Dictionary
 • Telaffuz-Pronunciation
 • Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,600 adet konu ve 3,691 yorum bulunmaktadır..

  42 Sorgu Süresi:2,219