Zamirler Pronouns -i-you-he-she-it-we-you-they

İlk öğreneceğimiz konu İngilizcenin zamirleridir. İngilizcede zamirler Pronouns diye adlandırılır. Bu konuyu daha iyi anlamak ve hafızamızda uzun süre tutabilmek için gerçek hayattan alınmış olan aşağıdaki karşılaşma cümlelerine cümlelere bakınız…

Read more »
İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1

İngilizce Sınav Sorulari Impulse A1.1 Yes You Can 2.1

İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1
İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1

İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 Impulse A1.1’e ait dinleme metinlerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Read more »

Antisemitizmin Nedir? Ne demek?

Çağımızda dünya barışını tehdit eden, masum insanların huzur ve
güvenliğini hedef alan ideolojilerin biri de antisemitizmdir. Yani, Yahudilere karşı duyulan ırkçı nefret.

Read more »

SOME ,ANY, A LOT OF konu anlatımı

QUANTİFİERS- SOME ,ANY, A LOT OF: 1-SOME (birkaç, biraz) : Sadece olumlu cümlelerde ve teklif – ikram-istek ifade eden cümlelerde kullanılır. (would / / could / may / can /shall…

Read more »

Comparative and Superlative Forms

The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.

Read more »

İngilizce’de Sıfatlar ve Anlamları

She’s never had an accident since she started driving. She’s a very careful driver.
Sürmeye başladığından beri kaza yapmadı. O çok dikkatli bir sürücü.
Be careful! The water is very deep here.
Dikkatli ol. Su burada çok derin.

Read more »

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman ile soru cümlesi ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim | what, where,when,why,how,who

Read more »

İngilizce Sıralama Sayıları

I have fourteen cousins. Benim on dört kuzenim var.

I am the thirty second student in the class. Ben sınıftaki otuz ikinci öğrenciyim.
She has four colour pencils. O kızın dört tanem boya kalemi var.They are sitting on the fourth floor. Onlar dördüncü katta oturuyorlar

Read more »

İngilizce Sayma Sayıları

158 one hundred fifty-eight, 159 one hundred fifty – nine,160 one hundred and -sixty, 161 one hundred sixty -one
162 one hundred sixty- two

Read more »

Present Perfect Tense – Yakın Geçmiş Zaman

Bu zamanın Türkçe’de net bir karşılığı yoktur. Bazen geçmiş zaman bazen şimdiki zaman kullanırız Perfect Tense’te kurulmuş cümleleri dilimize çevirirken.I have lived here for 15 years =15 yıldır burada yaşıyorum.She has finally understood = Sonunda anladı. I. That castle has stood there for 325 years

Read more »