mp3 indir escort istanbul
Ana Sayfa Blog Sayfa 3

The Artikelinin Kullanımı

The = that. Eski İngilizce metinlerde the diye bir kelimeye rastlanmıyor. Ama onun kullanılmasını beklediğimiz yerlerde that kullanılıyor.

Do- Does Konu Anlatımı

Geniş zaman (genelde do-does olarak bilinir ) ile ilgili açıklamaları " Elementary " bölümünde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Biz bu dersimizde ise pratik anlamda geniş zamanı nasıl kullanacağımızı örneklerle vereceğiz.

How many / How much soru cevap

"How many" ve "How much" bir şeyin miktarını sormak için kullanılmaktadır. How many, kaç tane demektir ve sayılabilen isimlerin miktarını sormak için kullanılır. Sayılabilen isimler çoğul olabildiklerinden soruda da çoğul halleriyle kullanılırlar.How much, ne kadar anlamına gelmektedir ve sayılamayan isimlerin miktarını sormak için kullanılır. Aynı zamanda how much bir şeyin fiyatını sormak için de kullanılır. Sayılamayan isimler de her zaman tekil olduklarından how much sorusunda da tekil olmalıdırlar.

Abartmak ne demek?

abartmak to aggravate fiil abartmak to amplify fiil

Zamirler Pronouns -i-you-he-she-it-we-you-they

İlk öğreneceğimiz konu İngilizcenin zamirleridir. İngilizcede zamirler Pronouns diye adlandırılır. Bu konuyu daha iyi anlamak ve hafızamızda uzun süre tutabilmek için gerçek hayattan alınmış olan aşağıdaki karşılaşma cümlelerine cümlelere bakınız...

İngilizce Sınav Sorulari Impulse A1.1 Yes You Can 2.1

İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 Impulse A1.1'e ait dinleme metinlerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Antisemitizmin Nedir? Ne demek?

Çağımızda dünya barışını tehdit eden, masum insanların huzur ve güvenliğini hedef alan ideolojilerin biri de antisemitizmdir. Yani, Yahudilere karşı duyulan ırkçı nefret.

SOME ,ANY, A LOT OF konu anlatımı

QUANTİFİERS- SOME ,ANY, A LOT OF: 1-SOME (birkaç, biraz) : Sadece olumlu cümlelerde ve teklif – ikram-istek ifade eden cümlelerde kullanılır. (would / / could /...

Comparative and Superlative Forms

The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.

İngilizce’de Sıfatlar ve Anlamları

She's never had an accident since she started driving. She's a very careful driver. Sürmeye başladığından beri kaza yapmadı. O çok dikkatli bir sürücü. Be careful! The water is very deep here. Dikkatli ol. Su burada çok derin.