İngilizce Fiiller, Anlamları, İkinci Halleri, Okunuşları

İngilizce Fiiller ve Anlamları Okunuşları

 

 

1. Hali

Base Form

Okunuşu

2. Hali

Past Simple

Okunuşu

3. Hali

Past Participle

Okunuşu

Türkçe

Anlamı

awake

eweyk

awoke

evog

awoken

evokın

uyanmak

be

bi

was/were

vaz/vör

been

biin

olmak

beat

biıt

beat

biıt

beaten

bitın

vurmak

become

bikam

became

bikeym

become

bikam

olmak

begin

bigin

began

bigen

begun

bigan

başlamak

bend

bend

bent

bent

bent

bent

bükmek

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bahse girmek

bid

biid

bid

biid

bid

biid

emretmek

bite

bayt

bit

bit

bitten

bitın

ısırmak

blow

bılov

blew

bıluv

blown

bılovn

esmek

break

bireyk

broke

bırog

broken

bırokın

kırmak

bring

bıring

brought

bıroukt

brought

bıroukt

Getirmek

build

build

built

built

built

built

inşa etmek

burst

borst

burst

borst

burst

borst

patlamak

buy

bay

bought

bouht

bought

bouht

satın almak

catch

ketç

caught

kouht

caught

kouht

tutmak

choose

çıuz

chose

çoz

chosen

çuızın

seçmek

come

kam

came

keym

come

kam

gelmek

cost

kost

cost

kost

cost

kost

mâl olmak

creep

kırip

crept

kırept

crept

kırept

emeklemek

cut

kat

cut

kat

cut

kat

kesmek

dig

dig

dug

dag

dug

dag

kazmak

do

du

did

did

done

dan

yapmak

draw

dırov

drew

dıruv

drawn

dırovn

çizmek

drive

dırayv

drove

dırov

driven

dırayvın

araba sürmek

drink

dıring

drank

direng

drunk

dırang

içmek

eat

iit

ate

eyt

eaten

itın

yemek yemek

fall

fol

fell

fel

fallen

follın

düşmek

feed

fiid

fed

fed

fed

fed

beslemek

feel

fiıl

felt

felt

felt

felt

hissetmek

fight

fayt

fought

fouht

fought

fouht

kavga etmek

find

faynd

found

faund

found

faund

bulmak

fly

fılay

flew

fıliuv

flown

fılavn

uçmak

forbid

forbıid

forbade

forbeyt

forbidden

forbidın

yasaklamak

forget

forget

forgot

forgat

forgotten

forgatın

unutmak

forgive

forgiv

forgave

forgeyv

forgiven

forgivın

affetmek

freeze

fıriiz

froze

fırooz

frozen

frozın

dondurmak

get

get

got

gat

gotten

gatın

elde etmek

give

giv

gave

geyv

given

givın

vermek

go

go

went

vent

gone

gan

gitmek

grow

gırov

grew

gırıuv

grown

gırovn

büyümek

hang

heng

hung

hang

hung

hang

asmak

have

hev

had

hed

had

hed

sahip olmak

hear

hiyır

heard

hörd

heard

hörd

duymak

hide

hayd

hid

hid

hidden

hidın

gizlemek

hit

hid

hit

hid

hit

hid

vurmak

hold

hoold

held

held

held

heeld

tutmak

hurt

hört

hurt

hört

hurt

hört

incinmek

keep

kiip

kept

kept

kept

kept

saklamak

know

nov

knew

niuv

known

novn

bilmek

lay

ley

laid

leyid

laid

leyid

yaymak

lie

lay

lay

ley

lain

layin

yalan söylemek

leave

liıv

left

left

left

left

ayrılmak

lend

lend

lent

lent

lent

lent

ödünç vermek

let

leet

let

leet

let

leet

izin vermek

lose

loos

lost

lost

lost

lost

kaybetmek

make

meyk

made

meyd

made

meyd

yapmak

meet

miit

met

met

met

met

buluşmak

pay

pey

paid

peid

paid

peid

ödemek

put

put

put

put

put

put

koymak

read

riid

read

red

read

red

okumak

ride

rayd

rode

rood

ridden

ridın

binmek

ring

ring

rang

reng

rung

rang

çalmak

rise

rays

rose

rooz

risen

raysın

yükselmek

run

ran

ran

ren

run

ran

koşmak

say

sey

said

sed

said

sed

söylemek

see

sii

saw

sov

seen

siın

görmek

sell

sel

sold

sold

sold

sold

satmak

send

send

sent

sent

sent

sent

göndermek

shut

şat

shut

şat

shut

şat

kapatmak

sing

sing

sang

seng

sung

sang

şarkı söylemek

sit

sit

sat

set

sat

sat

oturmak

sleep

sılip

slept

sılebt

slept

sılebt

uyumak

speak

sıpik

spoke

sıpog

spoken

sıpokın

konuşmak

spend

sıpend

spent

sıpent

spent

sıpent

harcamak

stand

sıtend

stood

stuud

stood

stuud

ayakta beklemek

swim

sıvim

swam

sıvem

swum

sıvam

yüzmek

take

teyk

took

tuuk

taken

teykın

almak

teach

tiiçh

taught

taıght

taught

taıght

öğretmek

tell

tel

told

told

told

told

söylemek anlatmak

think

tink

thought

dout

thought

dout

düşünmek

throw

tırov

threw

tıruv

thrown

tırovn

atmak

wake

weyk

woke

vog

woken

vokın

uyanmak

wear

viır

wore

vor

worn

vorn

giyinmek

understand

andırstend

understood

andırstud

understood

andırstud

anlamak

win

vin

won

von

won

von

kazanmak

write

rayt

wrote

root

written

ritın

yazmak

 

Viewed 165102 times

23 Comments

  1. çok iyi ama daha çok bilgi olsaydı daha iyi olurdu ödevimin yarısı boş kaldı yinede ödevimi yapmamda bana yardımcı oldu güzel bir site ödevimi tamamlayamasamda teşekürler umarım bir dahaki girişimde daha çok bilgi bulabilirim

  2. iyi bir site ödevimi yapmamda bana az çok yardımcı oldu aradığım bazı şeyleri bulamasamda iyi bir site diyebilirim daha çok bilgi yüklense en iyi sitelerden bir olabilir

  3. ÇOK İYİ BİR SİTE ÇOK İŞİME YARADI
    SONUNDA ARADIĞIM SİTEYİ BULDUM
    SAYENİZDE İNGİLİZCE PUANIM ARTTI
    ÇOK SAOL

  4. slm sibelcim bn hep giriyom tmm.Bu site çoooooooooooook güzel hen bna sınavlardada yardımcı oluyor o nun için tşk ederim:):):)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.