İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler – Synonyms 100 Kelime

SYNONYMS 01 (100 Kelime)

 

1 -ABANDON – GIVE UP – LEAVE                                                    vazgeçmek, terk etmek

2 -ABATE – LESSEN – DIMINISH – DECREASE – REDUCE        azaltmak

3 -ABBREVIATE – SHORTEN                                                          kısaltmak

4 -ABDICATE – STEP DOWN                                                          resmen çekilmek

5 -ABDOMEN – BELLY                                                                       karın

6 -ABANDON – RELINQUISH – DESERT – FORSAKE – LEAVE                 terk etmek, bırakmak

7 -ABROAD – OVERSEAS                                                                 deniz aşırı, yurt dışı

8 -ABRUPT – SUDDEN                                                                      ani

9 -ABSORB – SOAK UP                                                                     emmek

10 -ABSTAIN – REFRAIN – AVOID                                                                sakınmak, kaçınmak

11 -ACCELERATE – EXPEDITE – SPEED UP – HASTEN                                hızlandırmak

12 -ACCEPT – RECEIVE                                                                     kabul etmek

13 -ACCOMPANY – eşlik etmek

14 -ACCOMPLICE – ABETTOR                                                         suç ortağı

15 -ACCOMPLISH – SUCCEED – ACHIEVE                                     başarmak

16 -ACCOUNT FOR – EXPLAIN – MAKE UP                                   açıklamak, oluşturmak

17 -ACCUMULATE – BUILD UP – AMASS                                       biriktirmek

18 -ACQUIRE – OBTAIN – ATTAIN                                                              elde etmek, edinmek

19 -ADAGE – PROVERB                                                                      atasözü

20 -ADEPT – ADROID – TALENTED                                                               usta, yetenekli

21 -ADJUST – ADAPT                                                                       uyum göstermek

22 -ADVENTUROUSLY – DARINGLY                                                             gözü pek bir şekilde

23 -ADVERSARY – ENEMY – FOE                                                    düşman, hasım

24 -ADVOCATE – SUPPORT – FAVOR                                            taraftar olmak

25 -AFFLICTION – SORROW – ANGUISH – GRIEF – AGONY   acı, keder, ızdırap

26 -AFFLUENCE – PROSPERITY                                                     bolluk, bereket

27 -AGILE – NIMBLE                                                                        çevik, atak

28 -ALIKE – SIMILAR                                                                      benzer

29 -ALLEGATION – CLAIM                                                                             iddia, söylenti

30 -ALLOW – PERMIT                                                                       izin vermek

31 -ALTER – CHANGE – SHIFT                                                        değiştirmek

32 -ANALGESIC – PAINKILLER                                                      ağrı kesici

33 -ANNUAL – YEARLY                                                                     her yıl yapılan, senelik

34 -APPARENTLY – SEEMINGLY                                                    görünüşte

35 -APPLAUSE – CLAPPING                                                             alkış

36 -APPREHENSIVE – WORRIED – FEARFUL – CONCERNED    endişeli, korku içinde

37 -APPROXIMATELY – ROUGHLY                                                 yaklaşık, kabaca

38 -ARGUE – CLAIM                                                                          iddia etmek

39 -ARISE – EMERGE                                                                       ortaya çıkmak

40 -ARTISAN – CRAFTSMAN                                                         zanaatkâr, usta

41 -ASCEND – RISE – CLIMB                                                           tırmanmak, yükselmek

42 -ASSERTIVE – PUSHY                                                                iddiacı

43 -ASSIDIOUS – DILIGENT                                                        gayretli, çalışkan

44 -ASSIGN – APPOINT – ALLOCATE                                          atamak, tahsis etmek

45 –ASSUME – CONSIDER AS TRUE – TAKE FOR GRANTED – PRESUPPOSE – PRESUME farz etmek

46 -AT A PREMIUM – IN DEMAND                                                                çok aranılan, rağbette

47 -ATROCITY – PERSECUTION – CRUELTY                                               zulüm

48 -ATTIC – LOFT                                                                            tavan arası

49 -AUBERGINE – EGGPLANT                                                        patlıcan

50 -AUTOCRACY – DICTATORSHIP                                                              mutlakıyet, otokrasi

51 -AVERT INHIBIT – PRECLUDE – HIDER                                   engel olmak

52 -AWKWARD – CLUMSY                                                                               sakar

53 -BARTER – SWAP – EXCHANGE                                                 takas yapmak

54 -BASHFUL – SHY                                                                          utangaç

55 -BE COMPOSED OF – COMPRISE – CONSIST OF                                 oluşmak

56 -BECOME LARGER – EXPAND – SWELL – ENLARGE – DILATE             genişletmek

57 -BENEFICIARY – HEIR                                                                               varis

58 -BETRAY – SELL OUT                                                                  ele vermek

59 -BEWILDER – BAFFLE                                                                 afallatmak, şaşırtmak

60 -BIZARRE – UNCANNY – GROTESQUE – FREAK – PECULIAR             tuhaf, acayip

61 –BLOODY-  GORY                                                                          kanlı

62 -BOLD – BRAVE                                                                             cesur

63 -BOUND – CERTAIN                                                                    kesin

64 -BRAZEN – SHAMELESS                                                            utanmaz, yüzsüz

65 -BRIGAND – OUTLAW – BANDIT – THUG                                               haydut

66 -BRILLIANT – TERRIFIC – EXCELLENT – GORGEOUS         mükemmel

67 -BROOK – RIVULET                                                                     dere, çay

68 -BRUSH UP – DUST OFF                                                             pratik yapmak

69 -BURP – BELCH                                                                              geğirmek

70 -BURRY – EMBEDE – INTER                                                       gömmek

71 -CALM DOWN – COOL DOWN                                                    sakinleşmek

72 -CANDID – CUTE – SINCERE – CORDIAL – FRANK                               samimi, içten

73 -CANDOUR – FRANKNESS                                                         açık sözlülük

74 -CAPITULATE – SUBMIT – YIELD                                                            düşmana boyun eğmek

75 -CAPRICE – WHIM                                                                       kapris, geçici istek

76 -CAPSIZE – FLIP OVER – KEEL OVER                                       alabora olmak

77 -CAREFUL – CIRCUMSPECT – CAUTIOUS                                              tedbirli, dikkatli

78 -CARRY OUT – IMPLEMENT – CONDUCT                                idare etmek, yürütmek

79 -CATASTROPHE – DISASTER – CALAMITY – CATACLYSM                felaket

80 -CAVE – DEN                                                                                 mağara

81 -CHANGE – VARY – ALTER – MODIFY – SHIFT                       değiştirmek

82 -CHAOS – PANDEMONIUM                                                       karışıklık

83 -CHARLATAN – MOUNTEBANK                                                                şarlatan, dolandırıcı

84 -CHEAT – DEFRAUD                                                                    hile yapmak, aldatmak

85 -CHEERFUL – BLITHE                                                                  sevinçli

86 -CLAIM – CONTENTION – ALLEGATION  – ASSERTION – ARGUMENT iddia

87 -CLERGYMAN – MINISTER – REVEREND – PRIEST – MONK               rahip

88 -CLOWN – BUFFOON                                                                  palyaço

89 -COARSE – BOORISH – ABRUPT – BRUSQUE                         kaba, hoyrat

90 -COINCIDENTAL – FORTUITOUS                                           tesadüfî

91 -COLLUSION – DISCORD                                                           fikir ayrılığı, çatışma

92 -COMMENT ON – INTERPRET                                                  yorum yapmak

93 -COMMON(1) – WIDESPREAD – PREVALENT                          yaygın

94 -COMMON(2) – CUSTOMARY – FAMILIAR – ORDINARY     tanıdık, sıradan

95 -COMMONPLACE – ORDINARY – MEDIOCRE                         sıradan, alelade

96 -COMPANION – COMRADE                                                        yoldaş, sahabe

97 -COMPENSATE FOR – MAKE UP FOR                                       telefi etmek, tazminat

98 -COMPERATIVELY – RELATIVELY                                                           nispeten

99 -COMPETENCE – CAPABILITY                                                  yetenek, yeterlilik

100 –COMPLICATED-  CONFUSING – INTRICATE                    kafa karıştırıcı, karışık

 

Viewed 178319 times

20 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.