İngilizce bir cümlede sözcük dizimi

WORD ORDER IN AN ENGLISH SENTENCE

(İngilizce bir cümlede sözcük dizimi)

İngilizce sözcük dizimi, Türkçe sözcük diziminden farklıdır. Türkçe bir cümlede yüklem cümlenin sonunda yer alır ve özneyi de içinde barındırır.

Ben İngilizce çalışırım.

Özne         Nesne      Yüklem

Subject     Object       Verb

cümlesini, “İngilizce çalışırım.” biçiminde de ifade edebiliriz ve ikinci cümlede özneyi açık olarak göremediğimiz halde, öznenin 1. tekil şahıs olduğunu yüklemdeki -m takısından anlarız.Bu durum İngilizce için geçerli değildir. Yani İngilizce bir cümlede yüklem özneyi belli etmez.Bu yüzden, cümleye özne ile başlamak zorundayız. Formüle edilmiş olarak İngilizce cümle düzeni şöyledir:

Subject +        Verb +   Object

Özne                   Yüklem           Nesne

“İngilizce çalışırım.” cümlesini İngilizcede “I study English.” biçiminde ifade edebiliriz.

l- THE VERB “BE”

Sözcükleri rastgele bir araya getirerek cümle kuramayız. Cümle kurabilmemiz için mutlaka bir fiile ihtiyacımız vardır. “Be” fiili, “come, go, study, eat, become” vb. gibi asıl fiilimiz olmadığı zaman cümle kurmamızı sağlar.”Be” fiilinin şimdiki zaman ve geniş zaman biçimi aynıdır ve bu tense’lerle “am, is, are” biçiminde kullanılır.

Singular Subject Pronouns     Plural Subject Pronouns

I am You are He/She/It is   We are You are They are

I am always nervous before an exam, (general)

I am nervous now, because I’m taking an exam in half an hour, (now)

1-1 ‘Be’ fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır:

a)   be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase

I am a teacher. He is tall. They are at home.

They are students. The world is round. Jane is from England.

She is a Turk. They are intelligent. She is at the bus-stop.

Today is Tuesday. It’s very hot today.     We are in the classroom.

1-2   “Be”, yardımcı fiil olarak sürerlik bildiren tense’lerle de kullanılır.

I am writing now./She is reading the newspaper./They are listening to music

Viewed 3483 times

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir