İlk yazı kimler tarafından bulundu?

1
21

İLK YAZI KİMLER TARAFINDAN BULUNDU?

“British Museum’dan Vivien Davies, tarihte ilk yazıyı kimin bulduğuna dair ilginç iddialar

ileri sürdü. Davies, ‘‘Mısır’’ adlı yeni kitabında, yazının Sümerler değil, Mısırlılar tarafından bulunduğunu öne sürüyor.

Davies, yakın geçmişte Abidos’da yapılan kazılar sonucunda ilk hiyerogliflerin M.Ö. 3350

yılına ait olduğunun ortaya çıktığını belirtiyor. Bu hiyeroglifler, Sümer yazıtlarının ilk

örneğinden yaklaşık 150 yıl öncesine rastlıyor.

Davies, buluntuların yalnızca yazının bulunmasıyla ilgili bilgiler vermekle kalmadığını, aynı

zamanda Mısır’daki ilk sülaleyle ilgili bilgiler verdiğini de söylüyor. Böylece ilk sülalenin

M.Ö. 3250 yılında saltanat sürdüğü ve daha sonra onu 30 ayrı sülalenin izlediği açıklık

kazanıyor.”

Viewed 5897 times

1 YORUM

CEVAP VER