II. Mahmut Dönemi (1808 – 1809)

0
40

II. MAHMUT DÖNEMİ (1808 – 1809)
Askeri alanda Islahatlar;
1- Sekban-ı cedid ocağını kurdu fakat yeniçerilerin tepkisi nedeniyle kapatıldı.
2- Ekşinci ocağı kuruldu
3- 1826 yılında Yeniçeri Ocağını kapattı. Bu olaya VAKA-İ HAYRİYE (Hayırlı olay) denir.

Not: Yeniçeri ocağının kaldırılması Padişah otoritesini güçlendirmiş, Islahatları hızlandırmıştır.

4- Harp okulu açıldı. > M. Kemal bu okuldan mezun olmuştur.
5- Mehterhane kaldırılarak yerine Mızıka-i Hümayun açıldı.

Yönetim alanında Islahatlar;
1. 1808’de Ayanlarla padişah arasında Sened-i ittifak imzalandı. Buna göre; Ayanlar padişahın yapacağı ıslahatları destekleyecektir. Önemi; Padişah ayanları resmen tanıdığı için Osmanlı Padişahlarının yetkisini kısıtlayan ilk belgedir.
2. Divan kaldırılarak yerine Bakanlıklar “nazırlık” kuruldu. Tımar sistemi; Tarım arazileri devlete aittir ancak vatandaşa kiralanır, satamazlar.
3. Tımar sistemi kaldırıldı. Vergileri devlet memurları toplamaya başladı.
4. Devlet memurlarının maaş, terfi ve tayin işleri yeniden düzenlendi.

Tımar Sistemi: Devlet memurları maaşlarını bu vergilerden sağlar, kalan vergi ile asker yetiştirir. Bu askerlere Tımarlı Sipahiler denilir.
5. Müsadere usulü kaldırıldı. Müsadere: Devletin kişilerin mallarına el konması, ölen memurların malları devlete kalırdı.
6. Eyalet yönetiminden vilayet sistemine geçildi. Son ayrılan Arnavutluk,
Not: Amaç merkezi otoriteyi güçlendirmek, çünkü o yıllarda milliyetçilik akımıyla azınlık ayaklanmaları başlamıştır.
7. Posta Polis teşkilatı kuruldu.
8. İlk nüfus sayımı yapıldı.
9. İlk kez pasaport uygulaması başlatıldı.
10. Mahalle ve köylerde muhtarlık kuruldu.
11. Takvim –i Vakai adında ilk resmi gazete yayınlandı.
12. II. Mahmut’un resmi ilk kez resmi dairelere asıldı.

Eğitim Alanında Islahatlar;
1. Devlet memurlarına fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirdi.
2. İlköğretim zorunlu hale getirildi. İstanbul çevresi ve erkekler için.
3. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.
4. Ortaokul (Rüştiye) ve liseler (idadi) yaygınlaştırıldı.
5. Askerlik vatandaşlık görevi haline getirilmiş cizye kaldırılarak azınlıklara da askerlik yapma şartı getirilmiştir.

Ekonomik Alanda Islahatlar

1. Kapitülasyonlarla mücadele için yerli tüccarlardan alınan gümrük vergisi kaldırıldı.
Not: II. Mahmut “Ben ülkemdeki Müslümanları camide Hıristiyanları kilisede ve Yahudileri de sinagogta görmek isterim” diyerek bütün Osmanlı halkının eşitliğini sağlamak istemiş ve böylelikle Osmanlıcılık akımını başlatmıştır.

Viewed 9179 times

CEVAP VER