Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

0
61

HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME:

Döllenme çeşitleri

A-DIŞ DÖLLENME:

Yumurta ve spermin birleşmesi vücut dışında gerçekleşir.

Sadece suda yaşayan canlılarda görülür(balık,kurbağa ve semender..)

Döllenme şansını artırmak için çok sayıda yumurta ve sperm oluşturulur.

Yavru bakımı yoktur

Çiftleşme organı yoktur

B- İÇ DÖLLENME:

Yumurta ve spermin birleşmesi dişinin vücudunda olur

Karada yaşayan canlılarda ve suda yaşayan bazı canlılarda görülür.(balina ,yunus,köpek balığı,fok..)

Yavru bakımı görülür(kuş memeli)

Oluşan yumurta sayısı az sperm fazladır

Döllenmeden sonra zigot,embriyo ve canlı oluşur.

Döllenme >> farklılaşma >> gelişme

Yumurta+sperm ————->zigot ————->embriyo ————->canlı

Gelişme çeşitleri:

A-dış gelişme:

Yavru anne vücudu dışında gelişir

Çiftleşmeden sonra anne yumurtalarını bırakır(balık,böcek kurbağa)

Kuş ve sürüngenlerin bazılarında kuluçkaya yatan anne yumurtaları uygun sıcaklıkta tutar

Kuş yumurtalarında bulunan kabuk kurbağa ve balık yumurtasında yoktur.

B-iç gelişme:

Yavru anne vücudunda gelişir

Yavrunun gelişimi için gerekli besin anne tarafından sağlanır

Oluşan artıklar anne vücudu ile dışarı atılır

UYARI: Yavru bakımı : memeli ve kuşlarda görülür.sürüngen balık ve kurbağalarda görülmez.

Canlı türü

içdöllenme

Dış döllenme

İç gelişim

Dış gelişim

Böcekler

+

_

_

+

Balık

_

+

_

+

Kurbağa

_

+

_

+

sürüngen

+

_

_

+

kuş

+

_

_

+

memeli

+

_

+

_

+: var _: yok

Çevremizde gördüğümüz birçok hayvan tıpkı bizim gibi nesillerini uzun süre devem ettirirler. Canlı türünün neslini sürdürmesi üreme ile olur. Canlı bireylerin doğma, büyüme, gelişme üreme ve ölmesine yaşam döngüsü denir.

BAŞKALAŞIM: böcek kurbağa gibi bazı canlılarda yumurtadan çıktıktan sonra, gelişim dönemlerinde değişikliğe uğrayarak atalarına benzer hale gelmedir.

Kelebeklerde gelişme ve büyüme:

Erkek ve dişi hayvanların çiftleşmesiyle döllenme olur.(iç döllenme)

Dişi yumurtaları oluşturur

Yumurtadan kurtçuklar çıkar

Kutçuklar tırtılı ,tırtılda gelişerek kelebeği oluşturur.

Kurbağalarda büyüme ve gelişme:

Yumurta ile çoğalırlar

Yumurta ve spermler su da birleşir.yani dış döllenme görülür.

Yavru gelişimi dış ortamdadır.(dış gelişme)

Yumurtadan iri baş denilen larvalar çıkar

Bu canlılar gelişerek ergin kurbağayı oluşturur.

Larva kurbağa

Ergin kurbağa

Suda yaşar

Karada yaşar

Solungaç solunumu yapar

Akciğer ve deri solunumu

Göz suda görür

Göz karada görür

Kuyruk var

Kuyruk yok

Başkalaşım Döllenmiş ————->iribaş ———–> ergin

Omurgalı Hayvanların Üremesi

Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi eşeyli ürerler. Bütün omurgalılarda erkek ve dişi bireyler vardır.

Memeli Hayvanlar: Yumurta dişi bireyin üreme sistemi içinde döllenir. Buna iç döllenme denir. Embriyo burada oluşur ve yavru ilk etapta burada gelişir. Yavrular ilk günlerde dişi hayvanın meme bezlerinden salgılanan süt ile beslenir. Memelilerde analık duygusu çok gelişmiştir. Çünkü yavru sayısı çok değil ve yavrular bakıma muhtaçtır.

Kuşlar: Memeli hayvanlar gibi yumurta hücresi dişi üreme organında döllenir. Embriyo burada oluşur. Ancak, çevresi besin ve sert bir kabukla sarılan embriyo daha sonra dışarı çıkarılır. Kuşlar yumurtanın üzerine yatarak sıcak tutarlar. Bu olaya kuluçkaya yatma denir. Yavru gelişip, ana babasına benzer bir duruma geldiğinde kabuğu kırarak dışarı çıkar.

Nesillerini sürdürebilmek için kuşlar da yavrularını beslemek, korumak zorundadır.

Sürüngenler: Zigot, iç döllenme ile oluşur. Onlar da kuşlar gibi yumurtlar, ancak genellikle yavruları ile ilgilenmezler. Birçok sürüngen çok sayıda yumurta yapar. Yumurtalarını sıcak ve güvenli yerlere bırakır, kuluçkaya yatmaz. Yumurta içindeki besinler sayesinde gelişen embriyodan, anne babasının benzeri yavru çıkar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır.

İki Yaşayışlılar: Kurbağa ve su semenderleri iki yaşayışlılar (amfibiler) grubuna girerler. Onlara bu ismin verilmesinin sebebi, yaşamlarının bir bölümünü su içinde, bir bölümünü de karada geçirmeleridir. Suda solungaç, karada akciğer solunumu yaparlar.

Bu hayvanlar da yumurtlayarak çoğalır. Ancak, iki yaşayışlılarda yumurta ve sperm dişi hayvanın vücudunda değil, dışarıda buluşur. Bu olaya dış döllenme denir. Dişi hayvan yumurtalarını su içine bırakır, tam bu sırada dişinin üzerine tırmanmış olan erkek de yumurtalarını suya salar ve döllenme gerçekleşir.

Anne babanın görevi buraya kadardır. Bir daha yavrularıyla ilgilenmezler. Yumurtadan çıkan yavrular ise ilk etapta anne babaya hiç benzemezler. Daha sonra başkalaşım geçirerek yetişkin hale gelirler.

Balıklar: Döllenme iki yaşayışlılarda olduğu gibi dış döllenmedir. Onlar da yavrularıyla ilgilenmezler. Yumurtadan çıkan yavrular, anne babasına benzer. İki yaşayışlılarda olduğu gibi çok miktarda yumurta yapılır. Yumurtadan çıkıp, sağ kalarak ergin hale gelenler ise oldukça azdır.

Balıklarda da bazı aykırı türler vardır. Örneğin; kedi balıklarında yumurtalar dişi balığın içinde olgunlaşır. Engerek yılanı gibi onlar da doğum yapıyormuş sanılabilir.

Omurgasız Hayvanların Üremesi

Omurgasız hayvanlar da genellikle eşeyli ürerler ve yumurta oluştururlar. Hayvanın türüne göre iç döllenme veya dış döllenme yapabilirler. Birçoğunda erkek ve dişi hayvan farklı bireylerdir. Bazı omurgasızlarda ise cinsiyet ayırımı görülmez. Hem sperm hem yumurta üretebilirler. Genellikle yumurta ile ürer, çok sayıda yavru yapar, yavrularıyla ilgilenmezler. Ancak karınca, bal arısı gibi koloni halinde yaşayan böceklerde larvalar ergin hayvanlar tarafından beslenir. Yukarıdaki bölüm Refik Bayran tarafından hazırlanmıştır.

CANLININ ÖZELLİKLERİ VE GELECEŞİNDEN SORUMLU YAPI: Canlının ortak özelliklerinden biri de çoğalmadır. Canlılar nesillerini sürdürebilmek için çoğalırlar. Çoğalma olayına, üreme de denir. Üreme, canlıların kendilerine benzer yeni bir canlı oluşturmasıdır.

Çoğalma (üreme) olayının temel amacı türün sürmesini sağlamaktır.

Viewed 10743 times

CEVAP VER