• “Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” için Yorum yapılmamış. bulunmaktadır. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz.
 • HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME:

  Döllenme çeşitleri

  A-DIŞ DÖLLENME:

  Yumurta ve spermin birleşmesi vücut dışında gerçekleşir.

  Sadece suda yaşayan canlılarda görülür(balık,kurbağa ve semender..)

  Döllenme şansını artırmak için çok sayıda yumurta ve sperm oluşturulur.

  Yavru bakımı yoktur

  Çiftleşme organı yoktur

  B- İÇ DÖLLENME:

  Yumurta ve spermin birleşmesi dişinin vücudunda olur

  Karada yaşayan canlılarda ve suda yaşayan bazı canlılarda görülür.(balina ,yunus,köpek balığı,fok..)

  Yavru bakımı görülür(kuş memeli)

  Oluşan yumurta sayısı az sperm fazladır

  Döllenmeden sonra zigot,embriyo ve canlı oluşur.

  Döllenme >> farklılaşma >> gelişme

  Yumurta+sperm ————->zigot ————->embriyo ————->canlı

  Gelişme çeşitleri:

  A-dış gelişme:

  Yavru anne vücudu dışında gelişir

  Çiftleşmeden sonra anne yumurtalarını bırakır(balık,böcek kurbağa)

  Kuş ve sürüngenlerin bazılarında kuluçkaya yatan anne yumurtaları uygun sıcaklıkta tutar

  Kuş yumurtalarında bulunan kabuk kurbağa ve balık yumurtasında yoktur.

  B-iç gelişme:

  Yavru anne vücudunda gelişir

  Yavrunun gelişimi için gerekli besin anne tarafından sağlanır

  Oluşan artıklar anne vücudu ile dışarı atılır

  UYARI: Yavru bakımı : memeli ve kuşlarda görülür.sürüngen balık ve kurbağalarda görülmez.

  Canlı türü

  içdöllenme

  Dış döllenme

  İç gelişim

  Dış gelişim

  Böcekler

  +

  _

  _

  +

  Balık

  _

  +

  _

  +

  Kurbağa

  _

  +

  _

  +

  sürüngen

  +

  _

  _

  +

  kuş

  +

  _

  _

  +

  memeli

  +

  _

  +

  _

  +: var _: yok

  Çevremizde gördüğümüz birçok hayvan tıpkı bizim gibi nesillerini uzun süre devem ettirirler. Canlı türünün neslini sürdürmesi üreme ile olur. Canlı bireylerin doğma, büyüme, gelişme üreme ve ölmesine yaşam döngüsü denir.

  BAŞKALAŞIM: böcek kurbağa gibi bazı canlılarda yumurtadan çıktıktan sonra, gelişim dönemlerinde değişikliğe uğrayarak atalarına benzer hale gelmedir.

  Kelebeklerde gelişme ve büyüme:

  Erkek ve dişi hayvanların çiftleşmesiyle döllenme olur.(iç döllenme)

  Dişi yumurtaları oluşturur

  Yumurtadan kurtçuklar çıkar

  Kutçuklar tırtılı ,tırtılda gelişerek kelebeği oluşturur.

  Kurbağalarda büyüme ve gelişme:

  Yumurta ile çoğalırlar

  Yumurta ve spermler su da birleşir.yani dış döllenme görülür.

  Yavru gelişimi dış ortamdadır.(dış gelişme)

  Yumurtadan iri baş denilen larvalar çıkar

  Bu canlılar gelişerek ergin kurbağayı oluşturur.

  Larva kurbağa

  Ergin kurbağa

  Suda yaşar

  Karada yaşar

  Solungaç solunumu yapar

  Akciğer ve deri solunumu

  Göz suda görür

  Göz karada görür

  Kuyruk var

  Kuyruk yok

  Başkalaşım Döllenmiş ————->iribaş ———–> ergin

  Omurgalı Hayvanların Üremesi

  Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi eşeyli ürerler. Bütün omurgalılarda erkek ve dişi bireyler vardır.

  Memeli Hayvanlar: Yumurta dişi bireyin üreme sistemi içinde döllenir. Buna iç döllenme denir. Embriyo burada oluşur ve yavru ilk etapta burada gelişir. Yavrular ilk günlerde dişi hayvanın meme bezlerinden salgılanan süt ile beslenir. Memelilerde analık duygusu çok gelişmiştir. Çünkü yavru sayısı çok değil ve yavrular bakıma muhtaçtır.

  Kuşlar: Memeli hayvanlar gibi yumurta hücresi dişi üreme organında döllenir. Embriyo burada oluşur. Ancak, çevresi besin ve sert bir kabukla sarılan embriyo daha sonra dışarı çıkarılır. Kuşlar yumurtanın üzerine yatarak sıcak tutarlar. Bu olaya kuluçkaya yatma denir. Yavru gelişip, ana babasına benzer bir duruma geldiğinde kabuğu kırarak dışarı çıkar.

  Nesillerini sürdürebilmek için kuşlar da yavrularını beslemek, korumak zorundadır.

  Sürüngenler: Zigot, iç döllenme ile oluşur. Onlar da kuşlar gibi yumurtlar, ancak genellikle yavruları ile ilgilenmezler. Birçok sürüngen çok sayıda yumurta yapar. Yumurtalarını sıcak ve güvenli yerlere bırakır, kuluçkaya yatmaz. Yumurta içindeki besinler sayesinde gelişen embriyodan, anne babasının benzeri yavru çıkar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır.

  İki Yaşayışlılar: Kurbağa ve su semenderleri iki yaşayışlılar (amfibiler) grubuna girerler. Onlara bu ismin verilmesinin sebebi, yaşamlarının bir bölümünü su içinde, bir bölümünü de karada geçirmeleridir. Suda solungaç, karada akciğer solunumu yaparlar.

  Bu hayvanlar da yumurtlayarak çoğalır. Ancak, iki yaşayışlılarda yumurta ve sperm dişi hayvanın vücudunda değil, dışarıda buluşur. Bu olaya dış döllenme denir. Dişi hayvan yumurtalarını su içine bırakır, tam bu sırada dişinin üzerine tırmanmış olan erkek de yumurtalarını suya salar ve döllenme gerçekleşir.

  Anne babanın görevi buraya kadardır. Bir daha yavrularıyla ilgilenmezler. Yumurtadan çıkan yavrular ise ilk etapta anne babaya hiç benzemezler. Daha sonra başkalaşım geçirerek yetişkin hale gelirler.

  Balıklar: Döllenme iki yaşayışlılarda olduğu gibi dış döllenmedir. Onlar da yavrularıyla ilgilenmezler. Yumurtadan çıkan yavrular, anne babasına benzer. İki yaşayışlılarda olduğu gibi çok miktarda yumurta yapılır. Yumurtadan çıkıp, sağ kalarak ergin hale gelenler ise oldukça azdır.

  Balıklarda da bazı aykırı türler vardır. Örneğin; kedi balıklarında yumurtalar dişi balığın içinde olgunlaşır. Engerek yılanı gibi onlar da doğum yapıyormuş sanılabilir.

  Omurgasız Hayvanların Üremesi

  Omurgasız hayvanlar da genellikle eşeyli ürerler ve yumurta oluştururlar. Hayvanın türüne göre iç döllenme veya dış döllenme yapabilirler. Birçoğunda erkek ve dişi hayvan farklı bireylerdir. Bazı omurgasızlarda ise cinsiyet ayırımı görülmez. Hem sperm hem yumurta üretebilirler. Genellikle yumurta ile ürer, çok sayıda yavru yapar, yavrularıyla ilgilenmezler. Ancak karınca, bal arısı gibi koloni halinde yaşayan böceklerde larvalar ergin hayvanlar tarafından beslenir. Yukarıdaki bölüm Refik Bayran tarafından hazırlanmıştır.

  CANLININ ÖZELLİKLERİ VE GELECEŞİNDEN SORUMLU YAPI: Canlının ortak özelliklerinden biri de çoğalmadır. Canlılar nesillerini sürdürebilmek için çoğalırlar. Çoğalma olayına, üreme de denir. Üreme, canlıların kendilerine benzer yeni bir canlı oluşturmasıdır.

  Çoğalma (üreme) olayının temel amacı türün sürmesini sağlamaktır.

  Viewed 9468 times

  İlgili Konular

  Yorumlarınız cevaplandırılmaktadır. Soru sorabilirsiniz.


  Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,598 adet konu ve 3,707 yorum bulunmaktadır..

  71 Sorgu Süresi:1,780