Have got, Has got, Sahiplik ekleri

6
71

HAVE GOT / HAS GOT

 

*Biz have got ve has got yapısını Türkçe’de sahiplik anlamına kullanırız. Sahip olduğumuz her şeyden bahsederken bunu kullanabiliriz. Türkçe olarak sahip olduğumuz bir şeyi hemen düşünelim.”ben bir arabaya sahibim.”İşte bu örnekte olduğu gibi bu tür cümlelerde bu yapıyı kullanacağız. Peki, ama neden aynı anlama gelen iki sözcük var diye düşünebilirsiniz. İşte bu noktada bizde size aşağıdaki tabloyu incelemenizi önereceğim

 

 

I

you

we

they

 

 

 

have got

 

 

 

she

he

it

 

has got

 

 

*Tabloya baktığımızda da anladığımız gibi biz I/you/we/they özneleriyle have got yapısını;she/he/it özneleriyle has got yapısını kullanıyoruz.Daha net anlayabilmek için örnekleri inceleyelim.

 

*I have got a car.( ben bir arabaya sahibim)

*They have got two brothers. (onlar 2 erkek kardeşe sahipler)

*She has got a computer. ((o bir bilgisayara sahip)

*My parents have got two children. ( ailem 2 çocuğa sahipler.)

*John and Mary have got bikes.( Mary ve John 2 bisiklete sahipler.)

*Mary has got wonderful toys.(Mary muhteşem oyuncaklara sahip.)

 

 

Have got ve has got yapısını bazen kısaltarak kullanmak isteriz bu durumlarda da have got yerine :‘ve got”

Has got yapısı yerine : “ ‘s got” yapısı kullanırız.Örneklere bakalım:

 

*I’ve got a sister.(ben bir kız kardeşe sahibim.)

*She’s got a doll.( oyuncak bir bebeğe sahip)

 

 

HAVEN’T GOT / HASN’T GOT

 

*Başlığın olumsuz olmasından da anlayacağımız gibi biz bu yapıyı sahip olmadığımız şeyleri anlatırken kullanıyoruz.Diyelim ki biz bir köpeğe sahip değiliz.Bunu söyleyebilmek için bu yapıyı bilmemiz gerekmektedir.Burada da tıpkı olumlu cümlede olduğu gibi öznelere göre kullanacağımız yapıyı belirliyoruz.

 

I

You

We

They

 

 

haven’t got

 

 

 

She

He

İt

 

 

hasn’t got

 

 

 

-I haven’t got a dog.( Ben bir köpeğe sahip değilim)

-She hasn’t got a bike.( o bir bisiklete sahip değil.)

-They haven’t got any pets.( onlar hiç evcil hayvana sahip değiller.)

-We haven’t got any money.(biz hiç paraya sahip değiliz.)

 

 

 

 

 

HAVE GOT/ HAS GOT

 

*Burada da,sahip misin diye sormak istediğimizde nasıl yapmalıyız onu görelim.Yine unutmayacağız ki; öznelere göre have got yada has got olacaktır ve birde bu yapıda artık have got /has got yapısının arasına özne koymak zorundayız.yani birbirinden ayıracağız. Nasıl mı:

 

 

Have

 

 

 

 

Has

 

 

 

 

 

I

You

We

They

 

       she

he

it

 

 

 

     got

 

 

 

 

got

 

 

 

 

 

 

 

-Have you got a sister?(bir kız kardeşe sahip misin?)

-Has she got a car?( o bir arabaya sahip mi?)

-Have they got a computer?(onlar bir bilgisayara sahip mi?)

-Have Mary and Rob got a child?( Mary ve Rob bir çocuğa sahipler mi?)

 

 

Viewed 12181 times

6 YORUMLAR

CEVAP VER