Going – to Future

Going – to Future

–ecek –acak kipi (gidecek) (planlanmış durumlarda)

“Going – to Future” Future Tense’nin bir çeşididir. Türkçemizdeki gelecek zamanda böylesi farklılıklar yoktur. “Going – to Future” genellikle iki olayı vurgulamak için kullanılır. Birincisi, olmak üzere olan bir aksiyon hakkında tahmin yürütürken kullanılır.

Örnek olarak: Watch out! That box is going to fall on you.

Dikkat et! Kutu kafana düşecek.

İkinci olarak planlanmış bir olayı anlatırken kullanılır.

Örnek olarak: I’ve made reservations for our summer holiday. We’re going to spend our holiday in Marmaris.

Yaz tatili için rezervasyonları yaptırdım. Yaz tatilimizi Marmaris’te harcayacağız.

Sentence Structure / Cümle Yapısı (Söz Dizimi)

Subject

am

is

are

going to

Verb–1

Object

Özne

am

is

are

going to

Fiil yalın halde

Nesne

*Burada cümle yapısı en basit biçimiyle verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre; Özneden sonra am, is, are yardımcı fiili gelmektedir daha sonra “going to” ve fiilin yalın hali gelir. “Going to” kafanızı karıştırmasın bu bir yardımcı fiildir. Yaptığı iş cümleye planlanmış gelecek zaman anlamını katar. “going to” yu “will” gibi düşünün. “Going – Future” de kullanılan zaman ifadecileri basit gelecek zamanda kullanılanların aynısıdır.

She is pregnant She is going to have a baby soon.

O hamile. O -acak sahip olm. yakında bebeğe Özne Yrd. Fiil Fiil Nesne

(O hamile, yakında bebeği olacak.)

Gördüğünüz gibi bu cümle örneğinde önce özne sonra “be going to” yardımcı fiili sonra fiilin birinci hali ve son olarak nesne getirilmiştir.

Examples / Örnekler

Look at these black clouds above in the sky. It’s going to rain.

Gökyüzündeki kara bulutlara bak. Yağmur yağacak.

Kerem and Aslı have been engaged for two years now. They’re going to get married in May.

Kerem’le Aslı iki yıldır nişanlılar. Mayısta evlenecekler.

Ahmet has taken his ticket. He is going to go to İstanbul tomorrow.

Ahmet biletini aldı. Yarın İstanbula gidecek.

(“going to go to” kafanızı karıştırmasın) birisi yardımcı fiil diğeri “go” ise gitmek fiilidir “to” ise yönelme belirtir.)

It seems that there is going to be a serious conflict before long.

Görünüyor ki, yakında ciddi bir kargaşa olacak.

Türkiye is going to discuss some points with the members of the European Union.

Türkiye Avrupa birliğinin üyeleriyle bazı noktaları görüşecek.

Types of Statements / Başlıca ifade Türleri

(+) Affirmative Statements / Olumlu İfadeler

We are going to leave for Side soon .

Yakında Side’ye gitmek için ayrılacağız.

They’re going to play computer game together.

Beraber bilgisayar oynu oynayacaklar.

(-) Negative Statements / Olumsuz İfadeler

She is not going to attend the same school this year.

Bu yıl aynı okula gitmeyecek.

We are not going to walk to school again.

Okula bir daha yürümeyeceğiz.

(?) Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları

Are you going to come with us?

Yarın erken kalkacak mısın?

Is she going to play golf with us?

O bizimle golf oynayacak mı?

(!) Short Answers / Kısa Cevaplar

Yes, I am. / Evet, öyle yapacağım.

Yes, he is. / Evet, öyle yapacak.

No, I am not. / Hayır, yapmayacağım.

No, he is not. / Hayır, öyle yapmayacak.

WH- Questions / WH- Soruları (“Ne” Soruları)

When are they going to leave?

Ne zaman ayrılacaklar?

When is she going to come tonight?

Bu akşam o ne zaman gelecek?

Viewed 61880 times

12 Comments

  1. “Be going to”ile ilgili örekleri çok verin özellikle yaz tatilinde nereye gideceğim.Neler yapacağım gibi örneklerrrrrrr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.