Future Perfect Tense –Gelecekteki Yakın Geçmiş Zaman

Future Perfect Tense –Gelecekteki Yakın Geçmiş Zaman

Will + have + V3

 

 

Nerelerde Kullanılır ? :

1-) Gelecekte anılan zamanda tamamlanmış olacak işleri anlatırken. Bu anlatımda zaman cümlecikleri veya saat kullanırız. Genellikle by kelimesinden yararlanırız.

 

We shall have signed the contract by the end of the month.

(Ay sonuna kadar kontratı imzalamış olacağız.)

The goods will have gone before 9 p.m.

(Akşam dokuzdan önce eşyalar gitmiş olacak.)

Jane will have done the housework when we get there.

(Biz oraya gittiğimiz zaman Jane ev işini yapmış olacak.)

 

2-) Gelecekte belirli bir süre içinde tamamlanmış olacak işleri anlatırken. Bu anlatımda in, within kelimelerinin kullanıldığına sık sık şahit oluruz.

 

Paul will have finished the course in three months.

(Paul üç ay içinde kursu bitirmiş olacak.)

We shall have completed painting within three hours.

(Üç saat içinde boyama işini bitirmiş olacağız.)

Mary will have burnt all the coal within three months.

(Mary üç ay içinde bütün kömürü yakmış olacak.)

 

3-) Geçmişteki herhangi bir olayla ilgili olan şimdiki tahminimizi anlatırken.

I’ll have left the windows open.

(Pencereleri açık bırakmış olacağım – olmalıyım.)

They’ll have missed the plane.

(Uçağı kaçırmış olacaklar – kaçırmışlardır.)

You won’t have studied enough.

(Yeterince çalışmamış olacaksın – çalışmamışsmdır.)

Olumlu Şekli

(Affirmative Form)

I

will /shall

Özne + will/shall + have + fiil (3. Şekli)

have eaten all of them before 5 p.m.

He / She / It

We / You / They

Not: Bu tense’te future olduğu için will/shall, perfect olduğu için have ve fiilin 3. şekli kullanılıyor.

Örnekleri çoğaltalım.

I’ll have drawn the plan by tomorrow evening.

(Yarın akşam planı çizmiş olacağım.)

You will have taken the exams in a few weeks time.

(Birkaç haftaya kadar sınavlara girmiş olacaksınız.)

Şenay will have been here by the end of this month.

(Ay sonunda Şenay buraya gelmiş olacak.)

Your illness will have cost us 10.000 liras by the end of the week.

(Hafta sonunda senin hastalığın bize 10.000 liraya patlayacak.)

I’ll have finished the housework when you come back.

(Sen döndüğünde ev işini bitirmiş olacağım.)

Olumsuz Şekli

(Negative Form)

I

won’t / shan’t

Özne + won’t / shan’t + fill (3. Şekli)

have left before Jane reaches here

He / She / It

We / You / They

Örnekleri çoğaltalım

I shall have finished my homework by 5 p.m.

(Öğleden sonra saat beşte ödevimi bitirmiş olacağım.)

I shan’t have finished it by 4 p.m.

(Onu saat dörtte bitirmiş olmayacağım.)

You will have made the carpet in a few months time.

(Birkaç ay içinde halıyı yapmış olacaksın.)

You won’t have made it in a few weeks’ time.

(Onu birtcaç hafta içinde bitirmeyeceksin.)

Erdal will have saved 20.000 liras by the end of this year.

(Erdal bu yıl sonunda 20.000 lira biriktirmiş olacak.)

He won’t have saved 25.000 liras by the end of this year. (

Bu yıl sonunda 25.000 lira biriktirmiş olmayacak.)

They will have pulled down all those old buildings in two years’ time.

,(Şu eski binaların hepsini iki yıl içinde yıkmış olacaklar.)

They won’t have pulled them down in a years time.

(Onları bir yıl içinde yıkmış olmayacaklar.)

She will have lost two kilos by the end of the month.

(Ay sonunda iki kilo vermiş olacak.)

She won’t have lost four kilos by the end of the month.

(Ay sonunda dört kilo vermiş olmayacak.)

Soru Şekli

(Interragative Form)

Will / Shall

I

Will/Shall + özne + have + fiil (3. şekli)

have heard of Ali by then?

He / She / It

We / You / They

Örnekleri çoğaltalım:

He will have been in prison by the end of next month.

(Gelecek ayın sonlarında hapishanede (hapishaneye girmiş) olacak.)

 

 

Will he have been in prison by the end of next month?

(Gelecek ayın sonlarında hapishaneye girmiş olacak mı?)

 

 

By this time next year they will have built their new house.

(Gelecek yıl bu zamanlarda yeni evlerini yapmış olacaklar.)

 

 

By this time next year will they have built their new house?

(Gelecek yıl bu zamanlarda yeni evlerini yapmış olacaklar mı?)

 

 

We shall have had our supper at 8 p.m..

(Akşam saat sekizde akşam yemeğimizi yemiş olacağız.)

 

 

Shall we have had our supper at 8 p.m.?

(Akşam saat sekizde akşam yemeğimizi yemiş olacak mıyız?)

 

 

Mr. Smith will have drunk all the wine by the end of this week.

(Bu hafta sonunda Mr. Smith bütün şarabı içmiş olacak.)

 

 

Will Mr. Smith have drunk all the wine by the end of this week?

(Bu hafta sonunda Mr. Smith bütün şarabı içmiş olacak mı?)

 

 

Will the goats have eaten all the young trees by the end of the month?

(Keçiler ay sonuna kadar bütün genç ağaçları yemiş olacaklar mı?)

 

 

Will the goats have eaten all the young trees by the end of the month?

(Keçiler ay sonuna kadar bütün genç ağaçlan yemiş olacaklar mı?)

 

 

Olumsuz Soru Şekli

(Interragative – Negative Form)

Won’t / Shan’t

I

Won’t / Shan’t + özne + have + fiil (3. şekli)

have drunk the milk in a few minutes time?

He / She / It

We / You / They

 

 

Örnekleri çoğaltalım:

I shall have received the telegram within three hours.

(Üç saat içinde telgrafı almış olacağım.)

 

 

Shan’t I have received the telegram within three hours?

(Üç saat içinde telgrafı almış olmayacak mıyım?)

 

We shall have completed mending the windows in a week’s time.

(Bir hafta içinde pencerelerin tamirini bitirmiş olacağız.)

 

Shan’t we have completed mending the windows in a week’s time?

(Bir hafta içinde pencerelerin tamirini bitirmiş olmayacak mıyız?)

They will have opened the new factory by next week.

(Yeni fabrikayı gelecek hafta açmış olacaklar.)

 

Won’t they have opened the new factory by next month?

(Yeni fabrikayı gelecek hafta açmış olmayacaklar mı?)

 

Judy will have left Ankara by this weekend.

(Judy bu hafta sonu Ankara’dan ayrılmış olacak.)

 

 

Won’t Judy have left Ankara by this weekend?

(Judy bu hafta sonu Ankara’dan ayrılmış olmayacak mı?)

 

Tag Questions  :  Soru Ekleri

 

 

Cümle olumsuz

Tag question olumlu

Ali won’t have left before we get there,

will he? – No, he won’t.

The children won’t have finished the work then,

will they? – No, they won’t.

She won’t have prepared the prescription,

will she?

Cümle olumlu

Tag question olumsuz

They will have attended the course by next month,

won’t they? – Yes, they will..

Sedat will have eaten my cake,

won’t he? – Yes, he will.

Mary will have heard the new by this time,

won’t she? – Yes, she will.

 

Soru – Cevap örnekleri :

A — Yes, No cevaplan isteyen sorular.

 

Will you have finished my dress by the end of this week?

(Bu hafta sonunda elbisemi bitirmiş olacak mısınız?)

— Yes, I will.

— Yes, I’ll have finished it by then.

 

Will they have sent the workers by 5 p.m.? (İşçileri saat beşte göndermiş olacaklar mı?)

— No, they won’t.

— No, they won’t have sent them by 5 p jm.

 

Will Mary have had her lunch in ten minutes?

(Mary on dakika içinde öğle yemeğini yemiş olacak mı?)

— Yes, she will.

— Yes, she’ll have had it by then.

 

Will Richard have arrived in London in an hour’s time?

(Richard bir saat içinde Londra’ya varmış olacak mı?)

— No, he won’t.

— No, he won’t have arrived there in an hour’s time.

 

Will the guests have gone to their homes when İ get there? (Ben oraya vardığımda misafirler evlerine gitmiş olacaklar mı?)

— No, they won’t.

— No, they won’t have gone to their homes when you get there.

Soru kelimeleriyle sorulan sorular.

 

When will you have repaired the TV set? (in a few days’ time)

(Televizyonu ne zaman-a kadar- tamir etmiş olacaksınız?)

I’ll have repaired it in a few days’ time.

 

What time will the guests have come? (8.00)

(Misafirler saat kaçta gelmiş olacaklar?)

They’ll have come by 8.00.

 

Who will have telephoned before you leave home? (Mary)

(Siz evden ayrılmazdan önce kim telefon etmiş olacak?)

Mary will have telephoned before I leave home.

 

How many exercises will the students have done before the lesson is over? (six)

(Ders bitmezden önce öğrenciler kaç alıştırma yapmış olacaklar?)

They will have done six exercises before the lesson’s over

How many kilos will your mother have lost by next month if she continues with her diet? (5 kilos)

(Eğer rejimine devam ederse gelecek ay-a ‘kadar- anneniz kaç kilo vermiş olacak?)

She’ll have lost five kilos.

 

Viewed 2968 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.