Few / A Few / Little / A Little

92
10173

 

Few / A Few / Little / A Little

 

FEW

 

*Sayılabilen (çoğul) isimlerle kullanılır “az “anlamını verir. Olumsuz bir anlam taşımaktadır. Bahsettiğimiz nesnenin sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder.

 

– I have got few friends in the school so I am lonely.(Az arkadaşım var bu yüzden yalnızım.)

– They have got few chairs in the room.(Oda da az sandalyeye sahipler.)

 

*Yetmeyecek kadar az anlamındadır.

 

A FEW

 

*Sayılabilen isimlerle kullanılır.Olumlu bir anlam taşır.Bahsettiğimiz nesnenin sayıca “az” ama “yeterli” olduğunu ifade eder. “Birkaç” anlamında da kullanabiliriz.

 

– I have got a few friends in the school.(Birkaç tane arkadaşa sahibim.)

-She has got a few chairs in her room.(Odasında birkaç sandalyeye sahip.)

 

*Az ama yeterli anlamındadır.

 

LITTLE

 

*Sayılamayan isimlerle kullanılır. “ Az” anlamındır.Olumsuz bir anlam taşır.Bahsettiğimiz nesnenin sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder.

 

-We have little milk.We can not make a puding.(Çok az süte sahibiz.Puding yapamayız.)

 

*Amacımız için yeterli değil.

 

 

A LITTLE

 

* Sayılamayan isimlerle kullanılır. Olumlu bir anlam taşır.Bahsettiğimiz nesnenin sayıca “az” ama “yeterli” olduğunu ifade eder. “Biraz” anlamında da kullanabiliriz.

 

-We have a little milk.Let’s make a puding.(Biraz süte sahibiz.Hadi puding yapalım.)

 

 

*Az ama yeterli anlamındadır

Viewed 130886 times

92 YORUMLAR

CEVAP VER