Do- Does Konu Anlatımı

35
13819

DO DOES KONUSU

 • Geniş zaman (genelde do-does olarak bilinir ) ile ilgili açıklamaları ” Elementary ” bölümünde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Biz bu dersimizde ise pratik anlamda geniş zamanı nasıl kullanacağımızı örneklerle vereceğiz.
 • Alışkanlıkların anlatıldığızamanolarakdatarifedebileceğimizbuzamanileilgilişusorularabakalım ;
 • 1 Do you like your job ? / İşini seviyor musun ?

  2 Where do you work ? / Nerede çalışıyorsun ?

  3 Do you earn a lot of money in your work ? / İşinde çok para kazanıyor musun ?

  4 How do you relax after work ? / İşten sonra nasıl rahatlıyorsun / dinleniyorsun ?

  5 How many hours do you work in a day ? / Günde kaç saat çalışıyorsun ?

  6 What don’t you like about your job ? / İşinde neyi sevmiyorsun ?

  7 What does she / he do ? / O ne iş yapar ?

  8 What do you do ? / Sen ne iş yaparsın ? / Ne yapıyorsun ?

 • a ” Of course. I love my job. I have a lot of excitement and imagination in my job.”

  b ” It is so tiring and stressful when you overwork till night. ”

  c ” It changes. I earn 3000 Dolar per month.When you work extra hours, you will be paid about 4000 dolar.”

  d ” He is an architect ”

  e ” I play soccer with my friends I also play guitar.”

  f ” I work in an office for a French Holding Company.”

  g ” I am a research assistant at a university.”

  h ” I work 8 hours in a day”

Görüldüğü gibi sorular, hedefteki kişinin genel anlamda neler yaptığını anlamak üzere do ve does kullanarak sorulmuş

 Mesela ” What do you do ” sorusuna birkaç farklı şekilde cevap verilebilir ;

1 I am a research assistant at a university.

2 I’m an engineer.

3 I work in shopping mall

4 I am at school

” What does he-she do?” sorusuna da ;

1 He is an actor

2 She is a musician

3 She is a nurse

4 He works at school. He is a teacher

5 He’s a journalist.

Karşıdaki kişinin nerede ( Where ) çalıştığını birkaç farkı şekilde soralım ;

Do you work ………?

a in an office

b in a company

c in a hospital

d inside

e outside

f at school

g at home

He came to the meeting, didn?t he? (O toplantıya geldi, değil mi?)

She doesn?t study, does she? (O çalışmıyor, değil mi?)

Soru takılarında daima şahıs zamirleri kullanılır.

The workers work hard, don?t they? (İşçiler sıkı çalışıyor, değil mi?)

(?Don?t the workers? değil de ?don?t they? denir.)

Everybody was ill, weren?t they? (Herkes hastaydı, değil mi?)

(Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından soru takılarını oluşturulurken zamir olarak ?they? kullanılır. ?They? kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. Bu nedenle yukarıdaki cümlede ?weren?t they? kullanılmıştır.)

No money was spent, was it? (Para harcanmadı, değil mi?)

They can hardly run, can they? (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?)

I am rich, aren’t I? (Ben zenginim, değil mi?)

(Normalde cümlenin yardımcı fiili ?am? olduğu halde “amn’t” yardımcı fiili bulunmadığından “aren’t” kullanılır.)

She used to swim everyday, didn’t she? (O her gün yüzerdi, değil mi?)

(“used to” ifadesinden sonra ?did? veya ?didn’t? kullanılır.)

 Geniş zamanın yardımcı fiiller do ve does ‘dır.Do, I/You/We/They ile, Does ise He/She/It ile kullanlır. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. 3. şahıslarda fiil -s eki alır. (bkz. ingilizce -s eki alma kuralları)Soru ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiil kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman Kullanımı

Sürekli doğru olan ifadeleri söylerken geniş zaman kullanırız:

The sun rises in the east.

(Güneş doğuda doğar.)

 

My parenst live near Denver.

(Ailem Denver’ın yakınında yaşıyor.)

 

Alışkanlıklardan, sürekli olan olaylardan bahsederken geniş zaman kullanılır: Ahmet plays golf every Saturday.

(Ahmet her cumartesi golf oynar.)

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Peter always gets up late on Saturday.

(Peter Cumartesileri her zaman geç kalkar.)

My mother often speaks French at home.

(Annem evde sık sık Fransızca konuşur.)

My father watches TV most evenings.

(Babam çoğu akşam TV seyreder.)

(bkz. ingilizce -s eki alma kuralları)

İngilizce Geniş Zaman Soru Cümleleri

Geniş zamanda soru cümlesi oluştururken Do/Does başa gelir:

Olumlu CümleSoru CümlesiI know.Do I know? You think.Do you think? He likes.Does he like? She remembers.Does she remember? It helps.Does it help? We want.Do we want? They understand.Do they understand?

Görüldüğü gibi geniş zamanda soru cümlesi oluşturmak için yapmamız gereken

Do ve Does yardımcı fillerini başa getirmek olur.

 

do you like milk?

-yes I like milk

do you have a pet

-I have a pet

does she go to school

-yes,she does.                                                                                     ÖRNEKLER

peter doesn’t enjoy getting up early

do you like playing football

selim doesn’t like swimming

mark doesn’t love classical music

she doesn’t like watching films.

ali doesn’t enjoy football

do you like computer games

does emre like playing volleyball

sue doesn’t like eating ice cream.                                                         

Viewed 98173 times

35 YORUMLAR

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.