Dil Gelişimi

DİL GELİŞİMİ

-Eğitim öğretimde iletişimin sağlıklı ve etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için dil gelişimi çok önemlidir.

-Dil gelişimi bilşsel gelişimle paralellik gösterir.

-Dil aynı zamanda psikomotor bir davranıştır. Çünkü duygu ve düşünceler ses organları kullanılarak ifade edilir.

Bedende Dil gelişimi ile ilgili kuramlar 3 grupta toplanabilir;

1)Davranışçı Yaklaşım

2)Sosyal Öğrenem Yaklaşımı

3)Psiko-linguistik Kuram

Davranışçı Yaklaşım:Dilin pekiştirmeler yoluyla kazanıldığını savunmaktadır. Bebekler sesleri tekrar ederken gündelik dildeki kelimelere benzer sesler çıkardıklarında çevresi tarafından pekiştirilirler. Pekiştirilen sesler sık tekrar edilir. Böylece dil gelişmeye devam eder.

Sosyal Öğrenme Yaklaşımı:Bu yaklaşıma göre dil, ana babanın model olması, çocuğun taklit etmesi ve düzeltici geribildirim vermesi biçiminde gelişir.

Psiko-linguistik Kuram (Chomsky):Davranışçı ve sosyal öğrenme kuramlarına eleştiri getirmiştir. Onlara göre önemli olan çevredir. Çevre çocuğun dili öğrenip

öğrenemeyeceğini değil, hangi dili öğreneceğini belirler.Bu kurama göre çocuklar doğuştan dil öğrenme donanımıyla dünyaya gelirler. Biyolojik yaklaşımdır.Normal gelişen her çocuk dil öğrenir. Her birey doğuştan bir ‘Dil Kazanma Mekanizmasına" sahiptir.

-Dil kazanma mekanizması, çocuğun çevresinde konuşulan dili içselleştirmesini, kurallarını anlamasını ve daha sonra gramer kurallarına uygun olarak konuşmasını sağlar.

DİL GELİŞİM AŞAMALARI

1)Agulama-Babıldama Dönemi (0-6 Ay)

 

-İlk bir ay sadece ağlarlarBebek çeşitli sesler çıkarır.

-İhtiyaçları için ağlar.

-Sesleri bilinçsizce çıkarır, refleksiftir.

-Ağlayarak sosyal iletişim kurarlar.

2)Heceleme Dönemi (6-12 Aylar)

 

-Sesleri kendi kendilerine tekrarlar.

-Konuşma organları olgunlaşmıştır.

-Heceler çıkarılmaya başlar. Örnek: ba-ba, ma-ma gibi.

-En geç bu dönemin sonuna kadar annesinin sesini tanımaya başlarlar.

3)Tek sözcük Dönemi (12-18 Aylar)

 

-Konuşmanın başlangıcı sayılır.

-Konuşmada kritik dönemdir.

-Tek sözcükle çok şeyler anlatılmaya çalışılır.

 

Morgem:Tek sözcükle çok şeyin anlatılmasına

verilen isimdir.

4. Telgrafik Konuşma Dönemi(18-24 Aylar)

 

-Sözcüklerin birleştirilme dönemidir

-Kullanılan kelime sayısı artar

-İki kelime peş peşe söylenerek anlamlı cümle kurulur

-Kelimeler arasında bağlaç kullanılmadan sözcüklerin

kullanılma biçimidir.Örnek: Anne su

5. İlk Gramer Süreci (24-60 Aylar)

-Cümleler ve gramer kuralları hızla öğrenilir.

-Kelime haznesi genişler.

-Kurallı ve grameri uygun cümleler gelişir.

 

 

Viewed 12807 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.