Singular, Plural Nouns

*Türkçe’de bir ismi çoğul yapmak için ismin sonuna nasıl “lar , ler” eki getiriyorsak,İngilizce’de de çoğu zaman “s” getirerek bir ismi çoğul yapmış oluyoruz.
-a flower ………… flowers
-a car …………… cars

Read more »

Taq Questions

*Türkçe de kullandığımız “değil mi” sözcüğüne eş değer diyebiliriz.Tüm zamanlarda “Tag Question” yapabilmek için o zamanın nasıl kullanıldığını başka bir değişle o zamanın yardımcı fiillerini bilmemiz gerekmektedir.Önemli bir nokta ise: Eğer cümlemiz olumlu ise tag question’ımız olumsuz , eğer cümlemiz olumsuz ise tag question’ımız olumlu olacaktır.Örneklerle daha iyi anlayalım.

Read more »

There is, There are

Bu yapımızın Türkçe karşılığı var demektir.:Örneğin;masamızın üzerinde 2 elma yada çantamızın içinde defterler var demek istediğimiz zaman bu yapıyı kullanacağız.Bu yapıyı da cümlenin tekil yada çoğul olma durumuna göre değiştirmemiz gerekmektedir.Çoğul bir cümleyle yani birden fazla şeye sahip olma durumunda “there are” ,tekil bir cümleyle yani bir tek şeye sahip olma durumunda “there is” yapısını kullanacağız.Örneklerle daha iyi pekiştirelim.

Read more »

Possessıve Adjectives And Possessive “S”

*Öncelikle dersimize “Possessive Adjective” ile başlayalım.Türkçe de kullandığımız “iyelik sıfatlarının aynısıdır”. Türkçe de iyelik sıfatlarımız, sizinde hemen hatırlayacağınız gibi “benim,senin,onun,bizim,sizin,onların” dır. İngilizce de iyelik sıfatlarımız “” dır.Burada kafamızı karıştırabilecek tek şey 2 adet your bulunması ama…

Read more »

Have got / Has got – Sahiplik Yapısı

Biz have got ve has got yapısını Türkçe’de sahiplik anlamına kullanırız.Sahip olduğumuz her şeyden bahsederken bunu kullanabiliriz.Türkçe olarak sahip olduğumuz bir şeyi hemen düşünelim.”ben bir arabaya sahibim.”İşte bu örnekte olduğu gibi bu tür cümlelerde bu yapıyı kullanacağız.Peki ama neden aynı anlama gelen iki sözcük var diye düşünebilirsiniz.İşte bu noktada bizde size aşağıdaki tabloyu incelemenizi önereceğim

Read more »

Countable / Uncountable Nouns (Sayılabilen / Sayılamayan İsimler)

Bir ismi doğru yerde kullanabilmemiz için İngilizce de hangi isimler sayılabilir, hangileri sayılamaz bilmeliyiz. Örneğin, günlük hayatta çok karşılaşacağımız bir durumu düşünelim.Diyelim ki; bir kafeye gittik ve bir çay almak istiyoruz.Biz tutup Türkçe gibi düşünüp “ a tea” dersek yanlış yaparız çünkü İngilizce de cay kelimesi sayılamaz.

Read more »

ARTICLES (a-an-the)

A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim.

Read more »