İngilizce Fiiller, Anlamları, İkinci Halleri, Okunuşları

İngilizce Fiiller, Anlamları, İkinci Halleri, Okunuşları

Read more »

Active, Passive Voice, Etken Edilgen Yapılar

Yukarıda çizmiş olduğumuz tabloda hangi zaman ( tense ) in hangi şekillerde passive yapıldığı görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi active cümlenin nesnesi daima passive cümlenin öznesi olmaktadır.Passive yapıda kimin ne yaptığından çok neyin yapıldığı önemlidir. Bunun Türkçemizdeki karşılığı edilgendir.

Read more »

İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiilleri

Aşağıda en çok kullanılan Ingilizce Düzensiz Fiilleri ve anlamlarını bulabilirsiniz.
İngilizce Düzensiz Fiiller, İngilizce Düzenli Fiiller, İngilizce Fiillerin Anlamları

Read more »

Ding dang dong Şarkısı ve Türkçe Çevirisi

Morning bells are ringing, Morning bells are ringing.
Ding,dang,dong. Ding,dang,dong.
Are you sleeping, Are you sleeping,
Little John, Little John?

Read more »

İngilizce a – an, Artikeller, İngilizce the, English Articles

İngilizce’de (a) ve (an) isimlerin önüne getirilir ve (bir/herhangi bir) anlamınım verir.İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir. Belirli bir nesneden söz ediliyorsa “the” kullanılır. “The” sayılamaz isimler ve sayılabilir tekil ve çoğul kelimelerin hepsiyle kullanılabilir.

Read more »

İngilizcede Ayların Yazılışı Okunuşu Anlamları

İngilizcede Ayların Yazılışı Okunuşu Anlamları, İngilzice Aylar

Read more »

LOZAN ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923)

Patrikhane İstanbul’da kalacaktır. Patrik seçimini, başka devletleri iç işlerine karış-tırmak istemeyen Türkiye yapacaktır. Türkiye Or­todoks din adamlarının belirlediği üç adaydan birini patrik olarak tayin edecektir. Patriğin siyasal yetki­leri olmayacaktır.

Read more »

BÜYÜK TAARRUZ (26 AĞUSTOS 1922)

Türk ordusu 26 Ağustos 1922’de taarruza geçti. 30 Ağustos 1922’de ise Dumlupınar’da Yunan ordusu ile Türk ordusu arasında Başkomutan Meydan Mu­harebesi oldu. Başkomutan Meydan Muharebesinde Türk ordusu karşısında malüb olan Yunan ordusu batı yönünde kaçmaya başladı. Mustafa Kemal Türk ordusunun bu zaferi üzerine Yunanlıların ül-keden tamamen atılması için orduya “Ordular ilk hedefiniz Ak Denizdir İleri!” emrini verdi.

Read more »

ANKARA ANTLAŞMASI

Fransa ile TBMM arasında Eskişehir-Kütahya Savaşlarından önce barış görüşmeleri başlamış; fakat Türk ordusunun bu savaştaki başarı­sızlığı Fransızları ümitlendirmiş ve Fransızlar Yu­nanistan ile Türkler arasındaki mücadelenin kesin sonucunu beklemeye başlamıştır.

Read more »

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

Açıklamalar: Halktan yardımlar toplanamadan Sakarya Savaşı başlamıştır. Bu vergiler Osmanlı zamanında toplanan avarız vergisi ile benzerlik gösterir.

Read more »