Problem Çözmeye İlişkin Yaklaşımlar

Problem Çözmeye İlişkin Yaklaşımlar   Deneme-Yanılma yoluyla problem çözme:   (Thorndike, davranışçı yaklaşım) Birey problem durumu karşısında (uyarıcı) çeşitli davranışlar sergiler, Sonuca götüren (pekiştirilen) davranışlar öğrenilir. Diğerleri söner. Anlamlı bilgilerin…

Read more »