Aktif Katılım ve Gösteri Yolu ile Öğrenme

  AKTİF KATILIM VE GÖSTERİ YOLU İLE ÖĞRENME 21. yüzyılda bireylere nitelik ve kişilik kazandıran okulların, öğrenmeyi, problem çözmeyi, yaşam güçlüklerini gidermeyi öğreten kurumlar olarak yeniden yapılandırılmaları gerekmektedir. Eğitim amaçlarının…

Read more »

KPSS 2010 Yeni çıkan çağdaş teknikler

Yeni Düşünce Üretimi İçin Bazı Teknikler KPSS 2010 YENİ ÇIKAN ÇAĞDAŞ TEKNİKLER Yardımsever tüketiciler (helpful consumers) metodu: Tüketiciler dinleniyor tek taraflı camlı mekânlarda reaksiyonlar izleniyor; ardından yaratıcı seans başlıyor. İhtiyaç…

Read more »

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar -4

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar Top Taşıma: İç içe iki çember oluşturulur, iç ve dış çemberdekiler yüz yüze gelecek ve ikişerli eşleşecek biçimde ayakta dururlar. Verilen bir sorunla ilgili…

Read more »

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar -2

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar Eleştirel Düşünme: Önceki deneyimleri, bilgi ve düşünceleri inceleyip, farklı görüş ve bilgileri tarttıktan sonra dengeli bir yargıya varmadır. Gerçeği bize aktırıldığı şekliyle olduğu gibi…

Read more »

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar -1

KPSS 2010 EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 5E Öğretim Modeli: Yapılandırmacı öğretim modellerinden biridir. Öğrencinin araştırma merakını artıran, konu ile ilgili beklentilere cevap veren, sahip oldukları bilgi ve becerilerin aktif bir…

Read more »

Başlıca Öğretim Stratejileri

BAŞLICA ÖĞRETİM STRATEJİLERİ   Strateji: Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Yani amaca ulaşmak için geliştirilen planın uygulanmasıdır.     1)SUNUŞ YOLUYLA…

Read more »

Çeşitli Öğretim Yöntemleri 1

ÇEŞİTLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1)ANLATIM YÖNTEMİ:Anlatım, öğretmenin bilgilerini, pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği geleneksel bir yöntemdir. -Anlatım en eski öğretim yöntemidir. Çok sık kullanımı, kötüye kullanımı…

Read more »

Tam Öğrenme Modeli

TAM ÖĞRENME MODELİ (Bloom) -Bu modelin temelinde “hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrenci vardır” görüşü yatmaktadır. Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı verilir ve yüksek nitelikli öğretme hizmeti sağlanırsa beklenen…

Read more »

İngilizce Çoklu Zeka Kuramı – Multiple Intelligences in English

Multiple Intelligences in English İngilizce Çoklu Zeka Kuramı The theory of multiple intelligences was developed in 1983 by Dr. Howard Gardner, professor of education at Harvard University. It suggests that…

Read more »

Howard Gardner, Ph.D. Çoklu Zeka Kuramı – Howard Gardner, Ph.D. Multiple Intelligences

INTELLIGENCE IN SEVEN STEPS Howard Gardner, Ph.D. The concept of intelligence, a very old one, has been employed in the most varied ways over the centuries. During the past century,…

Read more »