KPSS İLE İLGİLİ KAVRAMLAR – EŞ ANLAMLAR

KPSS İLE İLGİLİ KAVRAMLAR – EŞ ANLAMLAR Biliş (Kognif) Bilişsel (Kognitif, Zihinsel, Bütünsel, Gestalt) Kuram Duyuşsal (Efektif) Alan Kavrayarak (İçgörüsel, Seziş) Yoluyla Öğrenme İnsancıl (Duyusal, Hümanist) Kuram Fonksiyonolist (İşlevselci) Kuram…

Read more »

Öğretmenlik Mesleğine Giriş Kitap Özeti

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ Eğitim: Okul öncesinde, okul yaşamında okul sonrasında başka bir deyişle yaşam boyu devam eden bir süreçtir, bu süreç bireyin yaşam boyu edindiği deneyimlerin tümünü kapsar. Bireyde kendi…

Read more »

Eğitim Yönetimi

YÖNETİM: Hedeflerin belirlenmesi bunlara götürücü kararların alınması uygulanması ve yapıların düzeltilip geliştirilmesidir.En dönümcül (kritik) kaynak,insan kaynağıdır,çünkü diğer kaynaklara egemen olan odur. EĞİTİM YÖNTEMİ: Bizim ülkemizde merkez ve taşra yönetimi şeklinde…

Read more »

Sınıfta İlk Günler

Sınıfta İlk Günler SINIFTA İLK GÜNLER :Öğretmen , öğrencilerden beklediği davranış tiplemelerini ilk karşılaşmadan itibaren göstermeli, beklemeli,ilk günlerin özenli ilişki biçiminin sürmesi için kararlı davranmalıdır.İlk günlerin dikkat ve özeninin sürdürülebilmesi…

Read more »

Sınıf İletişim Yöntemi

SINIF İLETİŞİM YÖNTEMİ Sınıf konuşmalarında emir dili değil istek dili ;yargılayıcı değil,betimleyici dil kullanılmalıdır. Emir dili :Kalk-otur-kapıyı kapat İstek dili :Kapıyı kapatır mısın ? Yargılayıcı dil :Tembel-beceriksiz-pasaklı-sakar Betimleyici dil :Dikkat…

Read more »

Eğitim Planlarının Yönetimi

EĞİTİM PLANLARININ YÖNETİMİ : Eşgüdüm :Bir işin değişik birimlerini yapanların ,birbirlerinin ne yaptığından haberi olması ,iş kurgusu .İşlerin değişik parçalarının uyum içinde yapılması. *planlar uyum içinde hazırlanmalı,bireysel yaratıcılıklara engel olmamalıdır….

Read more »

Gagne'ye göre öğrenme ürünleri Entelektüel Becerileri (Basitten karmaşığa)

Gagne’ye göre öğrenme ürünleri Entelektüel Becerileri (Basitten karmaşığa) 1)İşaret öğrenme. Öğrenme işarete verilen tepkidir. Örneğin yılan görünce korku tepkisinin verilmesi. Şartlı refleks, korkular. 2)Uyaran-davramm arasında bağ kurma. Belli biruyarıcıya tepki…

Read more »

İçerik

İÇERİK Bir öğretim programında içeriğin belirlenmesi işlemi "ne ögretelim?" sorusuna cevap aramadır. Bu nedenle içerik hedeflerle tutarlı olmalıdır. Türkiye’de Okul öncesi, İlköğretim ve Orta Öğretim kademelerinin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı…

Read more »

Program Tasarısı Hazırlama

PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA   Bu bölümde bir eğitim programının hazırlanmasında temel öğelerinden bahsedilecektir. Bunlar;   1)Hedef 2)içerik 3)Eğitim durumları (Öğrenme-öğretme durumları) 4)Sınama durumları (Değerlendirme)   Bunlar; bir eğitim programını oluşturan…

Read more »

İhtiyaç Saptama

İHTİYAÇ SAPTAMA İhtiyaç, savunmaya değer bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli ve yararlı olan husus ya da güçlü istek olarak ifade edilmektedir. Programın hazırlanması için bir program ihtiyacının ortaya çıkması ve…

Read more »