Çoktan seçmeli Test Maddelerinin Başlıca Çeşitleri

Çoktan seçmeli Test Maddelerinin Başlıca Çeşitleri Doğru Cevaba Göre Sınıflama -Doğru cevabı kesin ve biricik olan maddeler, -Anahtarlanmış, cevabı en doğru olan maddeler, -Anahtarlanmış, cevapları birden fazla olan maddeler, -Bileşik…

Read more »

Çoktan Seçmeli Testler

Çoktan Seçmeli Testler Sorulan bir testin cevabını verilen cevaplar arasından seçtiren maddelerden oluşan testlere denir. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve kısmen de olsa değerlendirme düzeyindeki davranışlan ölçmede etkilidir. Yapılacak sınavın…

Read more »

Doğru-Yanlış Testlerinin Özellikleri

Doğru-Yanlış Testlerinin Özellikleri Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır. Puanlaması kolay ve objektiftir. Şans başarısı yüksektir. Bu oran % 50 ‘dir. Doğru-Yanlış Testlerinde şans başarısını ortadan kaldırmada kullanılan üç yöntem; 1)Cümle yanlış…

Read more »

Boşluk Doldurma Testleri

KISA CEVAP GEREKTİREN (BOŞLUK DOLDURMALI) TESTLER Cevaplayıcının bir kelime, bir sayı, bir ibare veya en çok bir cümle ile cevaplayabileceği maddelerden meydana gelmiş test tipine kısa cevaplı test denir. Bu…

Read more »

Sözlü Sınavların Özellikleri

Sözlü Sınavların Özellikleri 1)Cevaplar sözlü olarak verilir. Bazı sözlü sınav çeşitlerinde cevabın yazı tahtasına yazdırıldığı görülse de sözlü sınavların çoğunda cevapların sözlü olarak verilmesi zorunludur. 2)Sınavı yapan kişi ile sınava…

Read more »

Yazılı Yoklamalar

YAZILI YOKLAMALAR Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması,ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. En önemli avantajı, uygulama, analiz, sentez gibi üst düzey zihinsel işlemler…

Read more »

Ölçme Sonuçlarının Betimlenmesi

Ölçme Sonuçlarının Betimlenmesi Frekans: Her puandan kaç tane olduğunu gösteren sayıya denir. A)Merkezi Eğilim Ölçüleri 1)Tepe Değer (mod ) -Bir veri grubunda en çok tekrarlanan, yani frekansı en yüksek olan…

Read more »

Yazılı,Sözlü Sınavlar ve Ödev ve Projeler

YAZILI SINAVLAR -Sınavda bilgi yanında yazının güzelliği, yazma becerisi de dikkate alınır. -Cevaplar sınırlı değildir. -Puanlama objektif olmayabilir. -Cevaplama zaman alabilir bu yüzden soru sayısı azdır. -Hazırlaması kolay fakat puanlaması…

Read more »

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları (TESTLER)   Bir sınav hazırlamanın aşamaları 1)Testin amacının belirtilmesi gerekir. 2)Testle ölçülmesi düşünülen davranışlar belirlenir. 3)Belirtke tablosu hazırlanır. 4)Kullanılacak soru türü belirlenir. 5)Aracın güvenirlik ve geçerliğini…

Read more »

Ölçme Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME Ölçme: Gözlenen niteliklerin, gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle belirtilmesine denir. ÖRNEK: Oda sıcaklığının 24 derece olması, çocuğun ağırlığının 30 kg olması Ölçme çeşitleri: 1)Doğrudan Ölçme: Ölçme konusu olan…

Read more »