Bağlanma Stilleri

    Bağlanma Stilleri, İş Yaşamı ve İş – Aile Yaşamı Etkileşimi/Dengesi       Bireylerin yetişkinlik dönemindeki iş yaşamları, bebeklik dönemindeki çevreyi keşfetme süreci olarak değerlendirilebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bebeklik…

Read more »

Bağlanma Süreci/Stilleri ve Kişilerarası İlişkiler

Bağlanma Süreci/Stilleri ve Kişilerarası İlişkiler   BEBEKLİK DÖNEMİ BAĞLANMA SÜRECİ, YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ, İŞ YAŞAMI VE İŞ-AİLE YAŞAMI ETKİLEŞİMİ/DENGESİ       Bağlanma Süreci / Stilleri ve Kişilerarası İlişkiler      …

Read more »

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar -3

Kpss 2010 Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar Öğrenme Halkası (Karplus): Piaget;in bilişsel gelişim kuramına dayalı olarak geliştirilen bu model öğrencide zihinsel gelişim, muhakeme kabiliyeti, konuları öğrenme başarısının geliştirilmesinde ve özellikle somut…

Read more »

Anne ve Baba Tutumları

ANNE BABA TUTUMLARI Yedi farklı anne baba tutumundan söz etmek mümkündür.Anne baba tutumlarını zaman zaman sosyal çevredeki insanlarda sergileyebilirler. Bu tutumlar; 1)İTİCİ TUTUM(REDDEDİCİ): Anne babanın, çeşitli nedenlerden dolayı çocuğu istememesidir….

Read more »

Psiko Seksüel Gelişim Kuramı

Psiko Seksüel Gelişim Kuramı Freud’un insanın gelişimi ile ilgili iki önemli görüşü vardır; *çocukluğun ilk yılları (0-6 yaş) kişiliğin oluşumunda çok önemlidir. *Kişilik gelişimi psiko-seksüel evreleri içerir. Oral Dönem: 0-1…

Read more »

Ezber

Ezber Sözel malzemenin ritmik hale getirilerek işitsel malzemeyle eşleştirilmesidir. Bilginin anlamlılığını artırarak kodlama sürecini zenginleştirmede dört temel öğe vardı. Bilginin anlamlandırılmasını artıran unsurlar; 1)Etkinlik, 2)Örgütleme, 3)Eklemleme, 4)Bellek destekleyici ipuçları.  …

Read more »

Sözel Bilgileri Öğrenme

Sözel Bilgileri Öğrenme   Herkesin ezbere bildiği ay, gün, dağ, ırmak şehir isimleridir. Basit olguları öğrenme, Olay ve eleman arasındaki ilişkidir. "Türkiye’nin başkenti Ankara’dır".   -Sözel Zincirleri Öğrenme, Birbirini takip…

Read more »

Transfer (Aktarım)

Transfer (Aktarım) Önceki öğrenmenin şimdiki öğrenmeyi etkilemesi olayıdır. Öğrenme malzemesinin YENİ öğrenmeyi kolylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Yani ileriye dönüktür. Pozitif transfer önceden öğrenilmiş bilginin sonraki bilgileri öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. örnek; hentbolü…

Read more »

Ket Vurma

  Ket Vurma Hatırlama ve unutma ile ilgilidir. Öğrenme malzemesinin niteliğinden çok, önceki ya da sonraki öğrenmenin diğerini unutturmasıdır. Yani etkisi geçmişe de dönüktür. Aşağıda açıklanacağı gibi ileriye ket vurma…

Read more »

Geri Getirme Ve Unutma

Geri Getirme Ve Unutma öğrenme sürecinde ön bilginin geri getirilmesi öğrenme düzeyini etkiler. Çünkü yeni bilgiler ön bilgi ile ilişkilendirilirse anlamlı hale gelir. Öğrenme hem sunulana hem de buna uyum…

Read more »