Ahlak Gelişimi

AHLAK GELİŞİMİ Piaget’nin Ahlak Gelişim Kuramı -Ahlak gelişiminin bilişsel gelişimle paralel seyrettiğini belirtmştir. -Ahlak gelişimi ile ilgili olarak çocukların oyunlarını gözlemiştir. Ahlak gelişiminin temel olarak iki dönemde incelendiğini belirtmiştir.  …

Read more »

Dil Gelişimi

DİL GELİŞİMİ -Eğitim öğretimde iletişimin sağlıklı ve etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için dil gelişimi çok önemlidir. -Dil gelişimi bilşsel gelişimle paralellik gösterir. -Dil aynı zamanda psikomotor bir davranıştır. Çünkü duygu…

Read more »

Piaget'e Göre Bİlişsel Gelişim Dönemleri

PİAGET’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ -Duygusal Motor ( 0-2 yaş ) -İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş ) -Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş ) -Soyut İşlemler Dönemi (11- + yaş )…

Read more »

Vygotsky'e Göre Bİlişsel Gelişim

VYGOTSKY’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM L. Vygotsky çocuğun bilişsel gelişiminde içinde bulunduğu ‘sosyal çevrenin’ önemli rolü olduğunu ileri sürmüştür.Çocuklar,çevresindeki kişilerden ve onların sosyal dünyalarından öğrenmeye başlamaktadırlar.Çocukların kazandıkları kavramların,fikirlerin,olgunların,becerilerin tutumların kaynağı sosyal…

Read more »

Bruner'e Göre Bİlişsel Gelişim DÖnemleri

BRUNER’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ Eylemsel Dönem (0-3) yaş -Çocuk bu dönemde çevreyi eylemlerle anlar.Çevresindeki nesneleri ısırarak,dokunarak,vurarak,hareket ettirerek tanır. -Çocuklar yaparak öğrenir. -Bilgi eylemler yapılarak öğrenilir. ÖRNEK:Kaşık yemek yediği, Bisiklet…

Read more »

Piaget'e Göre Bilişsel Gelişimin Temel Kavramları

PİAGET’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI   1-ZEKA 2-ŞEMA 3-UYUM(ADAPTASYON) 4-DENGELEME   1-ZEKA: -Zeka,çevreye uyum yapabilme yeteneğidir.Kişi,içinde bulunduğu çevreye ne kadar çok ve ne kadar hızlı uyum yapabiliyorsa o kadar…

Read more »

Piaget'e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler

PİAGET’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1-Olgunlaşma 2-Yaşantı 3-Uyum 4-Örtüleme 5-Dengeleme 6-Sosyal Geçiş 1- Olgunlaşma:Piaget’e göre olgunlaşma önce fiziksel büyüme ile ilgilidir.Fiziksel büyümede zihinsel gelişimi sağlar. Örneğin;okuma-yazma davranışının kazanılması için…

Read more »

Bedensel Gelişim

BEDENSEL GELİŞİM 1-Doğum Öncesi: 2-Bebeklik Dönemi(0-2 yaş): 3-Çocukluk Dönemi(2-6 yaş): 4-Okul Dönemi(6-12 yaş): 5-Ergenlik Dönemi(12-18 yaş): 1-Doğum Öncesi: Doğum öncesi,yaşam sürecindeki en hızlı gelişim dönemidir. Olumsuz çevre faktörlerinin etkisi bu…

Read more »

Gelişim Dönemleri ve Ödevleri

GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ 1.Bebeklik Dönemi(0-2 yaş): -Nefes almayı öğrenme. -Doğumu takiben fiziksel çevredeki değişikliklere uyum sağlama. -Tuvaletini söyleme,tutma becerisini kazanma. -Uyku düzeni olması. -Katı yiyecek yemeyi öğrenme. 2.İlk Çocukluk…

Read more »

Gelişimi Etkileyen Faktörler

GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1-KALITIM 2-ÇEVRE 3-AİLENİN ÇOCUK YETİŞTİRME TARZLARI 4-AİLENİN PARÇALANMASI 5-ÇOCUKLARIN DOĞUŞU SIRASI 6-ZAMAN 1-KALITIM:Bireyin genler yoluyla anne-babasından aldığı özeliklerdir. Bunlar; cinsiyet,göz rengi,zeka kapasitesi,fiziksel özellikler(boy,ten rengi,saç rengi ve biçimi),yaratıcılık…

Read more »