İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1

İngilizce Sınav Sorulari Impulse A1.1 Yes You Can 2.1

İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1
İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1

İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 Impulse A1.1’e ait dinleme metinlerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Read more »

Antisemitizmin Nedir? Ne demek?

Çağımızda dünya barışını tehdit eden, masum insanların huzur ve
güvenliğini hedef alan ideolojilerin biri de antisemitizmdir. Yani, Yahudilere karşı duyulan ırkçı nefret.

Read more »

10 Kasım Atatürk Haftası Şiirleri

10 Kasım Şiirleri, 10 Kasım İle İlgili Şiirler, 10 Kasım Atatürk Haftası Şiirleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Şiirleri, 10 Kasım Resimleri, 10 Kasım Şiir, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü İle İlgili Şiir, 10 Kasım Türküsü, 10 Kasım Şiirleri, Mustafa Kemal’ler Tükenmez

Read more »

2012 Lys puan ve konu dağılımı. 2012 Lys Sonuçları

Yabanci Dil yüzde 50 olarak belirlendi. LYS Puan Türü Dağılımı Nasıl Olmaktadır?
LYS Soru Dağılımı Nasıl Olmaktadır? Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Nedir? YGS’de Puan Türleri ve Dağılımı Nasıl Olmaktadır? YGS’de Soru Dağılımı Nasıl Olmaktadır? Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Nedir?

Read more »

Nevruz Bayramı 21 Mart

Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Bütün bayramların dinî ve millî bir inanıştan…

Read more »

Anneler Günü

Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü’dür. Anneler Günü evrensel bir gündür. Dünyada milyonlarca ana bugün çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır.

Read more »

Milliyetçilik

Milliyetçilik Milliyetçilik, Atatürk ilkelerinin ve Türk İnkılâbının temel ilkelerinden biri olduğu kadar,Türk Milleti’nin kaderini tayin eden bir yüce ülkü ve milleti huzur ve refaha yönelten güçlü bir bağdır.Milliyetçilik genel olarak…

Read more »

Türk Tarihi Alanında Yapılan Çalışmalar

Türk Tarihi Alanında Yapılan Çalışmalar Tarih; geçmiş toplumların yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde inceleyen bilim dalıdır.Tarihten faydalanmak, geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak milletleri güçlü kılar….

Read more »

Atatürk Dönemi Türk-Dış Politikası

1923-1932 döneminde Türk dış politikasının esasını, Türk inkılâbının temel prensipleri ve Türk millî siyaset anlayışına uygun olarak Lozan’da halledilemeyen meselelerin çözümü teşkil etmiştir…

Read more »

Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924

İslâm terminolojisinde ise; Hz.Muhammed’in ölümünden sonra, O’nun yerine geçen kişi, yani müslümanların din ve devlet başkanı anlamına gelir.İslami hakimiyet anlayışına göre halife, hem devlet ve hükümet başkanı ve ordu komutanı olarak…

Read more »