Have got / Has got – Sahiplik Yapısı

Biz have got ve has got yapısını Türkçe’de sahiplik anlamına kullanırız.Sahip olduğumuz her şeyden bahsederken bunu kullanabiliriz.Türkçe olarak sahip olduğumuz bir şeyi hemen düşünelim.”ben bir arabaya sahibim.”İşte bu örnekte olduğu gibi bu tür cümlelerde bu yapıyı kullanacağız.Peki ama neden aynı anlama gelen iki sözcük var diye düşünebilirsiniz.İşte bu noktada bizde size aşağıdaki tabloyu incelemenizi önereceğim

Read more »

Few / A Few / Little / A Little

*Sayılabilen (çoğul) isimlerle kullanılır “az “anlamını verir. Olumsuz bir anlam taşımaktadır. Bahsettiğimiz nesnenin sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder.
– I have got few friends in the school so I am lonely.(Az arkadaşım var bu yüzden yalnızım.)

– They have got few chairs in the room.(Oda da az sandalyeye sahipler.)

Read more »

Countable / Uncountable Nouns (Sayılabilen / Sayılamayan İsimler)

Bir ismi doğru yerde kullanabilmemiz için İngilizce de hangi isimler sayılabilir, hangileri sayılamaz bilmeliyiz. Örneğin, günlük hayatta çok karşılaşacağımız bir durumu düşünelim.Diyelim ki; bir kafeye gittik ve bir çay almak istiyoruz.Biz tutup Türkçe gibi düşünüp “ a tea” dersek yanlış yaparız çünkü İngilizce de cay kelimesi sayılamaz.

Read more »

CONDITIONALS -IF CLAUSE

Şu andaki yada doğa kanunları ile ilgili koşul cümleleri kuruyorsak bu yapıyı kullanacağız. If it is hot,I wear thin clothes.(Eğer hava sıcaksa,ince kıyafetler giyerim.)

Read more »

COLLOCATIONS do-make-have-take-give

COLLOCATIONS with do-make-have-take-give

Read more »

Can – Can’t Modal

CAN   *Çok kolay ve oldukça anlaşılır bir konudur.Anlamı “yapabilmek” demektir.Tüm öznelerle kullanılır ve hepsinde fiilden önce gelip,fiile yapabilme anlamı katar.   -I can run fast.(Hızlı koşabilirim.) -You can swim(Sen…

Read more »

AS……..AS / NOT AS ……AS

AS……..AS  / NOT AS ……AS   AS……..AS *Bir arkadaşımızla giyim mağazasında gezindiğimizi düşünelim.Elimizde 2 tane elbisemiz var ve birbirleriyle karşılaştıracağız fakat biri diğerinden daha güzel, daha pahalı olmayacak.Her ikisi de…

Read more »

ARTICLES (a-an-the)

A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim.

Read more »

Family Tree – Ailenin Üyeleri

Family Tree – Ailenin Üyeleri, Members of a family

Read more »