Kategori arşivi: İngilizce Yazılı Soruları

LİSE, İLKOKUL, ORTA OKUL, İLKÖĞRETİM .İNGİLİZCE YAZILISIDIR.

2, 3, ve 4, Sınıf İngilizce Müfredat Değerlendirme Raporu

2017-2018 GÜVENLİK İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE DERSİ MÜFREDAT PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORUDUR (2. 3. ve 4. Sınıflar)

(A1) 2 

Genel değerlendirme:

 

İkinci ve Üçüncü sınıf müfredat programında konular, kazanımlar, beceriler ve aktiviteler genellikle çocukların yaş grubuna uygun hazırlanmıştır ve eğlencelidir.

 

2., 3. Ve 4. Sınıflarda okutulacak olan kitabın içeriği çocukların ilgisini çekmelidir ve sınıfta rahat uygulanabilecek oyun ve aktiviteler içermelidir. Bu yaş grubunda kelime öğretmek için animasyonlu oyunlar ve konuyla alakalı animasyon hikayeler çok eğlenceli ve öğretici oluyor. Ayrıca sınıf içi bol hareket içeren eğitici oyunlar kitaba eklenmelidir.

Tüm sınıflarda işlenen konular genel olarak çocukların seviyesine uygun olsa da eğitici oyun ve aktiviteler bu yaş gruplarında çok zaman aldığı için ders saatinin 2 saat olması yeterli gelmemektedir.

 1. Sınıflarda konu yoğunluğu sebebi ile uzun süren konuşma aktivitelerine yeterince zaman ayıramamaktayız. 2. ve 3. Sınıflarda ise çocukların konuyu özümsemesi için daha bol zaman gerekmektedir. 4. Sınıflarda konular azaltılıp yazma aktiviteleri çok sıkmayacak şekilde biraz artırılabilir. Şu anda bol ama sıkıcı olan listening aktiviteleri daha eğlenceli olmalıdır.

 İkinci Sınıflar:
Üçüncü ünite Türkçeye benzer kelimeler bu yaş grubu için faydalı, kolay ve eğlenceli, fakat İngilizce alfabenin okunuşları çok farklı ve zor olduğu için öğrenciler kelimeleri hecelemekte zorlanmaktadır ve moralleri bozulmaktadır. İngilizce alfabenin 4. Sınıfta tekrar edilmesinin faydalı olabilir.

Dördüncü üniteye ‘posessions’ (have got) konusunun eklenmesini basit işlendiği sürece uygun olacaktır.

Üçüncü Sınıflar:

‘Wheels of Fortune’ ünitesinin kaldırılması ve yerine genel tekrar ve hazırlık niteliğinde bir konunun eklenmesi olumludur. Öğrenciler her ne kadar çark oyunu hazırlarken eğlense de, karışık soru sormak ve oyun kurallarını yönetmekte zorlanmaktaydı.

 

‘Şimdiki zaman’ konusunun kaldırılıp yerne ‘simple suggestions’ getirilmesi çok uygun olmuş çünkü 3. Ünitedeki ‘ability’ (can-can’t) konusundan hemen sonra birden ‘şimdiki zaman’ (Ving) kazanımı öğrencilerin zorlanmasına sebep olmaktaydı.
Beşinci ünitedeki şekiller kazanımının oyuncaklar konusundan 6. Üniteye aktarılmasının da daha uygun olabilir.

Possessions (have-has got) konusunun gerekli olduğunu düşünüyoruz ancak kazanım basit bir şekilde verilmesi önemlidir.

 

Dördüncü Sınıflar:
Dördüncü sınıflarda hazırlanan müfredat programı genel olarak çocukların seviyesine uygun hazırlanmıştır. Sadece konuların içeriği biraz daha kapsamlı olduğundan daha eğlenceli konuşma etkinliklerine yeterince zaman ayrılamamaktadır. 4. Sınıf öğrencilerinin gelişimleri göz önünde bulundurulduğunda, daha ileri seviyede kelimelerin verilmesi düşünülebilir. Ayrıca, görsellerin çizgi karakterlerden ziyade daha gerçekçi karakterlere dönüştürülmesi ilelereyen senelere öğrencileri hazırlayabilir.

Have-has kazanımı konu ile paralel gitse de zaman kısıtlaması ve kafa karıştırmaması açısından önceden ayrı bir ünitede verilmesi daha uygun olabilirdi.

 

Sonuç olarak;

Şimdiye kadarki tecrübelerimize dayanarak, en etkili kitabın 3. Sınıf kitabı olduğunu ileri sürebiliriz. Ancak, 2. ve 4. sınıfların kitaplarında öğrencilerin düzey ve motivasyonları açısından iyileştirmelerin yapılması olumlu olabilir.

Zümre öğretmenleri:

Impulse A1.1 9. Sınıf 3. Yazılı Soruları

A-Complete by usIng should or shouldn’t   

1-We ……………………plant trees

2-We………….………cut the trees.

3-We………….………..use recycled products.

4-We…………………..use public transportation.

5-We …………….…..use animals in experiments.

B-Wrıte the tıme and the date

1-11:45=…………………………………………..          

2- 21.05.1997=………………………..…………..

3-23:10=………………………………………….          

4-13.12.2011=……………………….……………

C-Fınd the mıstakes and correct them

1-How often does you go to the cinema in a month?

2-Sally doesn’t  never want to be a teacher.

3-My mother dislikes go to the shopping malls.

4-Three sisters has got three cats.

5-There are some meat in the fridge.

D- ask the questıons of underlıned word below

1-………………………………………………………..

Ali usually eats a toast  in his breakfast.

2-………………………………………………………..……..

My cousin always  do exercise  to keep fit.

3-………………………………..………………………….….

Karen goes to school   by bicycle.

4-…………………………………………………

I have a dancing lesson  on Saturday morning.

5-…………………………………………………………

We  usually meet our friends  after school.

6-…………………………………………………

There are ten students in the class

E-CHOOSE THE BEST ANSWER

1-Jack hates spending money. He is a(n) ……… man.

a. generous       b. rude  c.stingy        d.polite

2-calm-honest-friendly-…?……

a. handsome     b.slim    c.short          d.polite

3-My friend has a good sense of humour.……..…

a. he always tells the truth.                       

b. He is good at making  jokes.

c.he encourages my dreams                    

d. He listens to me,tells me what he really feels

4-Tina is……… She likes spending time with her friends.

a.creative           b.calm  c.sociable            d.organised    

5-Tom’s mother is……..…… She always gives help and encouragement to him when he needs.

a. lazy      b.funny         c.loyal       d. Supportive

6-Sarah isn’t good at drawing. She draws pictures……………

a. well      b.carefully    c.badly    d.clearly

7-Jane is a hardworking student. She always studies…………

a. regularly      b.closely      c.loudly      d.quietly

8-Tom is in the class but he isn’t listening to the teacher. He is………….…

a. daydreaming                  b.guessing    c.touching   d.talking.

9-I’m a(n)……….….….I write articles for a newspaper.  

 a. lawyer      b.acoountant     c.journalist   d.politician

10- A: I ———— like a cup of coffee.       B: Certainly, madam.                                                                                                                                                                                                

A) don’t        B) am not     C) should                   D) would

 

F-Put the words in the correct order

1.watch TV/I/after school/usually  …………………………………………………..

 2.at 10 o’clock/Paula/to bed/sometimes/go  ……………………………………………………………………….

3.our relatives/we/not/usually/visit/weekends ………………………………………………………………………..

4.school/be/he/always/late /to ……………………………………………………………………..

5.Alex/mother/his/with/angry/be/never

……………………………………………………………………

G-ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS

1-What is healthy food? Give 5 examples

a-………………………………

b-………………………………

c-……………………………..

d-………………………….….

e-…………………………….

2-What is the unhealthy food? Give 5 examples.

a-…………………………….

b-…………………………….

c-……………………………

d-…………………………..

e-…………………………..

 

H-MATCH THE FOLLOWING PHRASES

1-a bar of………….….………………..

2-a kilo of……………..………………..

3-a loaf of……………………………….

4-a bowl of……………………………..

5-a kettle of………….………………..                                                    ———————————————————————–

a-hot water

b-olive oil

c-bread

d-oranges

e-chocolate

I-MATCH THE QUESTIONS WITH THE ANSWERS

1-What would you like to drink?

2-Would you like anything else?

3-How much is the bill?

4-Can I have the bill please?

5-Could you tell me what pollo al ajillo is?                                 —————————————————————————-

a-No,thank you

b-We’d like a bottle of sparkling mineral water

c—I’ll bring it rıght away

d-Certainly,It’s pieces of chicken with bone with garlic sauce

e-£ 42.95

İngilizce Sınav Sorulari Impulse A1.1 Yes You Can 2.1

İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1
İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1

İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1 Impulse A1.1’e ait dinleme metinlerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

 

http://tr.ozgun.com/OZGUN%20INGILIZCE%20A1.1%20DINLEME%20METINLERI.rarhttp://www.mediafire.com/?7o6lblqld68d6v6http://uploading.com/files/get/8caa47c3/OZGUN%2BINGILIZCE%2BA1.1%2BDINLEME%2BMETINLERI.rarhttps://hotfile.com/dl/170926454/319daca/OZGUN_INGILIZCE_A1.1_DINLEME_METINLERI.rar.html Çok yakında sınav sorularını ekleyeceğiz..

İngilizce Sınav Soruları Yes You Can 2.1 Dinleme CD’lerihttp://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=9745Şimdilik YES YOU CAN 2.1’in dinleme metinleri yayınlanmamıştır ancak bu linkten verilecektir. Takipteyiz. Çok yakında sınav sorularını da ekleyeceğiz.. Impulse a1.1 için yazılı sınavları örnek sorular, sınavda çıkabilecek konular. TÜM KİTAPLARI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ.

İLKÖRETİMDERS KİTABININ ADI VE SINIFI

MEB

Özel Sektör

Yayınevi 1

Yayınevi 2

Almanca (Lern Mit Uns 1) 6 Ders Kitabı

MEB

Almanca (Lern Mit Uns 1) 6 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Almanca (Lern Mit Uns 2) 7 Ders Kitabı

MEB

Almanca (Lern Mit Uns 2) 7 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Almanca (Lern Mit Uns 3) 8 Ders Kitabı

MEB

Almanca (Lern Mit Uns 3) 8 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Almanca 4 Ders Kitabı

MEB

Almanca 4 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Almanca 5 Ders Kitabı

MEB

Almanca 5 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitabı 6 (Seçmeli)

MEB

Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitabı 7 (seçmeli)

MEB

Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitabı 8 (seçmeli)

MEB

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı

MEB

GİZEM YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Ders Kitabı

MEB

DOKU YAY. İLKE YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı

MEB

YILDIRIM YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı

MEB

NETBİL YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Ders Kitabı

MEB

BİLGE DERS KİT. YAY.
Fen ve Teknoloji 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

ZAMBAK YAY.
Fen ve Teknoloji 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

ZAMBAK YAY.
Fen ve Teknoloji 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

SEMİH OFSET YAY.
Fen ve Teknoloji 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

SEMİH OFSET YAY.
Fen ve Teknoloji 6 Ders Kitabı

MEB

LİDER YAY.
Fen ve Teknoloji 6 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

LİDER YAY.
Fen ve Teknoloji 7 Ders Kitabı

MEB

EKOYAY YAY.
Fen ve Teknoloji 7 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

EKOYAY YAY.
Fen ve Teknoloji 8 Ders Kitabı

MEB

ALTIN KİT. YAY.
Fen ve Teknoloji 8 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ALTIN KİT. YAY.
Fransızca 4 Ders Kitabı

MEB

Fransızca 4 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Fransızca 5 Ders Kitabı

MEB

Fransızca 5 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Hayat Bilgisi 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

ANITTEPE YAY.
Hayat Bilgisi 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

ANITTEPE YAY.
Hayat Bilgisi 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

ADA MATB
Hayat Bilgisi 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

ADA MATB
Hayat Bilgisi 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

EVRENSEL İLTŞ.
Hayat Bilgisi 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

EVRENSEL İLTŞ.
-Hayat Bilgisi 7 Ders Kitabı SEK YAY.
-Hayat Bilgisi 7 Öğrenci Çalışma Kitabı SEK YAY.
İngilizce 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

SEK YAY.
İngilizce 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

SEK YAY.
İngilizce 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

PASİFİK YAY.
İngilizce 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

PASİFİK YAY.
İngilizce 6 Ders Kitabı

MEB

ATLANTİK YAY.
İngilizce 6 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ATLANTİK YAY.
İngilizce 7 Ders Kitabı

MEB

ÖZGÜN MATB. DOKU YAY.
İngilizce 7 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ÖZGÜN MATB. DOKU YAY.
İngilizce 8 Ders Kitabı

MEB

DİKEY YAY.
İngilizce 8 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

DİKEY YAY.
Matematik 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

ÖĞÜN YAY. ÖZGÜN MATB.
Matematik 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

ÖĞÜN YAY. ÖZGÜN MATB.
Matematik 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

SEVGİ YAY. GİZEM YAY.
Matematik 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

SEVGİ YAY. GİZEM YAY.
Matematik 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

TUNA MATB. SEVGİ YAY.
Matematik 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

TUNA MATB. SEVGİ YAY.
Matematik 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

ÜNER YAY.
Matematik 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

ÜNER YAY.
Matematik 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

CAN MAT.YAY.
Matematik 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

CAN MAT.YAY.
Matematik 6 Ders Kitabı

MEB

MERAM YAY.
Matematik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

MERAM YAY.
Matematik 7 Ders Kitabı

MEB

SEMİH OFSET YAY.
Matematik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

SEMİH OFSET YAY.
Matematik 8 Ders Kitabı

MEB

ADA MATB DİKEY YAY.
Matematik 8 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ADA MATB DİKEY YAY.
Müzik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Müzik 2 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Müzik 3 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Müzik 4 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Müzik 5 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Müzik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Müzik 8 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Sosyal Bilgiler 4  Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

TUNA MATB.
Sosyal Bilgiler 4  Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

TUNA MATB.
Sosyal Bilgiler 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

PASİFİK YAY.
Sosyal Bilgiler 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

PASİFİK YAY.
Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı

MEB

ALTIN KİT. YAY.
Sosyal Bilgiler 6 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ALTIN KİT. YAY.
Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı

MEB

ANITTEPE YAY.
Sosyal Bilgiler 7 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ANITTEPE YAY.
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük-8 Ders Kitabı

MEB

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük-8 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Trafik Güvenliği – 5 Ders Kitabı

MEB

KOZA YAY.
Trafik Güvenliği – 5 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

KOZA YAY.
Türkçe 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

KARTOPU YAY. ÖZGÜN MATB.
Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum

MEB

KARTOPU YAY. ÖZGÜN MATB.
Türkçe 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

YILDIRIM YAY. ÖZNE YAY.
Türkçe 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

YILDIRIM YAY. ÖZNE YAY.
Türkçe 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.Kitap)

MEB

DÖRTEL YAY.
Türkçe 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.Kitap)

MEB

DÖRTEL YAY.
Türkçe 4 Ders Kitabı

MEB

BİLİM KÜLTÜR YAY.
Türkçe 4 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

BİLİM KÜLTÜR YAY.
Türkçe 5 Ders Kitabı

MEB

ADA MATB
Türkçe 5 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ADA MATB
Türkçe 6 Ders Kitabı

MEB

DOKU YAY.
Türkçe 6 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

DOKU YAY.
Türkçe 7 Ders Kitabı

MEB

KOZA YAY. GİZEM YAY.
Türkçe 7 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

KOZA YAY. GİZEM YAY.
Türkçe 8 Ders Kitabı

MEB

BİSİKLET YAY. ENDERUN MATB.
Türkçe 8 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

BİSİKLET YAY. ENDERUN MATB.
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 8 Ders Kitabı

MEB

M.E.B. ORTAÖĞRETİM DERS KİTAPLARI

ORTAÖRETİMDERS KİTABININ ADI VE SINIFI

MEB

Özel Sektör

Yayınevi 1

Yayınevi 2

Antreman Bilgisi

MEB

Astronomi Ve Uzay Bilimleri (Seçmeli)

MEB

Batı Müziği Çalgı Toplulukları 11

MEB

Batı Müziği Çalgı Toplulukları 12

MEB

Batı Müziği Koro Eğitimi 10

MEB

Batı Müziği Tarihi 11

MEB

Beden Eğitimi Bilimine Giriş

MEB

Beden Eğitimi Ve Spor Tarihi

MEB

Bilgi ve İletişim Teknolojisi YAKINÇAĞ YAY.
Bilişim Destekli Müzik 11

MEB

Bireysel Ses Eğitimi 12

MEB

Biyoloji 9

MEB

Biyoloji-10

MEB

Biyoloji-11

MEB

Biyoloji-12

MEB

Coğrafya 9

MEB

LİDER YAY. (1) LİDER YAY. (2)
Coğrafya-10

MEB

LİDER YAY.
Coğrafya-11

MEB

LİDER YAY.
Coğrafya-12

MEB

Çağdaş Dünya Sanatı

MEB

Çağdaş Dünya Sanatı MEB
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

MEB

Çalgı Bakım Ve Onarımı

MEB

Demokrasi ve İnsan Hakları EKOYAY YAY.
Desen Çalışmaları 9

MEB

Desen Çalışmaları-10

MEB

Desen Çalışmaları-11

MEB

Desen Çalışmaları-12

MEB

Dil ve Anlatım 9

MEB

KARİZMA YAY.
Dil ve Anlatım-10

MEB

EKOYAY YAY. ZAMBAK YAY.
Dil ve Anlatım-11

MEB

EVRENSEL İLT. YAY.
Dil ve Anlatım-12

MEB

PAŞA YAY.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 9

MEB

FCM YAY.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi-10

MEB

ÖZGÜN MATB.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi-11

MEB

TUTKU YAY. BİSİKLET YAY.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi-12

MEB

ÖZGÜN MATB.
Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı 1 (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı 2 (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Eğitim Psikolojisi 10

MEB

Eğitim Sosyolojisi 11

MEB

Eğitsel Oyunlar

MEB

Ekonomi

MEB

NOBEL YAY.
Estetik

MEB

Felsefe

MEB

PASİFİK YAY. EKOYAY YAY.
Fıkıh

MEB

Fizik 9

MEB

PASİFİK YAY.
Fizik-10

MEB

Fizik-11

MEB

Fizik-12

MEB

Geometri 9

MEB

TUNA MATB.
Geometri-10

MEB

TUNA MATB.
Geometri-11

MEB

BİLGETÜRK YAY. MEVSİM YAY.
Geometri-12

MEB

KARTOPU YAY.
Girişimcilik

MEB

SİSTEM OFSET.
Grafik Tasarım 11

MEB

Grafik Tasarım 12

MEB

Hadis

MEB

Hazırlık Sınıfı Sosyal Bilimler

MEB

Hazırlık Sınıfı Türkçe

MEB

Hitabet Ve Mesleki Uygulama

MEB

İki Boyutlu Sanat Atölye 9

MEB

İki Boyutlu Sanat Atölye-10

MEB

İki Boyutlu Sanat Atölye-11

MEB

İki Boyutlu Sanat Atölye-12

MEB

İngilizce A1.1 Düzeyi Ders Kitabı

MEB

ÖZGÜN MATB.
İngilizce A1.1 Düzeyi Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

ÖZGÜN MATB.
İngilizce A1.2 Düzeyi Ders Kitabı

MEB

İngilizce A1.2 Düzeyi Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

İngilizce A2.1 Düzeyi Ders Kitabı

MEB

İngilizce A2.1 Düzeyi Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

İngilizce A2.2 Düzeyi Ders Kitabı

MEB

İngilizce A2.2 Düzeyi Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

İngilizce A2.3 Düzeyi Ders Kitabı

MEB

İngilizce A2.3 Düzeyi Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

İnsan Anatomisi

MEB

İslam Tarihi (Din Öğretimi)

MEB

İşletme

MEB

NOBEL YAY.
İşletme Bilgisi Ve Toplam Kalite Yönetimi (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

MEB

Kelam

MEB

Kimya 9

MEB

MEGA YAY.
Kimya-10

MEB

Kimya-11

MEB

MEGA YAY.
Kimya-12

MEB

Kuran-I Kerim 9-10

MEB

Mantık

MEB

Matematik Ve Meslek Matematiği 1 (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Matematik Ve Meslek Matematiği 2 (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Matematik 9

MEB

DİKEY YAY. TUTKU YAY.
Matematik-10

MEB

PAŞA YAY.
Matematik-11

MEB

AYDIN YAY. PAŞA YAY.
Matematik-12

MEB

PAŞA YAY. TOP YAY.
Mesleki Arapça 9 Ders Kitabı

MEB

Mesleki Arapça 9 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Mesleki Arapça-10 Ders Kitabı

MEB

Mesleki Arapça-10 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Mesleki Arapça-11 Ders Kitabı

MEB

Mesleki Arapça-11 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Mesleki Arapça-12 Ders Kitabı

MEB

Mesleki Arapça-12 Öğrenci Çalışma Kitabı

MEB

Meslekî Bilgisayar (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Mesleki İngilizce Ders Kitabı (Otelcilik Ve Turizm Meslek LiseleriKonaklama Ve Seyehat Hizmetleri Alanı-Accommadation And Transport)

MEB

Mesleki İngilizce Ders Kitabı (Otelcilik Ve Turizm Meslek LiseleriYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı-Food And Beverage)

MEB

Müik Eğitimi 12

MEB

Müziğe Giriş 9

MEB

Müzik Biçimleri 12

MEB

Müziksel İşitme, Okuma Ve Yazma 9

MEB

Müziksel İşitme, Okuma Ve Yazma-10

MEB

Müziksel İşitme, Okuma Ve Yazma-11

MEB

Müziksel İşitme, Okuma Ve Yazma-12

MEB

Öğretim İlke Ve Yöntemleri 11

MEB

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

MEB

Piyano 9

MEB

Piyano-10

MEB

Piyano-11

MEB

Piyano-12

MEB

Proje Hazırlama

MEB

GÜNYAY YAY.
Psikoloji

MEB

EKOYAY YAY.
Ritm Eğitimi Ve Dans

MEB

Sağlık Bilgisi ADA MATB.
Sanat Eserlerini İnceleme

MEB

Sanat Tarihi 1

MEB

KOZA YAY.
Sanat Tarihi 2

MEB

KOZA YAY.
Sanat Tarihi-12 (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İçin)

MEB

Siyer

MEB

Sosyoloji

MEB

EKOYAY YAY.
Sosyoloji 1 (Sadece Sosyal Bilimler Liseleri 11. Sınıflar İçin)

MEB

Sosyoloji 2 (Sadece Sosyal Bilimler Liseleri 12. Sınıflar İçin)

MEB

Spor 10

MEB

Spor 11

MEB

Spor 12

MEB

Spor Fizyolojisi

MEB

Spor Kazalarından Korunma Ve İlk Yardım

MEB

Spor Masajı

MEB

Spor Psikolojisi

MEB

Spor Sosyolojisi

MEB

Spor Tesisleri Ve Malzeme Bilgisi

MEB

Spor Yönetimi Ve Organizasyonu

MEB

Sror Ve Beslenme

MEB

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

MEB

NETBİL YAY.
Tarih 9

MEB

Tarih-10

MEB

Tarih-11

MEB

Tefsir

MEB

Temel Dini Bilgiler

MEB

Temel Spor Eğitimi

MEB

Türk Edebiyatı 9

MEB

FIRAT YAY.
Türk Edebiyatı-10

MEB

FIRAT YAY.
Türk Edebiyatı-11

MEB

BİRYAY YAY.
Türk Edebiyatı-12

MEB

EKOYAY YAY.
Türk Eğitim Tarihi

MEB

Türk Müziği Çalgı Toplulukları 11

MEB

Türk Müziği Çalgı Toplulukları 12

MEB

Türk Müziği Koro Eğitimi 10

MEB

Türk Müziği Koro Eğitimi 11

MEB

Türk Müziği Koro Eğitimi 12

MEB

Türk Resim Heykel Sanatı

MEB

Türk Spor Tarihi

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Bağlama 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Bağlama-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Bağlama-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Fülüt 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Fülüt-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Bülüt-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Bülüt-12

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Gitar 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Gitar 10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Gitar 11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Kanun 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Kanun-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Kanun-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Kanun-12

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Keman 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Keman-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Keman-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Keman-12

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Kontrbas 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Kontrbas-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Kontrbas-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Piyano 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Piyano-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Piyano-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Piyano-12

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Ut 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Ut-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Ut-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Ut-12

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Viyola 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Viyola-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Viyola-11

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Viyolonsel 9

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Viyolonsel-10

MEB

Türk Ve Batı Müziği Çalgıları Viyolonsel-11

MEB

Türkçe 1 (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Türkçe 2 (Meslekî Eğt. Merkezleri İçin)

MEB

Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 9

MEB

‘, ‘İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1, Yes You Can 2.1’, ‘İngilizce Sınav Soruları Impulse A1.1, İngilizce Sınav Soruları Yes You Can 2.1 Dinleme CD’leri, Impulse a1.1 için yazılı sınavları örnek sorular, sınavda çıkabilecek konular. TÜM KİTAPLARI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ.’, ‘publish’, ‘open’, ‘closed’, ”, ‘ingilizce-sinav-sorulari-impulse-a1-1-yes-you-can-2-1’, ”, ”, ‘2012-10-30 20:14:46’, ‘2012-10-30 20:14:46’, ”, 0, ‘http://www.ingilizceogretim.com/?p=2934’, 0, ‘post’, ”, 0);

8. Sınıflar Yazılı Soruları

 

 1. CHOOSE THE BEST ANSWER


1.Jack hates spending Money. He is a(n) ……… man.

a. generous                  b. Rude

c.stingy                        d.polite

2.calm-honest-friendly-…?……

a. handsome                b.slim             

c.short                         d.polite

3.My friend has a good sense of humour.….

a. he always tells the truth.                

B. He is good at making jokes.

c.he encourages my dreams               

d. He listens to me,tells me what he really feels

 

4.Tina is……… She likes spending time with her friends.

a.creative         b.calm            

c.sociable        d.organised    

 

5.Tom’s mother is……… She always gives help and encouragement to him when he needs.

a. lazy             b.funny                      

c.loyal             d. Supportive

6.Sarah isn’t good at drawing. She draws pictures………

a. well             b.carefully      

c.badly                        d.clearly

7.A: Our son likes working alone. He doesn’t like working in a group.

 B : Then he has got………intelligence

a. visual                      b.verbal

c.interpersonal             d.intrapersonal

8.Jane is a hardworking student. She always studies………

a. regularly                  b.closely                     c.loudly                       d.quietly

9.Tom is in the class but she isn’t listening to the teacher. She is………

a. daydreaming                       b.guessing

c.touching                   d.talking.

 

10.I’m a(n)…….. I write articles for a newspaper.    a. Lawyer   b.acoountant                               c.journalist d.politician

 

 1. FILL IN THE BLANKS ,USE THE WORDS IN THE BOX.

*acne              * skin              *get  rid  of                *rinse              * apply            *scrub            *hair                *protect                      *make up        *improve         *junk food


 • If you want to………………… your look ,you should lose weight.
 • You should use this product to …………………your acnes.
 • Shampoo is used for…………………care.
 • If you want to have a smooth skin ,you shouldn’t wear …………………too often.
 • You should give up eating ………………… it’s harmful for your health.
 • In summer you should use sun cream to…………………your skin from the sun.
 • You should wash your face with soap and…………………it with warm water.
 • Mum! I have a(n) …………………on my face. What should I do?

 

 1. WRITE  THE ANTONYMS OF WORDS
 1. wealthy    X………………..
 2. usual        X………………..
 3. appear      X………………..
 4. valuable   X………………..
 5. single       X………………..
 6. innocent   X………………..

 

D. WRITE THE WORDS UNDER THE PICTURES.

 

……………………..                       ……………………..               ……………………..          ……………………..

E.CHOOSE THE BEST ANSWER1. In my dream a big dragon was…………me. I was scared.

a. Crossing            b. Chasing

                             c. jumping              d.trying                  c.trying d. Jumping

2.My friends and I were ………… yesterday. We had a great time.

a.in the zoo    b. At the beach

       c. at the amusement park        d. İn the museum

3. A:You look terrible! What happened?

   B : I had a….The animals were trying to kill me.

 

a. nightmare                            b. Sweet dream   

c.pleasant experience             d. daydream

 

4. A: My son is only one year old but he can draw wonderful pictures.

 B: ……………………………….

 1. Do you mean you are too smart?
 2. That’s very kind of you
 3. That’s incredible. You are joking.
 4. It was a nightmare!

5.On the 23rd April 1920 Atatürk opened the Turkish Grand National Assembly. Every year we celebrate this date as……..day

a. victory

b. youth and sports

c.Republic

d. National Sovereignty and Children’s

 

6. Find the correct words.

WAR

PEACE

Attack

Freedom

Enemy

(2)?

(1)?

flowers

 1. soldier-commander
 2. commander-friend
 3. quiet-fight
 4. harmony-justice

7.The Turkish armies ….the enemies in the Independence War and won the……

a.lost/fight               b.defeated/victory

c.fought/peace         d.joined/freedom

8.Atatürk was the first……..of Turkish Republic.

a. veteran                  b. Trop

c. president               d. Military

***Each question is 2,5 points.**

GJJD LUCK

LATİFE TURFAN-ENGLISH TEACHER

A2.2 ikinci yazılı soruları

GULUC  IBRAHIM IZMIRLI ANTOLIAN HIGH SCHOOL  A2.2  1st TERM 2nd EXAM

Number & Class :                                                   QUESTIONS

A)     Fill in the blanks with the correct word(s) ( 2*10.20)

 

dessert   /  colleagues /    staff   /   swept away  / conscious  /   starving  /     watch for   /  established   / magnitude  /  extensive

1)      …………………. İce on snowy days. Drive the car carefully.

2)      We will eat baklava for …………….. after the meal.

3)      My ……………………. in this school are Mrs Çankırlı and Mr Yüzlü.

4)      Atatürk  ……………………  Turkish Republic in 1923.

5)      An …………………….. region of Africa is desert.

6)      He is stil ………. but he is badly injured.

7)      People in Somali are ………………… They hardly find food to eat.

8)      The ……………………… of Gölcük earthquake was 7.1.

9)      The wall of water ………………. cars,ships and buildings.

10)   The hotel …………….. were friendlier and more helpful in Havana.

 

B)      Fill in the gaps with the correct form –ed or –ing of the adjectives in brackets. (2*5.10)

1)      A: Don’t look so …………………. ( worry). Skydiving is  2)  ……………………….. ( amaze)

B: I’m  3) …………………… ( scare) my parachute won’t happen.

4) A: Jane, you look a bit ………………………. (  confuse)

B) ı am. I can’t understand the rules of the game. They are 5) …………………… ( frustrate)

 

C)      Fill in the blanks with much-many,some,any,a few,a little (1*10:  10 pts)

 

New York is one of the most exciting cities in the world.  There are 1) lots of / much thins to do in Manhattan,the heart of New York. There are hundreds of museums,restaurants,cafes,clubs and theatres to visit, and 2)  a little / a lot of  exclusive and expensive shops.

In the past the air was very polluted,but now there isn’t 3)  some / much pollution. In fact, now New York is a very clean city. There’s 4)  much / a lot of  beautiful scenery around the city. On long island, only 5)  a few / many miles from New York, you can find 6)  some / any fantastic beaches, and to the west of the city even 7)  much / a few mountains where you can ski.

New Yorkers are very welcoming- you won’t find 8)  much / many unfriendly people. So come and spend

9) a little / a few time in New York. You won’t regret it. I want to see you here in 10) a few / a little days later.

 

D)     Fill in the blanks with a-an-the or  —  ( 1*20:20)

 

1)      Everest is ……  highest  mountain in  2) ……..  world.

2)      He usually goes to …… work by 4)  …….   bus.

5)      ‘The Beatles’ were a famous group of …….  1960s.

6)      If  …the……Earth was (7) ……a…human being, it would be in (8 ) ……0…hospital.

9)      She’s got _____ interesting face, 10)  ____small nose and  11)  ____ big blue eyes.

12)The last time I was in London I went on a boat on _________ Thames.

13)My daughter is learning to play  _________ violin at her school.

14)___Queen of  15)   ___Netherlands is staying a couple of days in  16) ____Germany.

17) I don´t understand  _________ words of this song.

18) …….   students in  19)  _____  next classroom are making   20)  _____  noise.

E)  Listening  ( 4*5: 20)

1. What does the man order?

 

a) T-bone steak       b) chicken fried steak      c) broiled chicken

2. What does he eat with his meal?

 

a) fries    b) bread      c) rice

3. What does he have to drink?

a) a small juice    b) medium juice     c) large juice

 

4. What kind of dressing does he ask for?

a) French         b) Italian        c) Ranch

5. Why is the restaurant not serving pies today?

a) The baker was hurt at work and can’t prepeare them.

b) The oven is broken and hasn’t been repaired

c) The restaurant has decided to only sell ice cream
care for (verb): informal, to want or wish for something – Would you care for another drink?

Dressing : sos,salata sosu – what kind of dressing would you like with your salad.

Sundae : Dondurma

E)     Write an recipe you want. Pay attention to write ingredients and instructions. Like we did in the class.

 

Ingredients                                                        Instructions

                           GULUC  IBRAHIM IZMIRLI ANTOLIAN HIGH SCHOOL  A2.2  1st TERM 2nd EXAM

Number & Class :                                                   QUESTIONS

A)     Fill in the blanks with the correct word(s) ( 2*10.20)

 

dessert   /  colleagues /    staff   /   swept away  / conscious  /   starving  /     watch for   /  established   / magnitude  /  extensive

1)      …………………. İce on snowy days. Drive the car carefully.

2)      We will eat baklava for …………….. after the meal.

3)      My ……………………. in this school are Mrs Çankırlı and Mr Yüzlü.

4)      Atatürk  ……………………  Turkish Republic in 1923.

5)      An …………………….. region of Africa is desert.

6)      He is stil ………. but he is badly injured.

7)      People in Somali are ………………… They hardly find food to eat.

8)      The ……………………… of Gölcük earthquake was 7.1.

9)      The wall of water ………………. cars,ships and buildings.

10)   The hotel …………….. were friendlier and more helpful in Havana.

B)      Fill in the gaps with the correct form –ed or –ing of the adjectives in brackets. (2*5.10)

1)      A: Don’t look so …………………. ( worry). Skydiving is  2)  ……………………….. ( amaze)

B: I’m  3) …………………… ( scare) my parachute won’t happen.

       4) A: Jane, you look a bit ………………………. (  confuse)

           B) ı am. I can’t understand the rules of the game. They are 5) …………………… ( frustrate)

C)      Fill in the blanks with much-many,some,any,a few,a little (1*10:  10 pts)

 

       New York is one of the most exciting cities in the world.  There are 1) lots of / much thins to do in Manhattan,the heart of New York. There are hundreds of museums,restaurants,cafes,clubs and theatres to visit, and 2)  a little / a lot of  exclusive and expensive shops.

      In the past the air was very polluted,but now there isn’t 3)  some / much pollution. In fact, now New York is a very clean city. There’s 4)  much / a lot of  beautiful scenery around the city. On long island, only 5)  a few / many miles from New York, you can find 6)  some / any fantastic beaches, and to the west of the city even 7)  much / a few mountains where you can ski.

      New Yorkers are very welcoming- you won’t find 8)  much / many unfriendly people. So come and spend

9) a little / a few time in New York. You won’t regret it. I want to see you here in 10) a few / a little days later.

 

D)     Fill in the blanks with a-an-the or    ( 1*20:20)

 

1)      Everest is ……  highest mountain in  2) ……..  world.

2)      He usually goes to …… work by 4)  …….   bus.

5)      ‘The Beatles’ were a famous group of …….  1960s.

6)      If  …the……Earth was (7) ……a…human being, it would be in (8 ) ……0…hospital.

9)      She’s got _____ interesting face, 10)  ____small nose and  11)  ____ big blue eyes.

12)The last time I was in London I went on a boat on _________ Thames.

13)My daughter is learning to play  _________ violin at her school.

14)___Queen of  15)   ___Netherlands is staying a couple of days in  16) ____Germany.

17) I don´t understand  _________ words of this song.

18)…….   students in  19)  _____  next classroom are making   20)  _____  noise.

E)  Listening  ( 4*5: 20)

1. What does the man order?

 

a) T-bone steak       b) chicken fried steak      c) broiled chicken

2. What does he eat with his meal?

 

a) fries    b) bread      c) rice

3. What does he have to drink?

a) a small juice    b) medium juice     c) large juice

 

4. What kind of dressing does he ask for?

a) French         b) Italian        c) Ranch

5. Why is the restaurant not serving pies today?

a) The baker was hurt at work and can’t prepeare them.

b) The oven is broken and hasn’t been repaired

c) The restaurant has decided to only sell ice cream


care for (verb): informal, to want or wish for something – Would you care for another drink?

Dressing : sos,salata sosu – what kind of dressing would you like with your salad.

Sundae : Dondurma

E)     Write an recipe you want. Pay attention to write ingredients and instructions. Like we did in the class.

 

Ingredients                                                        Instructions

 

 

 

 

 

 

A1.2 Yazılı Soruları 9. Sınıf

Name & surname :                                                                                                                          14.12.2012

Class :                                                                                                                                                                 Mark:           

HAVZA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

2012 – 2013 EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ ATL  9-B SINIFI  II. YAZILI SINAVI

 

 1. Choose the correct answers according to the picture. (8×2=16 points)

 

 

 BU KISIMDA BİR RESİM VAR.. ONA GÖRE NESNELERİN YERİNİ BELİRLİYORSUNUZ.

 

 

 

 

 

 

1- The door is ___________ the telephone .                                   5-The TV is _____________ the sofa .

  a)under                                            b)next to                                               a)opposite                                      b)near

2-The mat is ____________ the table.                                                               6-The picture is ______the window  and  the  door.

 a)behind                                           b)under                                                a)between                                      b)on

3-The armchair is _________ the window.                                       7-The radio is _____________ the coffee  table .

a)in front of                                      b)in                                                         a)on                                                   b)behind

4-The flowers  are _________ the telephone.                                8-The bicycle is ____________ the table .

a)behind                                            b)near                                                   a)next to                                          b)on

 

B. Make the nouns plural.(12×1=12 points)

1- a butterfly :__________________           5- a frog : __________________      9- a box : ________________

2- a door : _____________________           6- a foot : __________________      10- a knife : ______________

3- a person : ___________________                       7- a man : __________________     11- a class : ______________

4- a book : ____________________             8- a brush : _________________      12- a fish : _______________

 

C.Put the days into the correct order. (6×2=12 points)

 

Friday               Thursday                 Wednesday                Saturday                    Tuesday                Sunday

 

1. Monday             2. _________________             3. ___________________              4. ____________________

           5. __________________               6. ___________________                  7. _____________________

 

D. Write the numbers in English.(5×2=10 points)

1) __________ : one thousand nine hundred and eighty-four

2)3541 : _________________________________________________________________________________

3) __________: seven thousand six hundred and twenty

4)5561 : _________________________________________________________________________________

5) __________ : four thousand seven hundred and forty-two

E.  Label the pictures (the parts of the house) with the words in the box.(8×2=16 points)

 

a.toilet

            b.bedroom

            c.hall

            d.bathroom

       e.living room

            f.kitchen

       g.dining room

              h.stairs

 

           

   

F.Group the rooms above. Upstairs or downstairs?(8×2=16 points)

                          UPSTAIRS                                                                                                                     DOWNSTAIRS

1._____________________________                                                                            5.____________________________

2._____________________________                                                            6.____________________________

3._____________________________                                                                            7.____________________________

4._____________________________                                                                            8. ____________________________G.Look at the map and complete the dialogue with the given words. (9×2=18 points)

 

 

Thank you                     between                      Turn left                      opposite                                    on the right  

Near                                       Turn right                              Excuse me!                            On the left

  

 

 

1    A. Excuse me! Is there a toy store near here?

 1.  Yes. Go straight . (1) ________________.

It is(2) ___________ music store and restaurant.

2     A:  (3) _____________ ! Where is the supermarket?

       B:  Go straight . It is (4) _______________,

          (5)_____________ the restaurant.

      A: (6) ______________________ .

3     A: Excuse me! Is there a bookstore near here?

       B: Yes . Go straight.  (7) _________________

        And walk. It is (8) _____________________,

        (9) _____________ supermarket.  

        Rabia KUDU

                                                                                                                                                                                    English Language Teacher

9. Sınıf Impulse A1.2 2. Yazılı Soruları

 Full Name       :                                                                               

Class /Number           :

 

 HIGH SCHOOL 2012/2013 ACADEMIC YEAR

FALL TERM SECOND WRITTEN EXAM of   9th GRADE

 

A-Read the dialogue and fill in the balnks with the words below /8 pts

favourite

some

shopping

any

shopping

milk

but

fridge

 

Tom:  Let’s prepare a ________(1) list for the surprise party. What have we got in the _____________(2)?

Gina: Well, we have got ________(3) eggs fort he cake but we haven’t got any strawberries. Kevin’s  _________(4)    

           cake is strawberry cake, you know.

Tom:  Oh, have we got __________(5) fizzy drinks?

Gina:  Yes, we have __________ (6) we haven’t got any fruit juice.

Tom:  Have we got any _________(7) ?

Gina:  Yes, we have some. It’s enough for the cake.

Tom:  OK. Let’s go ___________(8) .

 

B-  Write the correct possessive adjectives (my/your/his/her/its/our/their) /10 pts

Dear JACK,

 Hello (1) _____name is Mike. I’m a student at a Local School. I’m ten years old.We have got a big house. (2)____house has got two rooms and a balcony. I have got a big family. (3) ______ father is an English teacher. (4) ______name is Bill. (5) ______mother is a housewife. (6) ______ name is Amy.

She sweeps home and cooks everyday. I have got two brothers and one sister. (7) _______.names are  Joe,Tom,Marry. They are all students. My grandparents love (8) ______grandchildren so much.They give us a puppy as a present. (9) ______ favourite food is meat. How about (10) _____ family?

Hope to hear from you  

LOVE  MIKE.

 

C-  Write dates /5 pts

1- 19/05/1919 ________________________________________________________________________

2- 23/04/1920 _______________________________________________________________________

3- 21/12/2012 _______________________________________________________________________

4- 06/06/2006 _______________________________________________________________________

5- 08/09/1982 _________________________________________________________________________

D- Choose the correct alternative /5 pts

1- She doesn’t like maths because/but she likes the maths teacher.

2- I love my brother and/because my sister

3- He understands German and/but he doesn’t speak it very well

4- We go to school by bus and/because it is too far to walk.

5- Lisa is a hardworking student and/but she helps us with our homework

 

E- Fill in the blanks with IN/ ON / AT  /10 pts1- _____ Tuesday                         6- _______ weekdays

2- _____ nine o’clock                  7- ________ night

3- _____ January                          8- _______ 2012

4- _____ Spring                           9- ________ 23 rd April

5- _____ the evening                  10- _______2 p.m

 

F- Complete the notes about Paul’s day and fill in the blanks with SIMPLE PRESENT / 10pts

 

go (x2)

have (x3)

get

study

brush

arrive

watch

 7:00

8:00

9:00

12:00

4:00

7:00

8:00

9:00

9:45

10:00

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

______________________

________________________

________________________

up

breakfast

at school

lunch

home

dinner

Tv

English

teeth

to bed

 

Paul ________ at seven o’clock in the morning. Then he ____________. He meets his friend Chris and they __________ at nine o’clock. Paul ___________ at twelve o’clock with his friends in the canteen. He has lessons in the afternoon, then he __________  at four o’clock. At seven p.m, he ________ . He plays with his little brother Mark and they __________ from eight to nine o’clock. At nine o’clock, he starts doing his homework and he ___________. At a quarter to ten, he ___________________.At ten o’clock, he  _________.H- Complete the sentences  /10 pts1- ____________ your boks, please.

2- ____________ late, please.

3- ____________ your rubbish into the bin.

4- _____________ in pairs, please.

5- _____________anything in the class, please.

6- ____________ to me , please.

7- ___________ the activity , please.

8- ___________ off  your mobile phone, please.

9- ____________ English only, please.

10- __________the board, please.I- Match the questions and answers /10 pts___1- What do your parents like doing at the weekend?

___2- What does your sister like ?

___3- What’s the new teacher, Mr Allen like?

___4- What does your brother  like doing?

___5- What are your parents like?

 

a) He likes playing in his band

b) She loves old films and books

c) They’re great – they are really kind

d) They like satying at home and relaxing

e) He is very nice and friendly

 J- Anwer the questions /6 pts

like J  love JJ   dislike L  hate LL

J

JJ

L

LL

Football

Draw pictures

Swim

Watch Tv

 

Read books

Get up early

Have an exam

Help Mum

 

1- Does he like reading books or drawing pictures?

__________________________________

2- What does he like doing?

___________________________________

3- Does he hate having an exam ?

  __________________________________

 

J-Find Who is who  /6 pts

                                    Susan          Ken            Brian          Megan         Tom              Kristi

 

*I have got long blonde hair and blue eyes. I am wearing a white T-shirt, a red jacket, blue trousers and brown sandals. My name is …………………………….

*I have got short dark hair and I’m wearing glasses. My blouse is red and my trousers are black. I’m wearing brown shoes. My name is …………………………………..

*I have got long black hair and big green eyes. I’m wearing a pink T-shirt and shoes. My trousers are blue. My name is …………………………………..

*I have got dark hair and big dark eyes. I’m wearing an yellow tank top, purple trousers and white trainers. I’m holding a ball. My name is …………………………………..

*I have got green eyes and I’m red-haired. I’m wearing an orange T-shirt and a purple shirt. My shorts are blue and my sneakers are blue and red. I’m holding a skateboard. My name is …………………………………..

*I have got short black and blonde hair and I’m wearing sun-glasses. I have a blue blouse and a red tank top. My trousers are blue. I’m roller-skating. My name is …………………………………..

L-Fill in the blanks with A / AN/ THE /5pts

Today is ___ very important day; it’s my birthday! I have sent  invitations. My birthday cake is on the  table and I am getting ready. I choose  ___ dress to wear and then put on my shoes. ___ sun is shining and there’s not a cloud in ___ sky. I can’t wait for every one to arrive. In less than ___ hour, the party will begin. I look out my window and see  a girl, but she’s not one of my friends.

                                                                                                                                                                                     GOOD LUCK 

Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi12.Sınıf İngilizce Yazılısı

CİDE BAYRAM YUSUF ASLAN ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1 DÖNEM 12/C 1 . İNGİLİZCE YAZILISIDIR.

A)Read the text and write (T) true or (F) false.Correct the false sentences. 4*5:20

                                                            Purely British

Natalia from Russia Works as an ‘’au pair’’ in Cambridge and lives with a British family.It’s a typical British family.The woman doesn’t cook –she just puts a pizza in the microwave.But she always watches cooking programmes on TV everyday.The man usually cooks at the weekend;he cooks fantastic meals.Their child has a terrible diet.She never eats fruit and vegetables.She only eats fish and chips and she often goes to fast food restaurants.

1.Natalia is a British au Pair (……)………………………………………………………………………………………………………………….

2.The wife loves cooking(………)…………………………………………………………………………………………………………………..

3.The man cooks terrible dishes(………)………………………………………………………………………………………………………..

4.The child eats unhealthy food(………)………………………………………………………………………………………………………….

5.The woman doesn’t watch cooking programmes on TV (……….)…………………………………………………………………….

B)Complete the sentences properly. 2*5:10

1…………………………………….she work in a hospital?Yes,she……………………………………………………………

2.What ………………………………..you do in the evenings?

3.Chase ……………………………… go to school at weekends.

4.My parents…………………………… eat fast food.

5.It …………………………………….snow in Mersin in winter.

C)Fill in the blanks with the words in the box. 20 p

Their

His

İt’s

Your

My

Our

Their

 

1.This is my dog ‘’Bonnie’’. ……………………………..ears are very big. 3p

2.My mother is good at cooking. ………………………….best dish is Mantı. 3p

3.Are you new at this school?Is it …………………………first day here? 3p

4.I have a lot of dresses,but ……………………………..favourite is the blue one . 3p

5.Jason rarely washes ………………………….. car. It’s always dirty. 3p

6.My grandparents live in the countryside ……………………………….. house is enormous.3p

7.My sister and I love science fiction films ……………………………….room is full of DVD s. 2p

D)Write the Turkish meanings of these hobbies. 3*10:30

1.Playing drums…………………………..     6.playing cards……………………………………….

2.going hiking………………………………    7.going fishing………………………………………..

3.doing judo……………………………….     8.going swimming……………………………………….

4.collecting coins…………………………   9.doing skateboarding………………………………………..

5.doing exercise…………………………. 10.playing soccer……………………………………………………

E)Fill in the blanks with these sentences. 4*5:20

How many seats would you like?

How much is it?

When do you want to travel?

How can I help you?

 

 

 Travel agent:The ‘’World is calling’’ Travel Agency……………………………………………………..?

Mr Lucia: I’d like to book a return flight to London,please.

Travel agent:…………………………………………………………………………….?

Mr Lucia:Next week,the 15 th.And,we’re coming back on the 30 th.

Travel agent:……………………………………………………………………………?

Mr Lucia:Three please. ………………………………………………………………?

Travel agent: Let me see .Return flight tourist class costs  £ 225.

Mr Lucia: Great.That’s fine.

                       Good luck J

Mesleki İngilizce Yazılı Soruları

 • Eğitim – Öğretim Yılı Cide  B.Y.A.A.O.T.M. Lisesi 10 A Mesleki İngilizce sınavıdır.

 

A) What are these utensils ? 4*10:40

 

1. ……………….                        4.………………………….

2…………………                          5. ……………………………

3. …………………

 

               

 6.………………                     7 …………………    8.  ………………     9. ………………              10………………

 

B) What are the names of their clothes. 3*10:30

        

1……………….           4…………..     5……………  7………….  8…………………   9……………..10……………

2……………….                            6……………                                                                             

3……………….

   

C) Write the positions in the ‘’Kitchen’’ and in the ‘’Service’’. 2*5:10

Kitchen                    Service                 

1……………………………       1…………………………..       

2…………………………..      2……………………………        

3…………………………..

            

 

D) Make meaningul word pairs about hotel facilities. 2*10:20

1.Safe………….                         a.heating

2.central ………                       b.projector

3.air……….                              c.system

4.a la carte………..                   d.box

5.open …………                         e.cuisine

6.sound…………                        f.condition

7.outdoor………..                     g.swimming pool

8.jewellery………..                   h. buffet

9.Italian  …………                     i.store

10.overhead  ………..                j.restaurant

 

 

                                                                       Good luck J

                         

 

 

 

 

                                                                   

 

Impulse A1.2 İngilizce 2. Sınav Soruları

2012-2013 EDUCATION YEAR RKTML  1ST TERM 2ND EXAM for 9TH CLASSES

          Name/Surname:                        Class:                 Number:              MARK=

                         WHOSE HOUSE IS THIS ?

   It is the Scotts’ new house in the city. The name of this city is Cape Town. It is a little city near the big city. The Scotts’ new address is 25 Lake Avenue. There are two small lakes in Cape Town and they live near one of them. Their house is new and modern, and they like it very much. It is near their daughter, Jane’s high school. There are also several small shops and a supermarket near the house.

Mrs Scott is usually busy because she is a doctor. She cleans the house, she washes the dishes and she does the shopping for the family. She is a clever woman . Mr Scott  has got a florist’s in the city center. There are  a lot of colorful flowers. He is a nice and handsome man .

 

A-ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ( 15p )

 

 1. Whose house is this ?_________________________________________________
 2. Where is the house ?_________________________________________________
 3. Who is Jane ?_______________________________________________________
 4. Is Jane a university student ?___________________________________________
 5. Is Mr Scott busy ?___________________________________________________ 

B- LOOK AT FAMILY TREE and COMPLETE THE SENTENCES. ( 13 p )

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – CHOOSE THE CORRECT ONE. ( 20 P )

 

 1. I’m sorry but I haven’t got much / many / a little  time.
 2. Is there any food at the party? Yes,there is a little / a few / much .
 3. Would you like any / some / a  sugar in your tea ?
 4. She speaks a few / a little / much Arabic.

      5.  The weather isn’t very good, there are very a few / a little / any children at the beach.

      6.  There was a few / a little  / much traffic, so I arrived earlier than I expected.

      7.  Please, can I ask you a / any / some question ?

      8.  I’m not very busy today. I have a little / a few / much things to do.

      9.  There was a terrible storm last night, but fortunately it caused only a little / a few / a damage.

    10.  He made a / some / a few  lovely meal last night.

 

 

 

D-ASK QUESTIONS. ( 15p )                                                                       

1. Jale is in the garden now.    a)________________________________________________________?

                                                b)________________________________________________________?

 

 2. The pencils are in my baga)_________________________________________________________?

3. It is 9 o’clock.                     a)______________________________________________________?

4. There are 35 teachers in the school.   a)________________________________________________?

 

E. Complete the sentences with “ in ,on , at ”  ( 10 p ) 

                           1– My birthday is _________ 29th February.

                           2– Josie is ______ school _____London.

                             3– Our holiday this year is ______ July.        

                                       4-_______ summer, Turkey is hot.

                          5-We  get up ________8 o’clock.

                        6– The train to Rome is ______ half past eight ________the morning.

                       7- His party is _______ the weekend, _____ Sunday . 

F-Fill in the blanks with in , on , behind , next to , between   ”  ( 15p )

                                                                            

                                                                                   1. There’s a  girl ________________the room.                     

                                                                                   2. There’s a chair _______________the bed.

                                                                                   3. The bed is________________the table and the chair. 

                                                                                   4. The girl is ________________the curtain.                                                                                                            

                                                                                   5. There are some clothes _______________the bed.

 

 

H-ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ( 12 p )

 

 1. How much money have you got in your wallet? __________________________________________
 2. Is there a canteen in your school ? __________________________________________________
 3. How many rooms are there in your house?_____________________________________________
 4. Have you got a computer in your room? _______________________________________________