Türk Edebiyatından ilkler

Türk Edebiyatından ilkler *İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859 *İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat *Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman :…

Read more »

Edatlar İlgeçler

  EDATLAR  (İLGEÇLER) Tek  başına  bir  anlam taşımayan , ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklerdir.Edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar şunlardır: Gibi:…

Read more »

Cümlenin Öğeleri

Cümlenin Öğeleri Kelimelerin cümledeki görevlerine cümlenin öğeleri denir. Bir cümlede üç çeşit öğe bulunur. 1. Yüklem: Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye yüklem denir. Yüklem cümlenin temel…

Read more »

Ahmet Taner Kışlalı (1939 – 1999)

AHMET TANER KIŞLALI (1939 – 1999) Ahmet Taner Kışlalı, Tokat`ın Zile ilçesinde 10 Temmuz 1939’da doğdu. Kışlalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesi’nde yazı…

Read more »

Ahmet Haşim (1885- )

AHMET HAŞİM (1885 – ) Ahmet Haşim’in doğum tarihi münakaşalıdır. çoğunlukça uzlaşılan tarih hicri 1301’dir. Bu, miladi 1885-86 yıllarına karşılık gelir. Demek ki 110 yıl kadar önce dünyaya gelmiştir. Yalnız,…

Read more »

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 – 1962 )

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 – 1962 ) İstanbul’da doğdu. İstanbul Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat ve estetik tarihi dersleri verdi. Edebiyat Fakültesi Türk…

Read more »

TÜRKÇENİN ANA DİL OLARAK KONUŞULDUĞU ÜLKELER

TÜRKÇENİN ANA DİL OLARAK KONUŞULDUĞU ÜLKELER Türkçe, Ural Altay dil ailesi içerisinde Türk dil ailesinin Oğuz Grubu’na mensup lehçedir. Anadolu, Kıbrıs, Balkanlar ve Orta Avrupa’da geniş yayılım alanı bulmuş olup,…

Read more »

Yunus Emre'nin Eserlerinden bazıları

Yunus Emre’nin Eserlerinden bazıları: 1 Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle-vü şardır bize Adımız miskindir bizim Düşmanımız kindir bizim Biz kimseye kin tutmayız…

Read more »

Zarf

ZARF(BELİRTEÇ)   Eylemlerin,eylemsilerin ve sıfatların anlamlarını kuvvetlendirerek belirgin hale getiren sözcüklere "zarf"denir.Zarflar, kendi türünden sözcüklerin de derecelerini belirtir. Zarflar,sözcükleri açıkladıkları anlamlara göre türlere ayrılır.   1)Hal (durum) Zarfı:Eylemin nasıl yapıldığını…

Read more »

Zamir

ZAMİR *isimlerin yerini geçici olarak tutansözcüklere denir.Zamirler 2 grupta incelenir. 1)SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER a)Kişi Zamirleri: İnsan isimlerinin yerini gecici olarak tutan zamirlerdir.Asıl kişi zamirleri “ ben, sen, o, biz,siz, onlar”dır.Hal…

Read more »