Antisemitizmin Nedir? Ne demek?

Çağımızda dünya barışını tehdit eden, masum insanların huzur ve
güvenliğini hedef alan ideolojilerin biri de antisemitizmdir. Yani, Yahudilere karşı duyulan ırkçı nefret.

Read more »

İngilizce’de Sıfatlar ve Anlamları

She’s never had an accident since she started driving. She’s a very careful driver.
Sürmeye başladığından beri kaza yapmadı. O çok dikkatli bir sürücü.
Be careful! The water is very deep here.
Dikkatli ol. Su burada çok derin.

Read more »

Can – Ability – Yetenek Cümleleri

Zaman zaman vuku bulan olay ve durumların izah edilmesinde kullanılır. Burada anlatılan olaya bir şans verme durumu yoktur. Bir gerçek vardır ve bu gerçek arada sırada veya sık sık olabilmektedir. Bu kullanış biçimi, sadece şimdiki ve geçmiş zamanda ve sadece olumlu cümlelerde mümkündür.

Read more »
Future Be Going To

Future Going To Konu Anlatımı

Not: come, go fiilleri going to Future Tense ile genellikle kullanılmazlar. Bu fiilleri Present Continuous ile kullanmayı tercih ederiz.

I am going to go. yerine I am going.

Read more »

Enough Cümlede Kullanımı

Sıfatlarla ve zarflarla birlikte kullanıldıkları zaman onlardan sonra gelir Bu şekilde kullanılışıyla too dan ayrılır Çünkü sıfatlardan ve zarflardan önce gelir Too aşırılık ifade ederken, enough tam tersine, yeterlilik ifade eder

Read more »

Active, Passive Voice, Etken Edilgen Yapılar

Yukarıda çizmiş olduğumuz tabloda hangi zaman ( tense ) in hangi şekillerde passive yapıldığı görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi active cümlenin nesnesi daima passive cümlenin öznesi olmaktadır.Passive yapıda kimin ne yaptığından çok neyin yapıldığı önemlidir. Bunun Türkçemizdeki karşılığı edilgendir.

Read more »

Future Perfect Tense –Gelecekteki Yakın Geçmiş Zaman

Gelecekte anılan zamanda tamamlanmış olacak işleri anlatırken. Bu anlatımda zaman cümlecikleri veya saat kullanırız. Genellikle by kelimesinden yararlanırız.

Read more »

İngilizce Deyimler, English Idioms

İngilizce Deyimler, English Idioms,
as easy as pie: çok kolay , çok basit
at the eleventh hour: son anda,son dakikada,nerdeyse geç oluyordu
bad-mouth: muhtemelen birisiyle ilgili kötü,gerçek olmayan şeyler söylemek

Read more »

İngilizce Yazılı Sınavı 2. Yazılı Anadolu Lisesi

ANADOLU LİSESİ BİRİNCİ YARIYIL 11. SINIFLAR İNGİLİZCE, 2. YAZILI SINAVI,
İngilizce Yazılı Sınavı 2. Yazılı Anadolu Lisesi

Read more »

DOĞU CEPHESİ

Fatih zamanında İstanbul’da Ermeni patrikhanesi kurulmuştur (dini liderlerine katolikos denilir.). Tanzimat döneminde Fransızlar Katoliklerin; İngi-lizler Protestanların koruyuculuğunu yaparken; Ruslar da Ortodoksların ve Ermenilerin koruyucu­luğunu yapıyordu.

Read more »