DOĞU CEPHESİ

Fatih zamanında İstanbul’da Ermeni patrikhanesi kurulmuştur (dini liderlerine katolikos denilir.). Tanzimat döneminde Fransızlar Katoliklerin; İngi-lizler Protestanların koruyuculuğunu yaparken; Ruslar da Ortodoksların ve Ermenilerin koruyucu­luğunu yapıyordu.

Read more »

Dinar’da Deprem oldu 10.06.2012 15:50

10.06.2012 Pazar günü Saat 15:48 da hissedilir derecede bir deprem yaşandı.

Read more »

2012 Yeni 4+4+4 Yönetmeliği

İlgi Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve bazı yeni uygulamalar

gündeme gelmiştir. Yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak amacıyla söz konusu Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki

açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Read more »

Sözleşme Özgürlüğü Kapsamında Cinsiyet Ayrımcılığı Olabilir mi?

Son günlerde hızla artan bir uygulama olan güneyde ki otellere 1 bay,2 bay,3 bay alınmaması ne kadar hukukidir? Yani 2 bay otelde kalamıyor; eğer yerli turistse ancak yurtdışından rezervasyon yapılırsa…

Read more »

Dünya Su Günü

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik…

Read more »

8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü

8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır. Bu gün kadınlar tarafından ve / ya da kadınlar için konferans, gösteri ve eğlence gibi çeşitli etkinlikler düzenlenir. Kadınlar arası dayanışma ve kadınların toplumdan beklentileri vurgulanır.

Read more »

Türk-Fransız İlişkileri, Hatay Sorunu

Misak-ı Millî sınırları içerisinde yer alan Hatay (İskenderun), 20 Ekim 1921 Ankara İtilafnâmesi ile Suriye sınırları içinde bırakılmış ve bu sancağa özel bir yönetim şekli tanınmıştır.

Read more »

Sâdâbâd Paktı

Sâdâbâd Paktı Türkiye Balkanlarda uyguladığı bölgesel barışın korunması ve işbirliğinin güçlendirilmesi politikasını, Ortadoğu’da da bu dönemde uygulamak için gayret sarfetmiştir.Bu amaçla 1932 ve 1936 yıllarında olmak üzere üç kez Irak…

Read more »

1961 Anayasası

  1961 Anayasası 1924 anayasası, 1960 yılına kadar varlığını sürdürmekle birlikte, 1945  II.Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan siyasal ve toplumsal gelişmeler karşısında sorunları çözmekte yetersiz kalmıştır.Her ne kadar Fransız İhtilali’nin…

Read more »

Ermeniler Türk Bayrağını Yaktılar

Ermeniler Türk Bayrağını Yaktılar Bugün 24 Nisan 2010, Ermenistan’ın Erivan kentinde bir grup kendini bilmez sözde soykırımın yıl dönümünü için protesto gerçekleştiriyor. “Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun’a bağlı…

Read more »