Kategori arşivi: Eğitim Öğretim Haberleri

4+4+4 de İngilizce Eğitimi Nasıl olacak?

Bakan Ömer Dinçer ikinci 4 olarak nitelendirilen ortaokul kısmının ilk bir yılını hazırlık sınıfı yapmayı planlıyor. 4+4+4’te eğitim yaşının da 5’e çekilmesiyle birlikte öğrenciler 10 yaşında ciddi bir yabancı dil eğitiminden geçecek.

 Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bakan Dinçer, bürokratlarına bazı liselerde uygulanan yabancı dil hazırlık sınıflarını artık ortaokulda uygulamaları ve bunun yeni eğitim sistemine yetiştirilmesi için çalışmalara başlanması yönünde talimat verdi.

Ortaokulda uygulanacak hazırlık sınıfının yanı sıra öğrenciler, seçmeli ders olarak başka bir yabancı ders seçebilecekler. Böylece öğrenci 12 yıllık eğitiminde birkaç dil bilerek mezun olabilecek.

Dil eğitimi için müfredat yenilenirken, kur sisteminin benzeri öngörülüyor. Buna göre öğrenci yabancı dilde her yıl aşama katedecek ve tekrara düşmeden kaldığı yerden devam edecek.

Bakanlık yabancı dil öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinde de yeniliğe gidecek. Öğretmenler branşı olan yabancı dilde hizmet içi eğitim verilerek kendini sürekli geliştirebilecek. Dünya standartlarında İngilizce eğitimi için, eğitim dönemi sonuna kadar öğrencileri mastery (ustalık) seviyesine ulaştırmayı hedefleyen Bakanlık seviyeleri şu şekilde belirleyecek

 

A1(Berakthrough): Giriş ya da keşif düzeyi

 

A2(Waystage): Ara düzey ya da temel gereksinim düzeyi

 

B1(Threshold): Eşik düzeyi

 

B2(Vantage): İleri düzey ya da bağımsız kullanıcı düzeyi

 

C1(Effective Operational Proficiency): Özerk Düzey

 

C2(Mastery): Ustalık .

 

Yazımızın amacı;  4 + “HAZIRLIK SINIFLARI”nın bir başka ifadeyle “ortaokul öncesinde hazırlık sınıfları”nın, -evvelce olduğu gibi - tekrar konulduğunda, “akademik yönden” yabancı dil eğitimindeyararlı olup olmayacağının ele alınmasıdır.

Bir zamanlar Anadolu Liselerinin Ortaokul başlangıcında “Hazırlık Sınıfları” vardı. Günümüzde ise sadece Sosyal Bilimler Liselerinde ve bazı özel okulların lise öncesi  hazırlık sınıfları bulunmaktadır.

 

O dönem ortaokul başlangıcındaki Dil ağırlıklı HAZIRLIK SINIFLARI’nda haftada 24 saat, Bakanlık onaylı yabancı kaynaklı ders kitapları kullanılarak, İngilizce dersi okutulurdu. Bir yılın sonunda o öğrencilerin % 90’ı “günlük İngilizce konuşmaları” rahatlıkla öğrenir ve zevkle konuşurlardı. İngilizce bildiklerini rahatlıkla, güvenle söylerlerdi. 15 yıl  Bakanlık müfettişliği yapan bir eğitimci olarak Anadolu Liseleri İngilizce ders denetimlerimizde bu durumlara çok şahit oldum. Ama Lise öncesi hazırlık sınıflarındaki öğrencilerde,  kendine güven duygusu ve  yabancı dili öğrenme isteği ve azmi daha az idi.

O zamanki ortaokul başlangıcındaki dil ağırlıklı HAZIRLIK SINIFLARI’nda dersler “Spoken - Konuşma” ağırlıklı yapılırdı. Nedenine gelince, “konuşma” gramerden daha önemli idi. Öğrencilerin hataları da olsa, akıcı konuşabilmesi ve kendine güvenmesi için sözleri kesilmeden konuşmaları sağlanırdı. Hemen düzeltilmesine çalışılmazdı cesaretleri kırılmasın diye. İşte bu iletişim metodu idi. Öğretmenler de, sınıflarında daimayabancı dili kullanırlar - öğrencileri de yabancı dilde pratik yapsın diye - Türkçe konuşmaktan kaçınırlardı. Hatalarını hissettirmeden düzeltirlerdi. Gramer eğitimleri de ileriki sınıflarda kademeli olarak verilirdi. Bütün bu söylediklerimin canlı örneği o zaman yetişen öğrencilerdir. Oğullarım gibi.

 

Siz  günlük yaşamda, karşınızda hatalı konuşan -yazmasını bilmeyen- 3 yaşındaki çocuğunuz, yeğeniniz, kardeşiniz veya komşunun kızına konuşmalarında gramer hatası yaptığında; “Bak ! Cümle kurarken ögelerin sıralaması şöyledir.” diye bir dilbilgisi kuralı açıklamasında bulundunuz mu? Hiç sanmıyorum. Onun için önemli olan – kendini hatalı da olsa – ifade etmesidir. Yoksa dilbilgisi kuralı değil.

Dil ağırlıklı hazırlık sınıflarında yabancı dilin öğretilmesinde kural “ Ana dilimizi küçükken nasıl öğreniyorsak- işte öyledir. Dinle- Gramer bilgisi üst sınıflarda ve alan sınıflarında elbette gereklidir. Belli bir yaşa kadar, hep dinleyen bebekler ansızın günlük kelimeleri ve kısa cümleleri kullanmaya başlarlar. Hem de anlamlarını bilerek. Nasıl öğrendiler dersiniz? Hem de hiç yazmadan – dilbilgisi kurallarına uymadan.  Elbette dinleyerek ve tekrar ederek, değil mi?

Ortaokul başlangıcındaki öğrencilerin yabancı dili öğrenme merakı,kendine güveni ve  kabiliyeti, Lise 1.sınıf öğrencilerine göre çok daha fazladır.  Ortaokul başlangıcındaki HAZIRLIK SINIFLARINDA, yabancı dil öğretiminde “dinleme-konuşma-okuma-yazma” dört beceri dersi,  bu sıralamadaki gibi, öğrenci merkezli bir metotla, bir bütün olarak ele alınmaktaydı. Özellikle hazırlık sınıflarında Konuşma ağırlıklı derslerde, grup çalışmaları ile konular pekiştirilerek  hedefe ulaşılmaktaydı.

Bu nedenle4 yıllık ortaokulların ilk bir yılının yabancı dil ağırlıklı eğitim olması, yabancı dilin daha iyi öğrenilmesi açısından olumludur. Kanımca  eski uygulamanın kaldırılması da zaten büyük bir hataydı.

Yabancı dilin alan sınıflarında daha iyi öğrenildiği bir gerçektir. Ama son zamanlarda,  bazı özel statüdeki Anadolu Liselerimiz ve Sosyal Bilimler Liseleri  hariç, Anadolu Liselerinde  özel ve resmi okullarımızın çoğunda  “Yabancı Dil Alan Sınıfları”nın – öğrenciler istemediği için – açılamaması da ayrı bir sorundur.

Hiç yabancı dil bilmediği halde, sahil kasabalarında çalışan tezgahtar ve garsonlar ile yurt dışında çalışan işçilerimiz, hiç gramer de okumadan, bilmeden  3-5 ay içinde ihtiyaçlarını karşılayacak kadar –beden dili ile karışık -  “günlük yaşamla ilgili” yabancı dili -hatalı da olsa – konuşabilmektedirler. Burada en önemli husus “başaracağına inanmak”tır. Eğer okullarımızda yabancı dili öğretemiyorsak – öğrenemiyorsak, gelişen teknolojiyi günün şartlarına göre kullanmayışımız, öğretim metod ve tekniklerimizi de yeniden değerlendirmememizdir. Yabancı dil öğretmenlerimizi  de  bu teknolojik gelişmeler  konusunda yeterince bilgilendirmeliyiz.

“Bir yabancı dili öğrenmenin en iyi yolu, ana dilin konuşulmadığı bir yerde, yalnızca öğrenilecek dili  bilen kişilerle  bir arada olmak ve sürekli onlarla iletişim kurmaktır.” İşte HAZIRLIK SINIFLARI öğrencilere bu ortamı sunmaktadır. Hazırlık sınıflarında bir yıl süreli – haftada en az 24 saatlik – yabancı dil dersi ile, yabancı dil öğretiminde ders anında sınıfta yapılması gerekli olan, öğrencilere sınıfta konuşma fırsatının verilmesi açısından “öğrenciler arasında  serbest çalışma”  diyebileceğimiz  “Pair work –İkili Grup çalışmaları” ile yıl sonunda tüm öğrenciler “günlük konuşma”larını rahatlıkla yapabilmektedirler.

Hazırlık sınıflarında, öğrenciler “hata yaparsam”, ”öğretmen kızarsa”, “arkadaşlarım gülerse” korkusundan arındırılmaktadır. Öğrenilen yabancı dilde bol pratik yapılmakta,  derslerde  görsel ve işitsel yayın araçlarından, tv. filmleri, radyo yayınları, bilgisayar, video CD ve ses kasetlerinden ve günümüzde gelişen tablet ve akıllı tahtalarla – internet ortamında- çok daha zevkli pratik yapılabilecektir. Tabii, hata yapmanın doğal olduğunu önceden kabullenmek gerekir. “Ben bunu yaparım” öğrencilerin sloganı olmalıdır. Öğretmenler öğrencilere “Hata yapa yapa doğrusunun öğrenilebileceği” konusunda yardımcı olmalıdır.

 

Yıllar öncesinde, Anadolu liselerinin ortaokul öncesi hazırlık sınıflarında 8 aylık öğrenimlerinda, tüm öğrencilerin günlük İngilizceyi konuşmaya başlaması, “Ben İngilizce biliyorum” diyebilmeleri, adı üzerinde,hazırlık sınıflarında yabancı dil öğrenmeye başlamaları sonucudur.

21 yıl İngilizce öğretmenliği yapmış bir öğretmen ve 15 yıl da Bakanlık müfettişliği yapan bir eğitimci olarak, ortaokul öncesi “yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfları”nın açılması, “yabancı dil öğretimi için” akademik yönden çok iyi olacaktır, diyebilirim.

Sevgi  ve  saygılarımla.

Ali İhsan ÖZÇAKIR

MEB. Bakanlık Başmüfettişi (E)

2012-KPDS İlkbahar Sonuçları, Soruları ve Cevap Anahtarı

 

 

2012-KPDS İlkbahar Dönemi: Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının Yayımlanması (28.05.2012)

 

DUYURU
(28 Mayıs 2012)

 

2012-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)
İlkbahar Dönemi: Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının Yayımlanması

20 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2012-KPDS İlkbahar Dönemi Sınavının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adayların sorulara verdikleri cevapların analizi olan madde analizi sonucunda sorular yeniden bilimsel denetmenler tarafından incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2012-KPDS İlkbahar Dönemi Bulgarca Testinin temel soru kitapçığında yer alan 75. sorunun iptal edilmesine ve ilgili testte cevabı bulunan tüm adayların bu soruya doğru cevap verdikleri kabul edilerek değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2012-KPDS İlkbahar Dönemi Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

 

2012-KPDS İLKBAHAR DÖNEMİ

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 20.05.2012

Almanca Testi ve Cevap Anahtarı

Arapça Testi ve Cevap Anahtarı

Bulgarca Testi ve Cevap Anahtarı

Farsça Testi ve Cevap Anahtarı

Fransızca Testi ve Cevap Anahtarı

İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı

İspanyolca Testi ve Cevap Anahtarı

İtalyanca Testi ve Cevap Anahtarı

Rusça Testi ve Cevap Anahtarı

Yunanca Testi ve Cevap Anahtarı

 

2012 Lys puan ve konu dağılımı. 2012 Lys Sonuçları

MF puan türü grubu MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4,

TM puan türü grubu TM-1, TM-2 ve TM-3,

TS puan türü grubu TS-1 ve TS-2,

Dil puan türü grubu da DIL-1 ve DIL-2 puan türlerinden oluşacak.

Puan türleri ile her bir puan türünde  LYS testlerinin yüzde olarak ağirlikli dağilimlari şöyle:

 

MF grubundaki puan türlerine göre;

MF-1’de;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 16,

Sosyal yüzde 5,

Fen yüzde 8,

Matematik yüzde 26,

Geometri yüzde 13,

Fizik yüzde 10,

Kimya yüzde 6

ve Biyoloji yüzde 5;

 

MF-2’de;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 11,

Sosyal yüzde 5,

Fen yüzde 13,

Matematik yüzde 16,

Geometri yüzde 7,

Fizik yüzde 13,

Kimya yüzde 12,

Biyoloji yüzde 12;

 

MF-3’te;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 11,

Sosyal yüzde 7,

Fen yüzde 11,

Matematik yüzde 13,

Geometri yüzde 5,

Fizik yüzde 13,

Kimya yüzde 14

ve Biyoloji yüzde 15;

MF-4’de;

Türkçe yüzde 11,

Temel Matematik yüzde 14,

Sosyal yüzde 6,

Fen yüzde 9,

Matematik yüzde 22,

Geometri yüzde 11,

Fizik yüzde 13,

Kimya yüzde 9

ve Biyoloji yüzde 5.

TM grubundaki puan türlerine göre;

TM-1’de;

Türkçe yüzde 14,

Temel Matematik yüzde 16,

Sosyal yüzde 5,

Fen yüzde 5,

Matematik yüzde 25,

Geometri yüzde 10,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 18

ve Coğrafya-1 yüzde 7;

TM-2’de;

Türkçe yüzde 14,

Temel Matematik yüzde 14,

Sosyal yüzde 7,

Fen yüzde 5,

Matematik yüzde 22,

Geometri yüzde 8,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 22

ve Coğrafya-1 yüzde 8;

TM-3’te;

Türkçe yüzde 15,

Temel Matematik yüzde 10,

Sosyal yüzde 10,

Fen yüzde 5,

Matematik yüzde 18,

Geometri yüzde 7,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 25

ve Coğrafya-1 yüzde 10.

TS grubundaki puan türlerine göre;

TS-1’de;

Türkçe yüzde 13,

Temel Matematik yüzde 10,

Sosyal yüzde 12,

Fen yüzde 5,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 15,

Cografya-1 yüzde 8,

Tarih yüzde 15,

Coğrafya-2 yüzde 7

ve Felsefe Grubu yüzde 15;

TS-2’de;

Türkçe yüzde 18,

Temel Matematik yüzde 6,

Sosyal yüzde 11,

Fen yüzde 5,

Türk Dili ve Edebiyati yüzde 25,

Coğrafya-1 yüzde 5,

Tarih yüzde 15,

Coğrafya-2 yüzde 5

ve Felsefe Grubu yüzde 10.

Yabanci dil grubundaki puan türlerine göre;

DIL-1’de;

Türkçe yüzde 15,

Temel Matematik yüzde 6,

Sosyal yüzde 9,

Fen yüzde 5

ve Yabanci Dil yüzde 65;

DIL-2’de ;

Türkçe yüzde 25,

Temel Matematik yüzde 7,

Sosyal yüzde 13,

Fen yüzde 5

ve Yabanci Dil yüzde 50 olarak belirlendi.

LYS Puan Türü Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

LYS Soru Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Nedir?

YGS'de Puan Türleri ve Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

YGS'de Soru Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Nedir?

 

YGS Konuları Neler, Konu Dağılımı & Konu Başlıkları

Güncelleme: YGS ve LYS Konularını karşılaştırmalı olarak inceleyebileceğiniz yeni bir döküman eklenmiştir. Bu dökümanı bilgisayarınıza indirerek sürekli elinizin altında olmasını sağlayabilirsiniz. Dosyayı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız:

Yukarıdaki dosyayı indirirken aşağıdaki içeriklere de göz atabilirsiniz. Ancak YGS Konularının en güncel ve kolay anlaşılabilir halinin yukarıdaki dosyada olduğunu da özellikle vurgulamak isteriz.

1. Aşama Sınavı olan YGS'de çıkacak konular için hazırladığımız tüm içerikleri tek bir başlık altında topluyoruz.. İşte Tüm YGS Konuları:

» YGS Türkçe Konuları

1 SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI

1.a Sözün ve Sözcüğün Anlamı

2 CÜMLENİN ANLAMI

2.a Cümlenin Anlamı

3 PARAGRAF

3.a Paragraf

3.b Anlatım Bilgileri

4 AD SOYLU SÖZCÜKLER

4.a Ad

4.b Sıfat

4.c Adıl ( Zamir )

4.d Belirteç ( Zarf )

4.e İlgeç – Bağlaç – Ünlem

4.f Ad Soylu Sözcükler KARMA

5 EYLEMLER

5.a Eylemde Kip – Kişi – Zaman

5.b Bileşik Zamanlı Eylemler, Ekeylem

5.c Eylemin Yapısı

5.d Eylemsiler

5.e Eylemler KARMA

6 SÖZCÜĞÜN YAPISI

6.a Kökler – Ekler

6.b Basit – Bileşik – Türemiş Sözcükler

6.c Söz Yapısı KARMA

7 CÜMLENİN ÖĞELERİ

7.a Cümleyi Öğeleri

8 EYLEM ÇATISI

8.a Eylem Çatısı

9 CÜMLE ÇEŞİTLERİ

9.a Cümle Çeşitleri

10 ANLATIM BOZUKLUĞU

10.a Anlam Bozukluğu

11 SESBİLGİSİ – YAZIM

11.a Sesbilgisi

11.b Yazım

11.c Sesbilgisi – Yazım

12 NOKTALAMA

12.a Noktalama

» YGS Tarih Konuları

1 GENEL TARİH

1.a Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu

1.b İlk Uygarlıklar

1.c İlk Türk Devletleri

1.d İslam Tarihi ve Uygarlığı

1.e Türk İslam Devletleri

1.f Türkiye (Anadolu) Tarihi

2 OSMANLI TARİHİ

2.a Beylikten Devlete (1300 – 1453)

2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)

2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)

2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)

2.e En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ

3.a Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler

3.b Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi

3.c Erzurum ve Sivas Kongreleri

3.ç Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması

3.d Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali

3.e I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması

3.f Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

3.g Lozan Antlaşması

3.ğ Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

3.h Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri

3.ı Atatürk Devrimleri

3.i Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler

3.j Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

» YGS Coğrafya Konuları

1 DÜNYA’NIN ŞEKLİ ve COĞRAFİ KONUM

1.a Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

1.b Paralel ve Meridyenlerin Özellikleri

1.c Yerel ve Ulusal Saatler

1.d Matematik ve Özel Konum

2 DÜNYA’NIN HAREKETLERİ

2.a Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları

2.b Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

2.c Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları

3 HARİTA BİLGİSİ

3.a Harita Bilgisi (Çizim Yönt., Harita Çeşitleri)

3.b Harita Bilgisi (Ölçek Yorumu – Ölçek Hesabı)

3.c Yer Şekillerinin Haritada Gösterilmesi – Profil Çizimi – Eğim Hesabı

4 İKLİM BİLGİSİ

4.a Atmosfer ve Hava Durumu – Sıcaklık

4.b İklim Elemanları (Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler)

4.c Sıcaklık Dağılışı ( Türkiye -Yeryüzü)

4.d Basınç ve Rüzgârlar

4.e Türkiye’de Basınç ve Rüzgarlar

4.f Nemlilik ve Yağışlar

4.g Türkiye’de Nemlilik ve Yağışlar

4.h İklim Tipleri ve Doğal Bitli Örtüsü

4.ı Türkiye’de İklim Tipleri ve Doğal Bitki Örtüsü

5 İÇ ve DIŞ KUVVETLER

5.a Yerin İç Yapısı – Jeolojik Devirler – Kayaçlar

5.b İç Kuvvetler (Orojenez – Epirojenez – Volkanizma – Depremler)

5.c Toprağın Hikayesi (Çözülme – Toprağın Oluşumu) Toprak Tipleri

5.d Akarsular ve Aşınım – Birikim Şekilleri

5.e Yeraltı Suları, Türkiye’de Kaynaklar ve Karstik Şekiller

5.f Kütle Harekerleri, Buzul ve Rüzgârın Oluşturduğu Şekiller

5.g Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yerşekilleri – Kıyı Tipleri

6 BEŞERİ COĞRAFYA

6.a Nüfus – Yerleşme – Göç

7 EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ

7.a Tarım – Hayvancılık – Ormancılık – Sanayi – Ulaşım – Ticaret – Enerji kaynakları

 ygslys.blogcu.com

» YGS Felsefe Konuları

1 FELSEFEYE GİRİŞ

1.a Felsefenin Tanımı, Alanı, Doğuşu

1.b Bilgi ve Bilgi Türleri

1.c Felsefi Bilginin Özellikleri

2 BİLGİ FELSEFESİ

2.a Bilgi Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları

2.b Bilgi Felsefesinin Temel Sorunları

3 BİLİM FELSEFESİ

3.a Bilim Felsefesinin Konusu ve Bilime İlişkin Yaklaşımlar

3.b Bilimin Özellikleri

3.c Bilimsel Yöntem, Yasa, Kuram ve Bilimin Değeri

4 VARLIK FELSEFESİ

4.a Varlık Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları

5 AHLAK FELSEFESİ

5.a Ahlak Felsefesi Temel Kavramları

5.b Ahlak Felsefesi Temel Sorunları

6 SİYASET FELSEFESİ

6.a Siyaset Felsefesi Temel Kavramları

6.b Siyaset felsefesi Temel Sorunları

7 ESTETİK

7.a Estetiğin Temel Kavramları

7.b Estetiğin Temel Sorunları

8 DİN FELSEFESİ

8.a Din Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları

» YGS Matematik Konuları

1 SAYILAR

1.a Sayı Kümeleri – Asal Sayılar – Pozitif Bölenler, Tek – Çift Sayılar, Ardışık Sayılar

1.b Çözümleme – Taban Aritmetiği

1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem – Bölünebilme Kuralları – Bölme Özdeşliği

1.ç OBEB – OKEK

1.d Rasyonel Sayılar

1.e Ondalık Sayılar

1.f Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler

1.g Gerçel Sayılar – Faktöriyel

2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2.a Üslü Sayılar

2.b Köklü Sayılar

3 ORAN VE ORANTI

3.a Orantı Problemleri

3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik – Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 1. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER

4.a Denklem Çözme

4.b Denklem Kurma

4.c Yaş Problemleri

4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri

4.d Karışım Problemleri

4.e Ortak İş Yapma Problemleri

4.f Hareket Problemleri

4.g Grafik Problemleri

5 MANTIK

5.a Önermeler

5.b Bileşik ve Açılı Önermeler

6 KÜMELER

6.a Küme – Alt Küme – Kümelerle İşlemler

6.b Küme Problemleri

7 BAĞINTI VE FONKSİYON

7.a Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı

7.b Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler

7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon

7.d Fonksiyon Grafikleri

8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK

8.a İşlem

8.b Modüler Aritmetik

» YGS Geometri Konuları

1 AÇILAR

1.a Düzlemde Açı

2 ÜÇGENLER

2.a Üçgende Açı

2.b Üçgende Bağıntılar

2.c Dik Üçgen

2.d İkizkenar Üçgen

2.e Eşkenar Üçgen

2.f Üçgende Alan

3 BENZERLİK

3.a Temel Orantı

3.b Benzerlik Teoremleri

4 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER

4.a Çokgenler

4.b Yamuk

4.c Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen

4.d Dikdörtgen – Kare

5 ÇEMBERLER

5.a Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)

5.b Çemberde Açı

5.c Çemberde Çevre ve Yay – Dairenin Alanı

6 DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

6.a Noktanın Analitik İncelenmesi

6.b Doğrunun Eğimi – Denklemi ve Grafiği

6.c İki Doğrunun Konumu

6.d Simetri

» YGS Fizik Konuları

1 VEKTÖR – KUVVET – DENGE

1.a Vektörler Toplanması Çıkarılması

1.b Kuvvetler Toplanması Çıkarılması

2 PARALEL KUVVETLER

2.a Paralel Kuvvetler ve Dengesi

3 KÜTLE MERKEZİ

3.a Kütle Merkezi

4 BASİT MAKİNELER

4.a Kaldıraç, Makara, Eğik Düzlem

4.b Çıkrık, Vida, Dişliler

5 DOĞRUSAL HAREKET

5.a Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri

5.b Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri – Bağıl ve Bileşik Hareket

6 İŞ ENERJİ

6.a Kuvvetin Yaptığı İş

6.b Enerji Dönüşümleri

7 KÜTLE – HACİM – ÖZKÜTLE

7.a Kütle – Hacim – Özkütle

7.b Karışımların Özkütleleri

8 KATI SIVI VE GAZLARIN BASINCI

8.a Katı ve Sıvı Basıncı

8.b Sıvı ve Gaz Basıncı

9 SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

9.a Sıvıların Kaldırma Kuvveti

10 KATI VE SIVILARDA GENLEŞME

10.a Katı ve Sıvıların Genleşmesi

11 ISI VE SICAKLIK

11.a Isı Kavramı – Birimler

11.b Hal Değiştirme

12 ELEKTROSTATİK

12.a Elektriklenme Çeşitleri

12.b Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan

13 ELEKTRİK AKIMI

13.a Elektrik Akımı – Ohm Kanunu

13.b Dirençlerin Bağlanması – Lambaların Parlaklığı

14 MIKNATISLAR

14.a Mıknatıslanma

15 IŞIK BİLGİSİ – DÜZLEM AYNA

15.a Işık Bilgisi – Renklenme

15.b Düzlem Ayna

16 KÜRESEL AYNALAR

16.a Çukur ve Tümsek Aynalar

17 IŞIĞIN KIRILMASI

17.a Işığın Kırılması

18 MERCEKLER

18.a İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler

» YGS Kimya Konuları

1 TEMEL MADDE BİLGİSİ

1.a Maddenin Fiziksel Hâli, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

1.b Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım

1.c Hâl Değişimleri, Isı – Sıcaklık

2 ATOM BİLGİSİ

2.a Atomun Temel Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları

2.b İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı

2.c Bileşik Oluşumu ve Bağlar

3 PERİYODİK CETVEL

3.a Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma

3.b Grup ve Periyot Özellikleri

3.c Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu

4 MOL KAVRAMI

4.a Avogadro Sayısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi

4.b Mol Problemleri

4.c Basit Formül ve Molekül Formülü

5 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

5.a Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu

5.b Dalton Atom Teorisi ve Katlı Oranlar Kanunu

5.c Avogadro Hipotezi ve Birleşen Hacim Oranları

6 KİMYASAL TEPKİMELER

6.a Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri

6.b Tepkime Denklemleri ve Denklemin Yorumu

6.c Kimyasal Hesaplamalar

7 GAZLAR

7.a Gazların Genel Özellikleri, Kinetik Teori

7.b Gaz Basıncının Ölçülmesi

7.c P, V, n, T İlişkileri

8 KARIŞIMLAR

8.a Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri

8.b Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

8.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması

» YGS Biyoloji Konuları

1 BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ

1.a Bir Bilim Olarak Biyoloji

2 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

2.a CanlılarınTemel Bileşenleri – I (İnorganik ve Organik Maddeler)

2.b Canlıların Temel Bileşenleri – II (Karbonhidratlar)

2.c Canlıların Temel Bileşenleri – III (Yağlar)

2.d Canlıların Temel Bileşenleri – IV (Proteinler)

2.e Canlıların Temel Bileşenleri – V (Enzimler)

2.f Canlıların Temel Bileşenleri – VI (Vitaminler – ATP)

2.g Canlıların Temel Bileşenleri – VII (Nükleik Asitler)

2.h Canlıların Temel Bileşenleri – VIII (KARMA – I)

2.I Canlıların Temel Bileşenleri – IX (KARMA – II)

3 HÜCRE, METABOLİZMA

3.a Hücre – I (Hücre Çeşitleri, Hücre Çeperi, Hücre Zarı)

3.b Hücre – II (Madde Alışverişi)

3.c Hücre – III (Organeller)

3.d Hücre – IV (Çekirdek, Kromozomlar,Metabolizma)

3.e Hücre – V (KARMA – I)

3.f Hücre – VI (KARMA – II)

4 VİRÜSLER, BAKTERİLER

4.a Virüsler ve Bakteriler – I

4.b Virüsler ve Bakteriler – II

5 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

5.a Canlıların Sınıflandırılması – I

5.b Canlıların Sınıflandırılması – II

6 CANLILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

6.a Canlıların Genel Özellikleri

7 CANLILARIN BESLENME ŞEKİLLERİ VE YAŞAMSAL İLİŞKİLERİ

7.a Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – I

7.b Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – II

8 EKOLOJİ

8.a Ekoloji – I (Populasyonlar)

8.b Ekoloji – II (Komüniteler, Ekosistemler, Besin Zinciri)

8.c Ekoloji – III (Besin Piramitleri, Madde Döngüsü)

8.d Ekoloji – IV (KARMA – I)

8.d Ekoloji – V (KARMA – II)

9 FOTOSENTEZ

9.a Fotosentez (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)

10 HÜCRE SOLUNUMLARI

10.a Hücre Solunumları

10.b Fotosentez ve Hücre Solunumları

11 HÜCRE BÖLÜNMELERİ

11.a Hücre Bölünmeleri

The Fox and the Crow

The Fox and the Crow

One day, while he was out walking, a fox saw a crow swoop down and pick up a piece of cheese in its beak. The crow then flapped its wings and flew up onto a high branch in a nearby tree.

“Man, that’s a tasty looking piece of cheese,” said the fox to himself.

“Hey, I should have that cheese. I’m the fox and I deserve it,” he said. “I’m a sly, smooth talking fox too. I’ll have it soon enough.”

The fox walked over to the foot of the tree. “Hi ya, Miss Crow” cried the fox.

“How are you today?” asked the fox. “You’re looking mighty fine. Is there something different about you? Have you changed shampoo?”

“Your feathers look so glossy and black and your eyes are sparkling like diamonds,” said the fox, flattering the crow. “Hey, have you lost weight? Your figure looks great,”

“Wow, if you can sing as good as you look then I’ll have to call you Queen of all Birds” said the fox.

Flattered by all the compliments from the fox, and wanting to be called Queen of all Birds, the crow lifted her head and began to sing.

But the moment she opened her mouth the cheese fell out, and the quick fox jumped and caught it before it hit the ground.

“Yes!!!” yelled the fox, holding the cheese up over his head as he did his victory dance. “I got what I wanted.”

The fox looked up at the sad crow in the tree. “To show you I’m not a really bad guy I’ll give you some advice for the future” he said to the crow.

“ Never trust a flatterer.”

The boy who cried wolf

The boy who cried wolf

 

There once was a shepherd boy who was bored as he sat on the hillside watching the village sheep. To amuse himself he took a great breath and sang out, "Wolf! Wolf! The Wolf is chasing the sheep!"

The villagers came running up the hill to help the boy drive the wolf away. But when they arrived at the top of the hill, they found no wolf. The boy laughed at the sight of their angry faces.

"Don't cry 'wolf', shepherd boy," said the villagers, "when there's no wolf!" They went grumbling back down the hill.

Later, the boy sang out again, "Wolf! Wolf! The wolf is chasing the sheep!" To his naughty delight, he watched the villagers run up the hill to help him drive the wolf away.

When the villagers saw no wolf they sternly said, "Save your frightened song for when there is really something wrong! Don't cry 'wolf' when there is NO wolf!"

But the boy just grinned and watched them go grumbling down the hill once more.

Later, he saw a REAL wolf prowling about his flock. Alarmed, he leaped to his feet and sang out as loudly as he could, "Wolf! Wolf!"

But the villagers thought he was trying to fool them again, and so they didn't come.

At sunset, everyone wondered why the shepherd boy hadn't returned to the village with their sheep. They went up the hill to find the boy. They found him weeping.

"There really was a wolf here! The flock has scattered! I cried out, "Wolf!" Why didn't you come?"

An old man tried to comfort the boy as they walked back to the village.

"We'll help you look for the lost sheep in the morning," he said, putting his arm around the youth, "Nobody believes a liar...even when he is telling the truth!"

Öğretmenlerin Çalışma Saatlerine İlişkin Eleştiriler

İngiltere de eğitim bakanına gazeteciler soruyor: Sayın bakan öğretmenler haftada 15 saat çalışıyor fakat doktorlarla aynı maaşı alıyor burada bir adaletsizlik yok mu?

http://www.ingilizceogretim.com/wp-content/uploads/englandeducation.jpgİNGİLTERE EĞİTİM BAKANI CEVAPLIYOR: - Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki öğretmenin sınıfta işlediği BİR SAATLİK DERS DİĞER ÇALIŞANLARIN 3 SAATLİK ÇALIŞMASINA BEDEL.

Ayrıca öğretmenlerimiz 7 GÜN 24 SAAT MESAİ YAPMASI GEREKEN İNSANLARDIR ÇÜNKÜ ENTELLEKTÜEL OLMAK VE ÇOCUKLARIMIZA EĞİTİM VERMEK İÇİN SÜREKLİ OLARAK OKUMALI, ARAŞTIRMALI, GEZMELİ, İNCELEMELİ VE DÜŞÜNMELİDİR.

İNGİLTERE EĞİTİM BAKANLIĞI OLARAK HERBİR ÖĞRETMENİMİZDEN BİR DÜŞÜNÜR OLMALARINI VE ÇOCUKLARIMIZI BU ŞEKİLDE YETİŞTİRMELERİNİ BEKLİYORUZ.

ki öğretmenin sınıfta işlediği BİR SAATLİK DERS DİĞER ÇALIŞANLARIN 3 SAATLİK ÇALIŞMASINA BEDEL. ">

2012 Yeni 4+4+4 Yönetmeliği

T. C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.ÖKM.O.OO-00.00/40İ

Konu : 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik

 

İlgi: 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

 

İlgi Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve bazı yeni uygulamalar

gündeme gelmiştir. Yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak amacıyla söz konusu Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki

açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini

kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul,

ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise

şeklinde isimlendirilecektir.

 

İlkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim

veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecektir.

Veliler, okul yönetimleri ve mülkî amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi

ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

 

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan

tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezî olarak yapılacaktır.

60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu

anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime

yönlendirilecektir.

 

Ayrıca, okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar

belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecektir.

Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37-66 ay arasındaki çocukların

anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise

anasınıflarında eğitim almaları sağlanacaktır.

 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen

öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi

üzerinden yapılacaktır. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitimöğretime

başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin

kayıtları bu okullara yapılacaktır.

 

İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim

sonunda ortaöğretim diploması verilecektir.

 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme

Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine

yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri

doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacaktır.

 

Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf)

öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı

olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak

öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

 

İlgi Kanunun 3. maddesinde; "İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız

okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla

veya liselerle birlikte de kurulabilir." hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda 2012-2013

eğitim ve öğretim yılında özellikle ilkokul birinci sınıfa kaydolacak öğrenci sayıları da

dikkate alınarak okullarla ilgili gerekli planlamaların acilen yapılması ve uygulamada

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması

gerekmektedir;

 

• Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak

düzenlenmesine öncelik verilecektir.

• Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak

düzenlenecektir.

• Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması

durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının

öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi

sağlanacaktır.

• İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek,

bunun mümkün olmadığı durumlarda imam-hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir.

Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin

okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş

seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

• Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili

öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı,

ilkokullar ise öğlenci olarak eğitimöğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

• Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların ihtiyaç halinde yeniden kullanıma açılması

için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir

müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni

uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada

bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu

olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş

ve işlemlerini de yürütecektir.

 

İlgi Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından,

birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim

çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen; "1-3.

sınıf öğrenci sayısının 10'un altında olması" ifadesi, "1-4. sınıf öğrenci sayısının 10'un

altında olması", (d) bendindeki "4-8. sınıflar" ifadesi ise "ortaokul 5-8. sınıflar" şeklinde

dikkate alınarak uygulanacaktır.

 

Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan

taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi

sağlanacaktır.

 

İlgi Kanun gereği 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim

kapsamındaki ortaöğretim (lise) öğrencilerinin taşınmasına yönelik planlamaların,

Taşımalı İlköğretim Uygulaması ile uygulama birliği sağlanması bakımından, ilköğretim

ile eş zamanlı olarak tamamlanması sağlanacaktır.

 

2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlayacak olan 12 yıllık zorunlu eğitim

uygulamalarının herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden etkili ve verimli bir şekilde

gerçekleşmesi için yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Valiliğinizce acilen her türlü

tedbirin alınması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Ömer DİNÇER""

Millî Eğitim Bakanı

 

Ortaokula Hazırlık Sınıfı Geliyor!

Ortaokula Hazırlık Sınıfı Geliyor!

4+4+4 sisteminde, ortaokul başlangıcına dil ağırlıklı hazırlık sınıfı geliyor. Öğrenci ders seçerek bir kaç yabancı dil de öğrenebilecek.

 

4+4+4 şeklindeki yeni eğitim sisteminin Meclis’ten geçmesi halinde dil eğitimi konusunda yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Yeni eğitim modelinde ikinci 4 olarak nitelendirilen ortaokul kısmına hazırlık sınıfı geliyor. Böylece 4 yıllık ortaokulların ilk bir yılı yabancı dil ağırlıklı eğitim olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim sistemindeki projeleri tek tek gün yüzüne çıkıyor.

‘Yeni döneme yetiştirin’ talimatı

Yabancı dil eğitimine büyük önem veren Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ikinci 4 olarak nitelendirilen ortaokul kısmının ilk bir yılını hazırlık sınıfı yapmayı planlıyor. Meclise yarın gelecek olan 4+4+4’te eğitim yaşının da 5’e çekilmesiyle birlikte öğrenciler 10 yaşında ciddi bir yabancı dil eğitiminden geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı personel yapılanmasında dahi yabancı dil bilmeyen bürokrat barındırmayan Bakan Dinçer, aynı kararlılığı okullarda da uygulayacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bakan Dinçer, bürokratlarına bazı liselerde uygulanan yabancı dil hazırlık sınıflarını artık ortaokulda uygulamaları ve bunun yeni eğitim sistemine yetiştirilmesi için çalışmalara başlanması yönünde talimat verdi.

Ortaokulda uygulanacak hazırlık sınıfının yanı sıra öğrenciler, seçmeli ders olarak başka bir yabancı ders seçebilecekler. Böylece öğrenci 12 yıllık eğitiminde birkaç dil bilerek mezun olabilecek. Dil eğitimi için müfredat yenilenirken, kur sisteminin benzeri öngörülüyor. Buna göre öğrenci yabancı dilde her yıl aşama katedecek ve tekrara düşmeden kaldığı yerden devam edecek. Bakanlık yabancı dil öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinde de yeniliğe gidecek. Öğretmenler branşı olan yabancı dilde hizmet içi eğitim verilerek kendini sürekli geliştirebilecek.

Dünya standartlarında İngilizce

Eğitim dönemi sonuna kadar öğrencileri mastery (ustalık) seviyesine ulaştırmayı hedefleyen Bakanlık seviyeleri şu şekilde belirleyecek

A1(Berakthrough): Giriş ya da keşif düzeyi

A2(Waystage): Ara düzey ya da temel gereksinim düzeyi

B1(Threshold): Eşik düzeyi

B2(Vantage): İleri düzey ya da bağımsız kullanıcı düzeyi

C1(Effective Operational Proficiency): Özerk Düzey

C2(Mastery): Ustalık

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERLE ÖĞRETMENLERİN KALİTESİ ARTIRILMALI

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, “Öncelikle öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle yeni modele hazırlanmaları sağlanmalıdır. Bu hizmet içi eğitimler de 20-30 günlük programlarla değil, özellikle yaz aylarında gruplar halinde yurt dışına gönderilmeleri ile olmalıdır” diye konuştu. Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Yasin Aktay ise Türkiye’de insanların yıllardır İngilizce dili eğitimini aldığını ancak okullarından mezun olduklarında normal hayatta konuşacak düzeye dahi gelemediklerini söyledi. Teorik olarak öğretilen İngilizce gibi yabancı dillerin pratiğe dönüştürülmediğini aktaran Aktay, “Türkiye’de öğretmenlerin bu yönde gerekli eğitimin verilmediği konusunda ciddi soru işaretleri var. Eğer öğretmenler eğitilmeden böyle bir uygulama başlatılırsa başarının yakalanması imkan dahilinde olmaz” diye konuştu.

Lise Ders Kitaplarındaki Hatalar

Ortaöğretim 9. sınıf kitabını inceleyen uzmanlar vahim hatalarla karşılaştı. Daha kötüsü ise üniversite sınavındaki soruların bu yanlış bilgilerle hazırlanması.

 

İŞİ İYİ BİLMİYORLAR

 

Talim ve Terbiye Kurulu- ’nca yazdırılan kitapların yanlış bilgiye sahip kişiler tarafından yazıldığını ifade eden Tekin, “İşi iyi bilmiyorlar.Kitaplardaki işlenen konuların neredeyse yarısı internetten alıntı. ‘Kes kopyala yapıştır’ yöntemiyle yapıldığı için ileride yanlışlar ortaya çıkıyor” dedi.+

 

Hatalar gani gani

 

¦ 19. yüzyılda Abdülmecit’in bastırdığı para Fatih Sultan Mehmet tarafından basılan altın para olarak geçiyor. lTarihin babası sayılan Herodotos’un adı Heredotos şeklinde geçiyor.

 

¦ M.Ö. 700 yılı, 700’lü yıllar olarak kabul edildi. Yani öğrenciler sikkenin 700’lü yıllarda icat edildiğini öğreniyor. Halbuki 600’lü şeklinde yazılması gerekiyor.

 

¦ Eski Yunan’da ilk anayasa girişimlerinden olan Drakon Kanunları, ejderha anlamına gelen Dragon’la karıştırıldı.

 

¦ İskender İmparatorluğu M.Ö. 359-M.Ö. 323 şeklinde verildi. Halbuki Büyük İskender 359’da değil 20 Temmuz M.Ö. 356’da doğmuştu.

 

‘O konudan sormayın’ deniyor

 

Yüksek Öğretim Kurulu’nda (YÖK) üniversite giriş sınavları sorularını hazırlayanekipte de yeralanProf. Oğuz Tekin, gerçek bilgiyle doğrubir soruhazırlandığında kitaptaki yanlışın bariz şekilde ortaya çıktığını belirterek, “Ancak öğrenci kitapta yeralanbilgiyi öğrendiği için biz de kitapta yazılan hatalı bilgiyle soruyu hazırlıyoruz. Kimi zamanda o konuyu atlıyorsoru sormuyoruz. İtiraz ettiğimizde ise bukonudan sormayın deniyor. Çünkü öğrenciler bukitaptaneğitim aldı ve ona bağlı olarak soruhazırlamamız lazım. Zincirleme hatalarardı ardına geliyor” dedi.

 

Her sayfada yanlış var

 

Prof. Dr. Oğuz Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu’nun tarih yazımı konusunda yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaparak “Çünkü yapılan iş doğru değil. Çocuklarımıza yazık. Hatalar sadece 9. sınıfın bir tarih kitabından ibaret değil, bütün ders kitaplarında bu tür hatalar var. Ne kişilerin adı ne devletlerin adı doğru yazılıyor. Hatta kimi zaman tarihler bile yanlış atılıyor. Hangi sayfayı açsanız bilgiler yanlış ve alıntı. Öğrenci böylece yanlış bilgi edinmiş oluyor” diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor…

 

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA

 

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a geldiği gündür. Ulusal bayram günümüzdür. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramımız yurdun her yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır.


1914'de başlayan Birinci Dünya Savaşı dört yıl sürdü. Savaş öncesi Avrupa'nın belli başlı ülkeleri ikiye ayrıldı. Birbirleriyle savaştılar. Bu savaşta bizimle birlikte onlar yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık.

Savaş sonunda Mondros Silah Bırakışması imzalandı.


Buna göre Fransızlar Adana ve Hatay'a; İngilizler Urfa, Mardin ve Merzifon'a; İtalyanlar Antalya'ya yerleştiler. 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar İzmir’e girdi. Böylece yurdumuz paylaşıldı. Ordularımız dağıtıldı, İstanbul Boğazı düşman gemileri ile doldu.


Trablusgarp'da Birinci Dünya Savaşı'nda Anafartalar'da düşman güçlerini yenen Mustafa Kemal bu kez yurdumuzu kurtarmak için Anadolu'ya geçmeye karar verdi. 16 Mayıs günü İstanbul’dan Bandırma Vapuru'na bindi. Bu yolculuğu General Hikmet Gerçekçi şöyle anlatıyor:


«Karargâh üstlerinin hemen hepsini deniz tutmuştu. Kimse kamarasından dışarı çıkamıyordu. Samsun'a az bir yolumuz kalmıştı. Herhangi bir terslik çıkmazsa, çok değil yarın sabah orada olacağımızı ümit ediyorduk, bu düşünceler içinde güvertede ellerimle küpeşte demirini tuta tuta yürümeye çalışırken O'nun kamarasından çıktığını gördüm. Sert bakışlarıyla ufka bir göz gezdirdikten sonra kaptan köşküne çıktılar. Bandırma vapurunda hemen herkesi deniz tutmuştu, oysa Mustafa Kemal dipdiriydi ve çok sağlıklıydı. Kıyı bir ana baba günü halini aldı. Gemimiz demir atınca coşkun gösteriler yükseldi. Hemen ardından geminin etrafını  kayıklar aldı. Halkın bu coşkun gösterisini görünce boğazıma bir şey tıkandı, gözlerim yaşardı. Vapur 19 Mayıs sabahı Samsun Limanına yanaştı. Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'da sevinç gösterileri ile karşılandı.»


Burada bir hafta kalan Mustafa Kemal Paşa, 27 Mayıs günü Havza'ya geldi. Çalışmalarını burada da sürdürdü.


Mustafa Kemal, Amasya'da yayınladığı genelge ile ulusu, ülkenin bütünlüğünü, bağımsızlığını kurtarmak için birlikte çalışmaya çağırdı. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın bu çalışmalarından hoşnut değildi. Harbiye Bakanı Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul’a çağırdı.

Bunun üzerine M. Kemal Paşa padişaha telgraf çekerek askerlikten çekildiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bundan böyle çalışmalarına sade bir yurttaş olarak devam etti.  4 Eylül günü Sivas’a gitti. Sivas Kongresi'nde «Ya bağımsızlık, Ya ölüm» ilkesi kabul edilerek yurt düşmandan kurtarılıncaya dek savaşmaya and içildi.


Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan sonra Ankara'ya geldi 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Paşa düzenli ordular kurdu. Bu ordular düşmanlarla çarpışmaya başladı. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşı sonunda yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.


19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür. Bugün aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızdır. Spor beden eğitimidir. Spor bedeni geliştirir. Sağlıklı olmamızı sağlar. Spor yapanlar hayatta daha başarılı olurlar. İyi bir sporcu sağlam bedenli, becerikli ve başarılı bir insandır, içki, sigara kumar gibi alışkanlıkları yoktur. Spor kötü alışkanlıkların edinilmesine fırsat vermez.


İlk, orta, lise ve dengi okullarımızda izci örgütleri vardır. İlk okullardaki bu örgüte küçük izci denir, izcilik, öğrencileri yaşamın güçlüklerine alıştırır. İzcilerin özel giysileri, çantaları, mataraları, ipleri ve çakıları vardır. Beden eğitimi öğretmenleri izcilere yürüyüşler yaptırır. İzciler için yaz aylarında ormanda, yaylada, göl ve deniz kıyısında izci kampları kurulur. Bu kamplarda izciler yaşamın güçlüklerine alışırlar. 19 Mayıs'ta yurdumuzun her yerinde izciler, öğrenciler ve gençler spor gösterileri yaparlar.


19 Mayıs; 1981 yılından başlayarak «Atatürk'ü Anma Günü» olarak da kutlanmaya başlandı. Atatürk bir söyleşi sırasında: «Ben 19 Mayıs'ta doğdum» demiştir. 19 Mayıs bir yandan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı öte yandan ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk'ün doğum yıldönümü olarak törenlerle kutlanır.


19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - YAŞANANLAR


BAYRAM GÜNÜ


Güler yüzlü bir bahar sabahıydı. Babam:

— Onur, bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bayram törenini birlikte izleyelim dedi.


Hemen babamın boynuna sarıldım. Yanaklarından öptüm, içim içime sığmıyordu.

— Sağol baba. Beni ne çok sevindirdin bilemezsin dedim.


Hemen kahvaltımızı yaptık. Babamın elinden tutarak bayram yerine doğru yürüdük. Yol boyu evler, dükkanlar, mağazalar, okullar, daireler bayraklarla donatılmıştı. Geçit töreninin yapıldığı alana geldik. Konuşmacılar Atatürk'ten Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan kongrelerden söz ettiler. Çok güzel şiirler okundu. Sonra çeşitli spor gösterileri seyrettik. Liseli ağabeylerin gösterileri çok güzeldi. Ateş çemberinden atlıyorlardı. Burada en çok hoşuma giden gösterilerden biri, beyaz ve kırmızı eşofman giymiş ağabeylerin yere yatarak bayrağımızın resmini çizmeleriydi. Bu gösterileri bütün seyirciler ayakta dakikalarca alkışladılar. Eve gelirken babama:


— Baba, neden 19 Mayıs Bayramı yapılıyor diye sordum.

— Yavrum dedi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzu düşmanlar paylaştılar. Bize yalnız Ankara ve çevresindeki bazı iller kalmıştı. işte bu sırada Atatürk «Türk yurdu bölünmez bir bütündür» diye harekete geçti. 19 Mayıs 1919 yurdu düşmandan temizlemek için Samsun'a çıktı. Oradan Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas’a giderek Ulusal Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına başladı. Ordular kurdu. Daha sonra yaptığı savaşlarla düşmanı yendi. 29 Ekim 1923te Cumhuriyeti ilan etti.

O tarihten beri, her yıl Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ı Gençlik, Spor Bayramı ve Ata'yı Anma Günü olarak kutluyoruz. Atatürk bu bayramı «Türk gençliğine armağan etti» dedi.


— Demek Ulusal Kurtuluş Savaşımız 19 Mayıs 1919 başladı. Onun için her yıl bu ulusal günü bayram yaparak kutluyoruz. Gençlik, Spor Bayramı size kutlu olsun, babacığım, dedim.

Babam durdu, gülümsedi.

— Onur. bayram hepimizin bayramı. Hepimize kutlu, mutlu olsun yavrum, dedi.


Onur DURUKAN


MUSTAFA KEMAL PAŞA SAMSUN'DA


Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Bir süre çalıştıktan sonra kentin postanesine gitti. Görevli bulunan PTT memuru o günü söyle anlatıyor:


Hava yağmurlu ve elektrikliydi. O zamanlar paratoner sistemi olmadığı için telleri toprağa vermiştim. Saat gece yarısına yaklaştığı bir anda kapıdaki nöbetçi koşa koşa geldi, bir haber verdi. Mustafa Kemal Paşa geliyor. O sırada, Mustafa Kemal Paşa tek odadan ibaret telgrafhaneye girdi. Ayağa kalktım.

— Buyurun Paşam.

— Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor dedi.

— Hava elektrikli, telleri toprağa verdik, sizi görüştüremem!

— Bu, vatanın kurtuluşu ile ilgilidir. Muhakkak görüşeceğim, ya ölürüz, ya vatan kurtulur, dedi.


Ceketin cebinden ipek mendilini çıkarıp maniplenin üzerine koydu. Benim için telleri devreye sokmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı.


— Sen ölürsen ben de ölürüm dedi.


Elimi bırakması için söylediğim ısrarlı sözlere aldırmadı, elimi uzun süre bırakmadı. Önce Havza'yı aradım. Derhal cevap geldi. Nöbetçi memur, Kemal Paşa'nın adamlarının emir beklediklerini söyledi. Paşa şifreli bir not verdi, yazdım. Gelen şifreli cevaba elimi bırakmadan baktı. Bir kağıda çabucak şifreli bir şeyler yazdı. Havza'ya iletmemi söyledi. Amasya ile de istediği konuşmayı yaptı, sonra;


«Oh çok şükür, şimdi vatan kurtuldu.» dedi ve maiyetiyle gitti. Birden aptallaşmıştım. Oturduğum yerden kalkamadım. Mustafa Kemal Paşa hayatını ortaya koyan bir kişiydi. Fes kapmaya, mevki elde etmeye gelmiş biri olamazdı. O bir gerçek vatanseverdi, Atatürk'e hayranlığım yağmurlu bir gecede böyle başladı işte... 


Ahmet Remzi COŞKUNER


19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - ŞİİRLER


ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA


Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası

Selam durdu tayfası


Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.


Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.


Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in halini görmeliydi.


Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar


Cahit KÜLEBİ


O GELİYOR


Yıl 1919

Mayısın on dokuzu

Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.

Sanki harlı bir ateş

Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.

Üzülmemek elde mi;

Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

O hız, doldukça damarlara kan gibi,

Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,

Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;

Gittikçe büyükleşen

Gölgene dikilmekten

Karardı gözlerimiz.

Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;

Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.


Celal Sahir EROZAN


GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA


Ben o yılların macerasından geldim.

Barut, toz ve ihtilaldi hepten.

Dolaklı hilal bıyıklı süvarilerle,

Hüzünlü marşlar söyleyerekten

Bir davul zurna, bir üçlü, bir bayrak.

Saf çelik kılıçlar ata yadigarı

Yorgun söğütler, mahzun yollar, kağnılar

Göğsü tekmil döğmeli bir zabitin ardından

Bir yıldızlı tan yerine at sürerekten.

Derdini bilemedik,

Dermanın olamadık Gazi Paşa,

Sana hasretimiz cân-ü yürekten.

Artık bir özge tarih oldu yaşadığımız;

Bozkırdan, mavzerden, kandan ve sesten,

Namlular elpençe, süngüler pusuda,

Kalpağın, dolgun bıyıkların, kırbacın

Bir sen kaldın, bir vatan kaldı, bir koşu,

Bir macera kaldı dillere destan,

Bir gök kaldı mavi, bir kitap yeşil.

Gayri bundan geri bana ağlamak yaraşır.

Temmuzda bir serçe kalkar Sakaryadan

Ağustosta kartal döner.

Günler uzar hasretle dışımızdan, içimizden

Bir kudretli kumandadır bakışın Paşam,

Geceler içinde patırtılarla yanar

Ağlamak ne kelime ki bizlere,

Ankara’dan gelir geçer trenim,

Bir gün olur elbet ben de binerim,

Varır toprağına yüzüm sürerim

Biz vatan çocukları. Gazi Paşam,

Dilimiz takılı kaldı;

Diyemedik

Boynumuz bükülü kaldı;

Doyamadık


Turgut UYAR


MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM


Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Yeleleri alevden al bir ata binmiş;

Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,

Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,

Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.


Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında,

Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,

Arkasından dağ dağ ordular geliyor

Her askeri Mustafa Kemal gibi.


Mustafa Kemal’i düşünüyorum

Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel

Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere;

Al bir ata binmiş yalın kılıç

Koşuyor zaferden zafere.


Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

Ölmemiş bir Kasım sabahı;

Yine bizimle beraber her yerde.

Yaşıyor dört köşesinde vatanın;

Yaşıyor damar damar yüreklerde.


Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,

Mavi gözlerini ışıl ışıl, görüyorum,

Uykularıma giriyor her gece.

Ellerinden öpüyorum.


Ümit Yaşar OĞUZCAN


BANDIRMA VAPURU


Ben «bandırma Vapuru»

Esme rüzgar esme halim perişan

Mustafa Kemal'im güvertede

Ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan

Küçük köhne bir tekne

Baştan ayağa dek iman dolu

Bu hasretlik daha ne kadar uzar

Uçmak isterim Samsun'a doğru

Bakışlarım kararır gözlerim dolar,

Ben «Bandırma Vapuru»

Karadeniz'de küçük köhne bir tekne

Yağma yağmur esme rüzgar

Yolumu bekler Anadolu

Gümüş dere durmaz akar.

Mustafa Kemal'im güvertede

Dayamış alnım ufka bakar.

Ben «Bandırma Vapuru»

Var git başımdan Karadeniz

Bu gece efkarım var

N'oldu ey gönül n'oldu

Gümüş dere durmaz ağlar

Kan ağlar altmış üç ilimiz

Kan ağlar Anadolu

Ben «Bandırma Vapuru»

Mustafa Kemal'im güvertede

Kaputuna bürünmüş

Bakışlarında kararlılık saçlarında rüzgar

Yıldızlar geçiyor alnından

Uzak zaferlerin şavkı vurmuş yüzüne.

Ben «Bandırma Vapuru»

Duyarım sesler gelir Anadolu'dan

Samsun'a doğru

Bir şey var gecenin içinde

Rüzgarlarla karanlıklarla dağılan

Bir şey var gecenin içinde

Mustafa Kemal'in sevinciyle ağaran.


Mesut TARCAN


19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - GÜZEL SÖZLER


19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.


19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür.


Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.


Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez.


19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.


Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir.


Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.


Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.


Zafer, barışın en kısa yoludur.