Defining, Non-Defining Relative Clauses

0
468

1.) Defining (tanımlanan) Yapılarda:

The letter which he had sent was lost. (Onun gönderdiği mektup kayboldu.)

The letter he had sent was lost. (Onun gönderdiği mektup kayboldu.)

Defining yapılarda kısaltma yapılırken sadece İlgi Zamiri atılır. Kısaltılmış bu yapıları görmek ve çevirirken “…dığı” anlamını vermek zordur.

Geliştirilecek İpucu: Bir cümlede, birinci kelimeden sonra virgül olmadan bir şahıs zamiri veya bir isim gelmişse burada mutlaka bir İlgi Zamiri kısaltması vardır demektir. Çünkü İngilizce’de iki isim yanyana gelmez.

We couldn’t decided on the matter they put forward. (Onların ortaya koyduğu konuda karar veremedik.)

I didn’t received the document he sent. (Onun gönderdiği belgeleri almadım.)

The price they asked was to high (Onların söylediği fiat oldukça yüksekti.)

  1. ) Non-Defining (Tanımlanmayan) Yapılarda:

Non-Defining yapılarda kısaltma yapılamaz.

Your brother , who(m) I met yesterday, seems very sempathic. (Dün gördüğüm kardeşiniz çok sempatikti.)

Önemli Bir Not

Eğer İlgi Zamirinin nitelediği isimden önce “the first, the only, the last, the second” gibi bir sıra sayısı veya “the most” gibi superlative yapı var ise mastar , gelecek zaman yerine geçmişi vurgulayacaktır.Yani çeviride “…cek, …cak” eki “…en, …an” ekine döner.

The man to get out off the bus. (Otobüsten inecek adam)

The firs man to get out off the bus. (Otobüsten ilk inen adam)

İkinci cümlede, İlgi Zamirinin nitelediği “man” isminin önünde bir sıra sayısı olduğu için geçmiş vurgalanmış oldu.

The country not to be represented. (Temsil edilmeyecek ülke.)

The only country not to be represented. (Temsil edilmeyen tek ülke.)

The report to be submitted. (Sunulacak rapor.)

The last report to be submitted. (Sunulan son rapor.)

The man to be killed. (Öldürülecek adam.)

The only man to be killed. (Öldürülen son adam.)

Ahmet was student to leave the classroom. (Ahmet sınıftan ayrılacak öğrenciydi.)

Ahmet was the last student to leave the classroom. (Ahmet sınıftan ayrılan son öğrenciydi.)

Viewed 14811 times

CEVAP VER